Problémy na mostu na ulici 6.května vyřešeny

Práce na ulici 6. května ve Všetulích se pomalu blíží ke konci. Od 7. 11. 2017 došlo k uzavření křižovatky Kráčiny-Sokolská a provizornímu otevření průjezdu přes křižovatku Dukelská-Dukelská. Současně pokračuje ŘSZK v opravě mostu přes Rusavu, kde se podařilo problémy s předpjatými nosníky již vyřešit, dále ŘSZK pokládá odvodňovací žlaby v úseku Sokolská-Palackého a provádí také křižovatky.


Město dokončuje vjezdy, manipulační plochy, plochy zeleně a veřejné osvětlení. Po dokončení žlabů mezi ulicemi Sokolská a Palackého nastoupí řemeslníci na obruby a budou dokončovat v této části vjezdy a parkoviště.


V průběhu roku, tedy po dokončení pokládky vodovodu a kanalizace mezi ulicemi Sokolská a Palackého, došlo k předpokládanému dosednutí zemin, i když dodavatel pro VAK postupně zeminu při zásypech dostatečně hutnil. Pro zajištění přístupu k nemovitostem město provedlo oboustranné chodníky, i za předpokladu, že bude třeba po dosednutí provést opravy.


Nyní bude stavba výkopy dosypávat a opět hutnit a poté dokončovat zádlažby, některé části chodníků provádět znovu, nebo předlažďovat.

Od 20.11.2017 by měl zhotovitel zahájit pokládku asfaltových souvrství.

 
St. Julíček

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star