Rok od změny vedení města Holešova: „Změna měla smysl,“ říká Pavel Karhan

Uplynul rok od změny ve vedení města, kdy 17. dubna bylo zastupitelstvem města odvoláno celé vedení v čele se starostou Mgr. Rudolfem Seifertem a zvoleno nové, vedené advokátem Mgr. Milanem Fritzem. Nejen v této souvislosti jsme položili několik otázek jednomu z jeho spolupracovníků - místostarostovi Ing. Pavlu Karhanovi.

 

Pane místostarosto, v našem městě jste známá osobnost, přesto Vás poprosím o krátké představení.

 

Jsem ženatý, mám 7 dětí, nejstaršímu Tomášovi je 42 let a nejmladší Lidušce 15. S tolika převážně dospělými dětmi přichází i spousta vnoučat, v mém případě je jich zatím 8.

 

Pokud jde o vzdělání, jsem absolventem fakulty strojní a elektrotechnické na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po ukončení studia jsem pracoval jako projektant, zprostředkovatel práce, bankéř a obchodník. Od roku 1997 podnikám jako OSVČ. Již od dětství jsem byl velmi aktivní, rád jsem jako předseda třídní samosprávy organizoval školní, společenskou a zájmovou činnost a pracoval pro své blízké okolí. Vždy jsem se však vyhýbal angažovanosti v SSM, tak v KSČ, protože v této věci měla naše rodina jasno (prastrýc kulak, bratr kněz). Politické a společenské dění jsem tak před rokem 1989 sledoval jen v rámci všeobecného přehledu.

 

Po revoluci jsem se začal aktivně zapojovat, ale zpočátku jako bezpartijní. Teprve v roce 2010, když jsem byl díky svému podnikání dostatečně zajištěný, jsem se stal členem KDU-ČSL, kde jsem nyní předsedou místní organizace. Prošel jsem ovšem nejrůznějšími funkcemi na okrese, kraji i na celostátní úrovni. V letech 2016-2020 jsem působil i v krajském zastupitelstvu a v průmyslové zóně v Holešově. Tam se mi podařilo prosadit projekt, na který jsem poměrně pyšný, a který se v současné době začíná realizovat. Tento projekt významným způsobem ochrání životní prostředí a umožní další rozvoj zóny. V holešovském zastupitelstvu jsem působil nejen v roli místostarosty, ale i v roli opoziční. Někdo by mohl říci, že jsem sběratelem funkcí, já však říkám nikoli funkcí, ale zkušeností.

 

Mezi mé koníčky patří i sport. Se svou manželkou Lenkou věnujeme značnou část našeho volného času (pokud nějaký zbude) jednotě Orel Holešov

 

  1. Dne 17. dubna 2023, i z Vaší iniciativy, došlo k odvolání starosty města a celého vedení. Proč jste šli do tak radikální změny?

 

Byla v tom především velká nespokojenost s jejich prací pro město a také se způsobem, jakým ustanovili po volbách koalici, když obešli vítěze voleb, kterým bylo hnutí ANO. Město potřebovalo změnu, jeho vedení již několik let prakticky spalo. Věnovalo se sice do určité míry kultuře a zámku, ale to je málo. Město musí řešit i věci, které byly po mnoho let odsouvány do pozadí a dostávaly se do fáze, kdy již nesnesly odkladu. Proto máme zanedbané chodníky a cesty, za dvacet pět let nebyl postaven žádný nový bytový dům, nebyly využívány dotace, tj. peníze, které doslova ležely na chodníku, a stačilo po nich prakticky jen sáhnout. Vyjma posledního volebního období se ocitla v zanedbaném stavu i zeleň, nefungovala správně údržba a úklid města, péče o jeho majetek...

 

Rád bych čtenářům nutnost provedených změn zdůvodnil obšírněji. Pan Rudolf Seifert byl v uvolněné funkci od roku 2006 do roku 2014 jako místostarosta a následně až do 17.4.2023 jako starosta. Když KDU-ČSL v roce 2014 v komunálních volbách zvítězila, měl jsem jako volební lídr spoustu nápadů, vycházejících z toho, že tehdy ve městě hodně věcí nefungovalo. Měl jsem k tomu i dostatek zkušeností a jasnou vizi. Do voleb jsme vstoupili s heslem „Změna a zdravé a čisté město“, a to po všech stránkách - tedy finance, průhledná výběrová řízení, zdravé životní prostředí, kvalitní úklid a údržba komunikací, separace odpadu… a v neposlední řadě čisté a zdravé vztahy mezi lidmi. S tímto programem jsme se v rámci povolebních vyjednávání do koalice zjevně nehodili a právě R. Seifert si odmítnutím spolupráce s KDU-ČSL otevřel dveře k funkci starosty. Když nás v roce 2018 do koalice přizval, byli jsme při rozhodování v menšině a nepodařilo se nám prosadit prakticky nic z toho, co jsme si předsevzali.  Po, pro nás neúspěšných, volbách v roce 2022 bývalého starostu mimo jiné vůbec nezajímal volební program, nebo tvorba programového prohlášení tvořící se koalice, ale jen a jen způsob, jak se udržet na svém postu.

 

Tento neudržitelný stav se prohloubil a vyhrotil na konci roku 2022 a začátku roku 2023. Stůl starosty byl za ta léta zaplněn nevyřešenými problémy. Nebyla totiž vůle učinit jakékoli nepopulární, byť v daném čase nutné rozhodnutí (a tomu se, pokud chcete dělat práci ve prospěch celku, někdy nevyhnete) takže raději nerozhodl vůbec a čekal, že to nějak dopadne. Problémy se kupily, byly zastaveny mnohé projekty, na které bylo možno získat nemalé dotace, o nové dotační možnosti a tituly nejevil zájem a na naše konkrétní návrhy a podněty na zastupitelstvech nereagoval.

 Tento půlrok jsme jako opozice využili právě k tomu, abychom udělali ze svých volebních programů průnik a nachystali k realizaci naše představy.

 

Je veřejným tajemstvím, že Vaše vzájemné vztahy s hnutím ANO nebyly přátelské a mnozí lidé Vám spolupráci dodnes vyčítají.

 

Je to tak, dokonce jsme spolu několik let nekomunikovali, a navíc se navzájem obviňovali z nejrůznějších věcí.  Sednout si k jednomu stolu bylo pro mě do té doby nepředstavitelné, stejně jako spolupráce s panem Fritzem.  Určitě by nebylo možné udělat za minulostí tlustou čáru, pokud bychom si spoustu věcí a postojů nevyříkali a nevyjasnili. Našli jsme však společné průsečíky a cíle a rozhodli jsme se za nimi společně jít. Máme jasno v tom, čeho chceme ve městě dosáhnout. Naše vztahy jsou momentálně velmi korektní a společně pracujeme na úkolech, které jsou jednoznačně zacíleny na naše město a ve prospěch jeho občanů. A toho si osobně velmi cením.

 

Před uzavřením koaliční dohody jsme ji v naší organizaci KDU-ČSL samozřejmě podrobně projednali. Výrazná většina přítomných členů byla pro spolupráci. Všichni jsme to po našich stávajících zkušenostech brali jako jedinou možnost, jak prosadit skutečnou změnu, která byla naším volebním heslem a závazkem. Bylo to demokratické rozhodnutí a rok práce ukazuje, že tato změna měla smysl.

 

Jak vidíte složení Vašeho týmu?

 

Po dlouhé době je rada města složena tak, že všichni její členové jsou existenčně zajištěni v rámci svých profesí. Naším cílem není držet se za každou cenu funkcí, ale posunout město dopředu. Rada města je vhodně složena i z hlediska zkušeností členů s prací v zastupitelstvu, a rovněž s ohledem na jejich odbornost, v rámci které je pokryta poměrně široká škála znalostí a zkušeností v různých oborech. Osobně jsem služebně nejstarší, ale v radě máme i nováčky, kteří jsou přínosem díky jejich minulostí nezatíženému pohledu na věc. Dříve jsme byli s Oldou Rektoříkem jedinými členy rady, kteří nedostávali peníze z nějakého rozpočtu, ale žili jen z toho, co si sami vydělají. Nyní je poměr obrácený. To má velký význam ve vztahu k financím, snaze hospodařit s přesahem do budoucnosti, využívat provozních rezerv, dotací, energetických úspor... Máme rozdělené úkoly, vzájemně se respektujeme a důvěřujeme si. Nemusíme být všichni u všeho, a stihneme tak řešit mnohem více věcí. Vytvořili jsme programové prohlášení, jako průnik našich volebních programů, a to průběžně plníme. Za mě je to správný stav, takový, jaký jsem chtěl realizovat již v roce 2014.

 

Jaké byly Vaše konkrétní cíle?

 

Zdravý rozpočet, investice a stavby, otevřený úřad, sport a volný čas, rozvoj škol a správa majetku. Každá z těchto oblastí je podrobněji rozvedena v našem programovém prohlášení.

 

Chceme zjednodušit a zlepšit komunikaci s občany, zajistit jejich bezpečnost. Realizovat spoustu změn ve vztahu k majetku města – zajistit dokonalý přehled o něm, zlepšit péči a hospodaření s ním, včetně např. zrevidování nájmů a nájemních smluv, systému přidělování bytů. Zkvalitnit údržbu města, řešit věci, které nikdy řešit nešly (nájezdy na náměstí, vydláždění hřbitova, úsekové měření…). Plánovat a realizovat investiční akce tak, abychom co nejlépe využili finanční prostředky nejen vlastní, ale také prostředky z evropského a státního rozpočtu.

Podporovat rozvoj města ve všech směrech, tj. chceme udržet stávající a přilákat nové občany a zajistit jim práci, vzdělání i skvělé prostředí pro život (bydlení, životní prostředí, volný čas, sport, spolková činnost, kultura). Nesmím zapomenout na dopravu včetně zlepšení stavu komunikací a rozšíření parkovišť.

Jak vidíte, naše cíle jsou ambiciózní, ale dle mého názoru zcela reálné.

 

Daří se Vám tyto cíle plnit?

 

Hodnocení nechám na občanech, ale pokud mohu dynamiku změn posoudit ze své pozice, tak za posledních dvacet let nemá obdobu. 

Připomenu několik akcí: Nájezdy na náměstí (1,8 mil. Kč), zlepšení průjezdnosti křižovatky Nerudova/Palackého vybudováním zálivu (1 mil. Kč), zelená střecha na smuteční síni (8 mil. Kč – dotace), vydláždění 1/3 hřbitova (4,8 mil. Kč), opravy nejhorších částí chodníků v ulicích Nerudova, Družby, Havlíčkova, Zlínská, Dobrotice. Cyklostezka K Větřáku (7 mil. Kč, z toho 5,9 mil. Kč dotace), pořízení 2 elektromobilů pro úřad (dotace), automobil pro hasiče do Količína (dotace), nová úřední deska (300 tis. Kč), rozhlas v mobilu, fotovoltaická elektrárna o výkonu 99 kW spolu s opravou střechy a částečným zateplením budovy krytého bazénu (17 mil. Kč – z toho dotace 2,5 mil. Kč), chodník naproti benzinky v Dobroticích (2,5 mil. Kč), výstavba kruhového objezdu ve Všetulích (50 mil. Kč, z toho vlastní prostředky cca 8 mil. Kč), infrastruktura  na ulici Jarošova v souvislosti se vznikem nových stavebních pozemků (4,7 mil. Kč)…

 

Nejvíc práce je ale odvedeno v přípravách na velké investiční akce, u kterých nebyl bývalým vedením připraven projekt, se kterým bychom mohli začít stavbu nebo žádat o dotace. Tato práce bohužel není příliš vidět a občané prozatím nemohou registrovat její hmatatelné výsledky. Za necelý rok máme vyprojektováno, nebo aktuálně projektujeme: Rozšíření domova důchodců (dotace 80 mil. Kč), dětská skupina Grohova (dotace 25 mil. Kč), dětská skupina hájenka (dotace 25 mil. Kč), výstavba nájemního bytového domu (dotace 60 mil. Kč), revitalizace sídliště Novosady/Dukelská, část Družby a Bartošovy ulice (107 mil. Kč, částečně pokryto dotací), revitalizace Amerického parku a parku před Centrem pro seniory (dotace 20 mil. Kč), revitalizace zeleně v šesti vybraných lokalitách (12 mil. Kč dotace), kruhová křižovatka s komunikací ul. Přerovská, zateplení úřadu - budovy na ul. Tovární (20 mil. Kč, dotace ve výši 60%), rekonstrukce kina, rekonstrukce Sádku v Dobroticích, přejezdy na ul. Přílepské a Žopské včetně nových chodníků, dokončení kanalizace v Žopích, chodník na Kačerov, vnitroblok Bezručova/Pivovarská, ulice Polní, parkoviště před zámkem včetně uličky k MÚ a chodníku a další.

Projektová příprava je finančně velmi náročná, a proto i zde využíváme možností dotace na konkrétní projekty a na dva nejnákladnější jsme již žádost o dotaci podali.

 

Co se v Holešově změnilo za rok Vašeho působení?

Podařilo se v krátké době nastavit lépe vnitřní procesy úřadu, zjednodušit a zpřehlednit jeho organizační strukturu a tím i zvýšit efektivitu práce a zprůhlednit finanční toky. Zlepšení bylo dosaženo i v souvislosti s informovaností občanů a s digitalizací komunikace s úřadem zavedením aplikace "hlášení rozhlasu", či zahájením akceptace eDokladů (tyto jsme spustili s tříměsíčním předstihem oproti oficiálně stanovenému termínu). Chystáme rovněž rozklikávací rozpočet, který by měl zpřístupnit a transparentně prezentovat hospodaření města veřejnosti.

Ke komplexnímu zajištění správy majetku města máme od počátku tohoto roku vytvořen nový odbor. Když to zjednoduším, všechny lavičky ve městě má na starosti jeden člověk, zrovna tak správu zeleně a péči o čistotu města, nebo správu sportovišť. Vypadá to logicky, ale dříve tomu tak nebylo.

V těchto dnech zavádíme systém úsekového měření rychlosti, jehož primárním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zkrátka věci, o kterých se dlouhou dobu pouze mluvilo a nešly udělat, a nám se je podařilo zrealizovat v nezvykle krátké době.

Pokud jde o naše obchodní společnosti - Technické služby a Tepelné hospodářství, tak ihned po našem nástupu jsme zrušili dozorčí rady, které byly složeny z politických zástupců a po odborné stránce měly pro společnosti jen malý význam. Od 1. ledna jsme pak provedli fůzi obou společností, přičemž vznikla jedna s novým názvem TAS Holešov (Teplo A Služby). V ní nyní probíhá reorganizační proces s cílem vytvoření nové organizační struktury, která by měla vést ke zlepšení řízení a efektivity společnosti. To by v konečném důsledku mělo přinést městu a občanům kvalitnější a levnější služby. Je nutno zmínit, že zrušením pozice jednoho z jednatelů a již zmíněnou eliminací dozorčích rad ušetříme cca 2 mil. Kč ročně.

V energetické oblasti jsme rovněž velmi aktivní. Vzhledem k tomu, že ceny energií jsou v poslední době velkým tématem a nákladově významně zatěžují každého odběratele, začali jsme této problematice věnovat adekvátní pozornost. Nově nakupujeme energii přímo na energetické burze, připravujeme místní energetickou koncepci a zavádíme energetický managment (oboje z dotací) s cílem najít cesty, jak zlepšit energetickou bilanci města a snížit náklady na energie.

A samozřejmě spousta dalších „drobností“, o kterých jsem se nezmínil, ale určitě mají rovněž velký význam, např. drobné opravy městského mobiliáře, zrestaurovaná socha Bedřicha Smetany... a v neposlední řadě jednoznačně čistější a v těchto dnech nebývale rozkvetlé město. Věřím a doufám, že si toho občané všímají a cítí se ve svém městě dobře a komfortně.

Kde ještě vidíte mezery, které je potřeba zaplnit?

Nejsme schopni stihnout přípravu všech investičních akcí, které bychom chtěli zrealizovat, zejména z důvodu nedostatku projekčních kapacit. Dále je třeba dokončit pasporty majetku města (komunikace, mobiliář…), zavést systém nájmů a přidělování bytů, vyhodnotit dlouhodobý přínos některých položek z dlouhého seznamu majetku a rozhodnout o jeho opravě, nebo případném prodeji a investování takto získaných finančních prostředků do jiných, perspektivnějších aktiv. Rezervy vidím i ve zvyšování turistické atraktivity města.

Je náročnější zvládat běžný provoz města a řešit každodenní problémy než připravit a zrealizovat nějaký velký projekt?

Upřímně? Občany příliš nezajímá, jaké vymýšlíme projekty. Zajímá je především to, že rychle vyřídí přepis auta, získají stavební povolení, jestli je vyvezený odpad, nebo je zameteno či posečeno, mají kde parkovat… Každý, i drobný nedostatek jim mnohdy dokáže znepříjemnit život a přivést je, jak se říká, „do varu“. Právě proto potřebujeme úřad, který zvládá všechny rutinní činnosti bez zaváhání a funguje "bez nás", abychom mohli řešit rozvoj města, koncepční záležitosti a větší investice. I toto je ta Změna, která se daří, i proto se můžeme věnovat tolika projektům.

Jaké větší projekty naše město čekají?

Letos určitě největší stavbou je kruhový objezd ve Všetulích, v oblasti zeleně jsou to "Enklávy Dobrotice/Žopy“ - výsadba zeleně v krajině (5 mil. Kč, z již přidělené dotace), opravy chodníků.

Následně revitalizace sídliště Novosady/Dukelská, výstavba dětské skupiny v ul. Grohova, k tomu další opravy chodníků a komunikací.  Koncem roku zahájení dostavby Centra pro seniory, dětská skupina hájenka, rekonstrukce kina (podle možností získání dotace a dostupnosti financí), výstavba bytového domu za Albertem.

V případě, že obdržíme požadovanou dotaci (12 mil. Kč), jsme v průběhu tohoto roku připraveni k zahájení realizace revitalizace zeleně (Masarykova, Letiště, Havlíčkova, Dobrotice, Plačkov).

Jaké jsou další vize do vzdálenější budoucnosti? 

Podpora vzniku nových pracovních příležitostí, výstavba dalších bytových domů, nejen městských, vytvoření lokality pro výstavbu rodinných domů, s tím související budování infrastruktury a vytvoření podmínek pro spokojený život lidí ve městě, počítáme s opravenou budovou kina, s výstavbou nové sportovní haly (vedle sportcentra - pozemek jsme již v prosinci loňského roku koupili), s novou budovou úřadu včetně parkování, s dalším rozvojem škol a udržováním dobrého stavu sportovišť průběžnou rekonstrukcí. Podpora spolků, kultury, dokončení revitalizace zeleně, včetně komunikací a mobiliáře.

Nemohu nezmínit některé negativní reakce, zejména na facebooku, na Vaše osoby (Fritz, Karhan, Hlobil). Co byste vzkázal těmto lidem?

V životě je nutné umět se smířit s prohrou a přemýšlet, proč k ní došlo. To Vám může leccos napovědět a pokud to zvládnete, tak Vás to naopak posílí. Zloba, nenávist a hněv je vždy škodlivá a nikdy nikomu nepomohla. Pokud máte o naše město skutečný zájem, sejděme se u jednoho stolu a diskutujme věcně a bez zbytečných negativních emocí. Připomínám veřejně dostupné kontakty: tel.: 603 162 605, e-mail: pavel@karhan.cz.

Děkujeme za rozhovor. Redakce 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star