Delegace členů okrskových volebních komisí

Dle § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, delegovat členy do okrskových volebních komisí.


Posledním dnem pro delegování je středa 08.05.2024 do 16 hodin.


Seznam navržených členů může být doručen v listinné podobě (možno vhodit do poštovní schránky umístěné na budově úřadu na ul. Masarykova 628) nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, jméno a příjmení zmocněnce, jeho podpis, případně jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.


V případě osobního doručení bude zajištěna služba na telefonu v době od 8 do 16 hodin, která potvrdí převzetí.

Ing. Irena Minářová
Odbor vnitřních věcí

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star