Dětské skupiny jako řešení nedostatku míst ve školkách

Z důvodu vyšší poptávky po místech v předškolních vzdělávacích zařízeních v Holešově, kdy není v kapacitních možnostech našich mateřských škol tuto poptávku pokrýt, se vedení města rozhodlo tíživou situaci vyřešit. Jedná se o zřízení hned dvou dětských skupin. Na obě připravované investice se město Holešov pokusí získat dotace.

První z nich je Dětská skupina u MŠ Grohova, na kterou je už zpracována studie i projektová dokumentace a je na ní vydáno stavební povolení. Pokud s žádostí o dotace na Ministerstvu práce a sociálních věcí uspějeme, nebude nic bránit výstavbě. „Cílem projektu je vybudování nových prostor pro dětskou skupinu, která by byla provozována v rámci MŠ Grohova. Chceme tak vyjít vstříc rodičům, kteří mají zájem umístit dítě do předškolního zařízení v Holešově, ale z kapacitních důvodů by jejich dítě nemuselo být přijato. Výhodou dětských skupin je i to, že mohou být přijaty děti mladší 3 let,“ vysvětluje záměr starosta města Milan Fritz.

Dalším místem, které by mělo být sídlem dětské skupiny, je hájenka v parku zámecké zahrady. Vedení města má záměr tuto budovu opravit, zmodernizovat a přizpůsobit současným potřebám. Kromě primárního provozu dětské skupiny může být využita i jako centrum environmentálního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tomuto záměru nahrává hlavně atraktivní a přívětivé prostředí zámecké zahrady. I na tento projekt je už vypracována studie. Po zpracování projektové dokumentace bude i na tento projekt žádáno o dotace na MPSV.

Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku. Poskytují pravidelnou péči o děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických a sociálních návyků dítěte. Dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob, které mají pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání nebo profesní kvalifikaci chůvy. V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě, o děti ve skupině větší než 12 dětí pečují vždy 3 pečující osoby. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a k potřebám každého z nich.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star