FKSVSV 2024 - tělocvičny a mládežnická družstva

Dotační program

Žádost

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, a to ve formátu Word

Přílohy žádosti

  • Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (lze nahradit prohlášením v žádosti, že nedošlo ke změně statutárního zástupce)
  • Čestné prohlášení (DOC, 26 kB)

Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti.

Termíny

Lhůta pro podání žádostí je u dotace na nájem prostor a náklady s tím související (v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a u dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích 15.1.2024.

U dotace na nájem prostor a náklady s tím související je také možnost podání žádosti do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé, nejpozději však do konce října 2024.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star