Změny ve správě majetku města

Od počátku letošního roku začal na Městském úřadě v Holešově fungovat nově vytvořený odbor - Odbor správy majetku města. Má na starost komplexní péči o majetek, tedy veškeré nemovitosti, mobiliář, zeleň i sportoviště ve městě. Řeší majetkoprávní vztahy, technické záležitosti, opravy a údržbu, prodej a pronájem pozemků a na starosti má také energetický management a samozřejmě i pojištění majetku. Vedoucí odboru koordinuje práci 5 spolupracovníků, kteří zajišťují evidenci majetku, fyzickou účast na jeho správě, zadávání a přebírání úkolů včetně vytváření energetické koncepce a návrhů na snížení provozních nákladů města.

„Hlavním naším cílem bylo zkvalitnit péči o majetek města, proto jsme ho všechen svěřili do péče jednoho odboru, zjednodušili tak organizační strukturu a nastavili přehledněji a transparentněji finanční toky při jeho správě“ vysvětluje tajemník městského úřadu Jaroslav Kovařík důvody, proč k organizačním změnám na úřadě došlo. Výhody vidí také ve vyšší efektivitě práce a lepším servisu pro občany.

Již první tři měsíce ukázaly (především díky zpětné vazbě od občanů) správnost tohoto rozhodnutí, město je v těchto dnech mnohem čistější a krásně rozkvetlé, stromy a keře až na výjimky ošetřené. „Aktuálně rovněž mapujeme stav dlouhodobě zanedbaných míst a připravujeme řešení, které věcně a časově koordinujeme s naší společností TAS. Spolupráce s touto společností je nyní velmi pružná a operativní a její nové vedení si zvyká, že heslo „tak se to dělalo vždycky“ už neplatí. Společnost provádí jen to, co je objednané - tedy pro město potřebné a fakturuje jen správně odvedenou a předanou práci podle vysoutěžených cen,“ doplňuje místostarosta města Pavel Karhan.

Po zavedení a zjednodušení elektronické komunikace s občany už i zde vidíme výsledky. Prostřednictvím nástroje Úřad v mobilu je možné rychle a efektivně řešit nahlášené závady a dohlížet na správný postup při jejich odstraňování. Z velké části je to práce právě nového odboru. Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a pomáhají nám v péči o naše město.

Pro lepší informovanost občanů doporučujeme využívání aplikace Úřad v mobilu, kterou si mohou jednoduše stáhnout přes Google Play nebo App Store nebo mohou využít odkaz www.holesov.hlasenirozhlasu.cz

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star