Městský Den učitelů 2024

S týdenním předstihem u příležitosti Dne učitelů ocenilo vedení města Holešova náročnou práci pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství. Jako zřizovatel tří základních škol, tří mateřských škol, jedné jídelny a střediska volného času máme poměrně ucelený přehled o tom, jak náročné toto povolání je, a kolik to vyžaduje úsilí, aby vše fungovalo tak, jak má. Nutno podotknout, že všechny holešovské školské subjekty fungují perfektně, mají úroveň a vykazují mnohé úspěchy. To vše při svém projevu ocenil také starosta města Milan Fritz, který si váží také bezproblémové komunikace s vedením všech škol a organizací. Jménem města Holešova poděkoval všem pracovníkům ve školství a spolu s místostarostou Václavem Hlobilem ocenil 21 vybraných pracovníků. Akce proběhla ve čtvrtek 21. března 2024.

Oceněni byli Mgr. Marcela Krumpolcová, Mgr. Pavla Dočekalová, Mgr. Lenka Janská, Petr Kojecký, Mgr. Zuzana Bílková, Mgr. Zita Nováková, Jana Budišová, Drahomíra Morkusová, Pavla Hapková, Jana Pospíšilíková, Hana Říhová, Jitka Podmolová, Petra Stoklásková, Karolína Vaclachová, Jiřina Pecheková, Marie Zlámalová, PaedDr. Libuše Procházková, Jana Šálková a Jaroslava Turoňová. Nechybělo také poděkování za dlouholetou činnost paní Jarmile Vaclachové, která v dubnu převezme ocenění Zlínského kraje, které je udělováno významným pedagogickým pracovníkům. Speciální ocenění pak udělilo Zastupitelstvo města dlouholetým ředitelkám a významným osobnostem města Holešova, které se zasloužily o prestiž našeho školství - paní Lence Krčové a Mgr. Jarmile Růžičkové. Obě dámy se chystají v letošním roce ukončit svou aktivní pedagogickou činnost. Z rukou starosty města převzaly velkou pečeť města Holešova.

Tento slavnostní podvečer připravil Odbor kultury, školství a památkové péče, jehož vedoucí se ujal moderování. Spolu s kolegyněmi představil a poblahopřál všem oceněným dámám a jednomu pánovi. K poslechu zahrálo trombonové trio z Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a po občerstvení pak všechny přítomné bavila Cimbálová muzika Réva, která kromě lidovek vyšvihla také jazz, filmové melodie a dokonce i rock.

Blahopřejeme všem oceněným, děkujeme za hojnou účast kantorů a dalších pracovníků a přejeme mnoho dalších úspěchů, neutuchající nadšení, pohodové žáky, pevné nervy a jak podotkl pan starosta, co nejméně negace, která mnohdy toto náročné povolání znepříjemňuje. Ještě jednou děkujeme.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star