Deštivá, přesto vydařená Tříkrálová sbírka

Nepříznivá předpověď počasí se v sobotu 6. ledna na sto procent vyplnila. Tříkráloví koledníci i přesto „zatli zuby“ a vydali se do ulic koledovat a přinášet Boží požehnání. Celkem 45 skupinek koledníků se připravilo v domě U sv. Martina, následně se vydalo pro požehnání do kostela, kde k nim promluvil kromě kaplana také ředitel Charity Holešov Milan Jelínek a místostarosta města Pavel Karhan. Všichni vysekli poklonu za to, že se koledníci nenechali odradit deštěm a ochotně přišli. Bez nich by totiž nebylo možné uspořádat už 25. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Všem patří velké poděkování. Tradiční obchůzku pořádala Charita Holešov ve spolupráci s městem Holešov, se Skautským střediskem Holešov, žáky základních škol a samozřejmě aktivními spoluobčany.

I letos koledníci dostali drobný dárek, vstupenku na kluziště a občerstvení. Pro to se mohli zastavit buďto v masných krámech, kde probíhala zabijačka, nebo při návratu U sv. Martina. 

Děkujeme také všem lidem, kteří koledníkům otevřeli dveře, svá srdce a vlastně i své peněženky. Při obchůzce města Holešova a místních částí se podařilo vybrat celkem 402 219 Kč.

HOLEŠOV            233 253,- Kč

VŠETULY             82 115,- Kč

DOBROTICE        21 612,- Kč

KOLIČÍN              17 392,- Kč

TUČAPY               31 899,- Kč

ŽOPY                    15 948,- Kč

Možnost přispět do Tříkrálové sbírky mají lidé ještě do 9. ledna, a to formou příspěvku do statických pokladniček, které jsou umístěny na vybraných místech ve městě. Seznam míst najdete zde: https://www.holesov.cz/3922-trikralova-sbirka-i-v-roce-2024-ve-vice-variantach.html

Poslední možností je také využití on-line koledy, kterou zájemci najdou na webové adrese https://www.trikralovasbirka.cz/

Sobotnímu koledování předcházela páteční objížďka Tří králů po velkých podnicích a obchůzka po Městském úřadě. Koledníci, kteří dorazili kočárem, byli na úřadě přivítáni a pohoštěni. S peněžními dary se přidali i pracovníci městského úřadu. Všichni dárci dostali od koledníků požehnání, kalendář a cukr. Nechybělo ani zapsání posvěcenou křídou na zárubně dveří C+M+B, což znamená Christus Mansionem Benedicat, tedy Ať Kristus požehná tomuto domu.

Děkujeme každému, kdo se do sbírky jakkoliv zapojil.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star