Hejtmanský den tentokrát v Holešově

Hejtmanský den je ideální příležitostí, kdy takzvaně nemusí Mohamed k hoře. Umožňuje blízký kontakt a usnadňuje komunikaci na úrovni kraj – obec. Také ve středu 13. března zaznamenal další ze seriálu Hejtmanských dnů velký ohlas, a to nejen ze strany starostů obcí Mikroregionu Holešovsko, vedení města Holešova, ale také ze strany holešovských podnikatelů.

Do Holešova dorazili radní Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem, kteří ochotně odpovídali na otázky a společně se starosty otevřeli několik témat, která jsou na aktuálním seznamu naléhavosti. Jednalo se o celkovém rozvoji území, kdy hejtman apeloval na město i obce, aby starostové využili potenciálu, které náš region skýtá. „Stojíme před dalším milníkem, kdy se s dokončením dálnice a rozvojem průmyslové zóny očekává celkový růst a rozvoj. Musíme si být navzájem nápomocni a musíme toto území na rozvoj připravit,“ znělo z úst Radima Holiše. Hovořilo se o odpadovém hospodářství a jeho úskalích, o energetice, sociálních službách a neodmyslitelně také o dopravě a jízdních řádech. Starostové a starostky přednesli své dotazy a připomínky, které díky hejtmanskému dni mohly být mířeny přímo ke konkrétním radním, mající jednotlivé oblasti ve své gesci. Projednala se také koncepce rozvoje cyklistiky a určil se postup, jakým je potřeba se řídit, aby se zástupci obcí, města i kraje dostali k potřebnému výsledku.

Podnětné setkání přineslo spoustu odpovědí, ale také otevření a představení různých myšlenek. Kromě toho také navázání kontaktů a utužení vazeb mezi jednotlivými obcemi. Mikroregion Holešovsko si vysloužil pochvalu za soudržnost a vzájemnou podporu.

Odpolední program se z holešovského zámku přesunul do průmyslové zóny, kde její ředitel Radovan Macháček přivítal kromě radních Zlínského kraje a starosty města Holešova také některé holešovské podnikatele. Zástupci společností měli prostor na to, aby se představili a odpověděli na doplňující dotazy pana hejtmana. Formou brainstormingu pak zaznělo opět mnoho poznatků a upozornění na to, jakým nesnázím podnikatelé v dnešní době čelí. S rozvojem podnikání souvisí pochopitelně také růst průmyslové zóny, pro kterou se aktuálně daří získávat nové investory. „Důležitý je výběr firem a také jejich nastavení, aby ony samy měly zájem o spolupráci na místní úrovni,“ je si vědom velkého závazku Radovan Macháček.

Ruku v ruce s tím jde podpora školství ve Zlínském kraji, dostatečná nabídka atraktivních oborů a motivace studentů zůstávat v našem kraji. „Uzavřeli jsme proto první smlouvu o spolupráci s UTB. Je naším zájmem, aby studenti do našeho kraje přicházeli a následně měli možnost kvalitního pracovního uplatnění,“ uzavřel celodenní program Hejtmanského dne v Holešově Radim Holiš.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star