Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2023

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2023 provedl 199 kontrol a 33 kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly provedeny kontroly stánkového prodeje a v oblasti dodržování cenových předpisů.

Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, který byl v letošním roce mimo jiné zaměřen na kontrolu podnikatelů, u nichž dosud neproběhla transformace živnosti volné, dále kontroly z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Při kontrolách bylo zjištěno 57 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 11 blokových pokut a v součtu s přestupkovým řízením byly uloženy sankce ve výši 59 000,- Kč. Sankčně byla zrušena živnostenská oprávnění u 22 podnikatelských subjektů.

 

Celkový počet kontrol

199

 

 

z toho

ochrana spotřebitele

30

prodej lihovin, tabákových výrobků

 

5

kontrola na základě podnětu

3

stánkový prodej

11

kontrola zahraničních osob

-

Cenová kontrola

5

Počet kontrolních porušení

57

 

počet blokových pokut

11

výše blokových pokut

17 000

počet pokut uložených v přestupkovém řízení

21

výše pokut uložených v přestupkovém řízení

42 000

Postoupeno na příslušný správní úřad

2

Počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění

22

Počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění

-

Počet předepsaných nákladů řízení

21

Výše předepsaných nákladů řízení

21 000

Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány

2

 

Údaje jsou zveřejňovány na základě §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star