Pěvecký sbor Moravské děti oslavil 50. výročí

Dvěma krásnými koncerty oslavil holešovský pěvecký sbor Moravské děti 50. výročí svého založení. Zakladatelem byl pan Karel Košárek, který sbor vedl více než 20 let. Po něm převzal dirigentskou taktovku Michal Vajda a od roku 2003 vede sbor Lenka Polášková spolu s Olgou Rozsypálkovou za doprovodu Martiny Mergentalové a součinnosti Jany Slovenčíkové. Moravské děti během padesáti let mnohokrát prokázaly své kvality a předvedly svůj talent v mnoha zemích Evropy a dokonce také v Číně a Japonsku. Sesbíraly mnohá ocenění a zodpovědně reprezentují město Holešov.

Prvními gratulanty ke kulatému jubileu byli podporovatelé sboru, současní i bývalí členové a v neposlední řadě také vedení města Holešova. Oslava byla velkolepá, navíc dvojitá. V obou případech zaplnila velký sál holešovského zámku a v obou případech pochopitelně zněla krásná hudba.

V neděli 12. května jsme měli tu čest v Holešově přivítat věhlasný český chlapecký sbor BONI PUERI. Tento sbor patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům. Svým názvem se hlásí ke sboru, který působil od 13. století při Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Dvěstěčlenný sbor, kde zpívají chlapci od 4 – 19 let, dosud absolvoval více než 4000 samostatných koncertů po Japonsku, Kanadě, USA, Jižní Koreji, Hong Kongu, Číně a celé Evropě. Boni pueri vystupují také při významných státních příležitostech a na světových sympoziích. A letos také v Holešově. Pro posluchače šlo o mimořádný hudební zážitek.

Stejně tak mimořádná byla ale sobota 18. května, kdy se kromě současné sestavy Moravských dětí představili také bývalí členové sboru, kterým to zpívá stále stejně krásně. Sálem zněly lidovky, linula se skvělá, až nostalgická atmosféra a nouze nebyla o výjimečné emoce při setkání přátel po letech. Být součástí sboru je totiž podobné, jako být součástí rodiny, pouto zůstává navždy.

Moravským dětem blahopřejeme a přejeme, ať se jim daří a ať pokračují ve stejném duchu, jakým se v sobotu rozloučili s posluchači… Prostě „Proč bychom se netěšili“.

Hana Helsnerová  

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star