Osobnosti města převzaly ocenění

Město Holešov tradičně oceňuje osobnosti města za přínos v oblasti kultury, sportu, volného času i společnosti všeobecně. Osobností města Holešova za rok 2023 se stal pan Milan Adámek, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na městský úřad každoročně dorazí desítky nominací, což je důkazem toho, že lidé v našem městě jsou aktivní, prospěšní, ochotní a hlavně talentovaní a velmi schopní. Všem takovým patří za reprezentaci města velké poděkování. Z velkého množství nominací je ale nutné vybrat pouze několik, kteří následně z rukou vedení města přebírají ocenění.

Letos byly oceněny následující osobnosti a dva subjekty.

Pan Karel Bartošek pracoval od roku 2009 na odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov. Jeho hlavním úkolem byla péče o kulturní památky a památkově chráněná území. Aktivně a nad rámec svých povinností se zapojoval do kulturního dění v Holešově. Je autorem několika outdoorových výstav, má za sebou množství historických a vlastivědných přednášek, je dlouholetým členem Vlastivědného kroužku. Je také autorem oblíbených publikací Holešovské pověsti a Holešovské příběhy. Ochotně léta provázel po památkách Holešova. Jeho vlastivědná putování po Holešově i holešovských historických objektech v srdcích dětí i nás dospělých zůstanou navždy.

Paní Marta Konečná, která se celý život zabývá hanáckým folklorem a má v této oblasti velké znalosti. Folklor je pro ni celoživotní náplní a vášní. Velmi aktivně pomáhá s vedením folklorního souboru Zrníčko. Jedná se především o obnovu a údržbu dětských krojů a vystupování s dětmi v rámci celého Zlínského kraje. V roce 2023 zvítězilo Zrníčko v republikovém finále folklorních tanců a také bylo oceněno porotou v rámci krajské přehlídky folklorních souborů v Prostějově. Děti ji mají velmi rády za její klidnou a laskavou povahu a také za její vynikající hanácké „bochte“, které jim s láskou peče.

Klub občanských a studentských aktivit – K.O.S.A., z. s. – vznikl v roce 2007. Od roku 2014 provozuje Dětský klub SOVIČKA, který je inspirovaný lesní mateřskou školou. Jde o alternativní zařízení, jehož základním znakem je pobyt dětí venku, a to za každého počasí, v prostředí přírody s důrazem na podporu přirozeného pohybu, duševního i tělesného rozvoje. Spolek se věnuje i celoroční práci s dětmi, mládeží a rodinami. Organizuje dětské tábory, víkendové akce, tematická odpoledne, poznávací výlety po okolí a podílí se na organizaci kulturních akcí v místní části Žopy.

Dominik Kupka, dlouholetý člen Atletiky Holešov, prošel postupně všemi kategoriemi přípravek a mladšího žactva, v sezoně 2023 byl aktivním a úspěšným reprezentantem v kategorii staršího žactva. Dominik je sprinterem a především překážkářem s velkým potenciálem do budoucna. V roce 2023 obsadil na mistrovství ČR v běhu na 100 metrů překážek šesté místo, v běhu na 200 metrů překážek osmé místo. Na halovém mistrovství ČR v běhu na 60 metrů překážek obsadil 10. místo. Na mistrovství Moravy v běhu na 100 metrů překážek skončil druhý a stejně tak v běhu na 200 metrů překážek.

Veronika Nášelová – skvělá sportovkyně, která dosáhla v roce 2023 mnoha výrazných úspěchů. V červnu ve Francii byla jednou z osmi reprezentantů ČR na Global Games. Ve vrhu koulí zde získala bronzovou medaili, v hodu oštěpem pak skončila čtvrtá a v trojboji obsadila páté místo. V září v Padově na Mistrovství Evropy získala zlatou medaili v hodu oštěpem, a to dokonce v novém evropském rekordu. Stříbrnou medaili získala ve vrhu koulí a zlatou medaili vybojovala v běžecké štafetě na 4x100 metrů. V září v Praze na Mistrovství ČR sportovců s Downovým syndromem získala zlatou medaili ve vrhu koulí a stříbrnou medaili ve skoku do dálky.

Jolana Saibertová, která je členkou Mažoretek Holešov od roku 2008, od roku 2015 se začala věnovat i trenérské činnosti. Od roku 2019 působí jako hlavní trenérka a choreografka klubu. Pro své svěřenkyně vytvořila již desítky nápaditých choreografií, které sklízí úspěch na národních i mezinárodních soutěžích. Dívky také učí práci s hůlkou či gymnastickou průpravu. Mezi její nejvýznamnější trenérské úspěchy patří tituly mistra Evropy s Lentilkami či Mini Lentilkami v letech 2023, 2022, 2021 a 2019, či tituly mistra ČR Lentilek a Mini Lentilek a např. sólo Karolína Podolová, duo Emila Kubálková a Romana Šeděnková.

Družstvo mužů vzpěračů TJ Holešov v roce 2023 dokázalo ve své 45leté historii oddílu vybojovat zlatou medaili v nejvyšší mužské lize a stalo se mistrem ČR družstev mužů. Tento úspěch nemá v holešovské sportovní historii obdoby. V 1. lize mužů porazili oddíly z tradičně silných vzpěračských a mnohem větších měst jako je Brno, Ostrava, Bohumín, Havířov nebo Třinec. Družstvo bylo ve složení Josef Kolář, Martin Novotný, Jan Kolář, Petr Stránský, David Kolář, Petr Mareček a Karol Samko. Tito všichni navíc v loňském roce reprezentovali ČR na Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a na Světových pohárech v různých věkových kategoriích.

Zastupitelstvem města Holešova byly už dříve uděleny dvě velké pečetě za celoživotní přínos městu Holešovu. Jednalo se o dlouholeté ředitelky velkých holešovských škol, které v letošním roce odchází ze svých ředitelských pozic. Předání velkých pečetí proběhlo již v březnu při městské oslavě Dne učitelů. Při příležitosti Dnů města Holešova byla předána kytice a skleněná plastika znaku města Holešova.

Paní Lenka Krčová působí ve školství již 41 let. Posledních 21 let je ředitelkou MŠ Sluníčko, tedy největší mateřské školy v Holešově. Ocenění získala za mnohaleté kvalitní výsledky ve výchovně vzdělávací práci ve funkci učitelky a také ředitelky mateřské školy. Dále za plnění náročných úkolů při přestavbách a rekonstrukcích budovy mateřské školy a za vytvoření spolupracujícího aktivního kolektivu zaměstnanců.

Paní Jarmila Růžičková působí ve školství 40 let a posledních 19 let je ředitelkou 1. Základní školy Holešov, tedy největší základní školy v Holešově. Za dobu svého působení se z této školy stala dokonce jedna z největších škol v celém Zlínském kraji a vybudovala si velmi dobré jméno v širokém okolí. Ocenění získala také za rozsáhlé rekonstrukce v budově školy, např. v souvislosti s moderními digitálními technologiemi.

Zastupitelstvo města Holešova pak 22. dubna udělilo jako mimořádné ocenění dvě velké pečetě města Holešova za celoživotní přínos našemu městu dvěma osobnostem.

Paní Vlasta Čablová pracovala řadu let v zahradnictví na zámku v Holešově. Je dlouholetou členkou holešovské základní organizace Českého zahrádkářského svazu. V letech 2008 až 2024 byla její předsedkyní. Její činnost zahrnuje výstavy, odborné přednášky, besedy a další aktivity, které přispívají k rozvoji plnohodnotného života ve městě. Má velkou zásluhu i v práci s mládeží. Každoročně organizuje městská kola soutěže „Mladý zahrádkář“. Je také hlavní organizátorkou okresních kol této soutěže. Dětem se věnuje i v komisi pro mládež při republikové radě Českého zahrádkářského svazu v Praze.

Pan Miroslav Dědič nastoupil v roce 1978 do Důstojnické a Praporčické školy jako odborný učitel. Po celou dobu služebního poměru pracoval na úseku všech forem vzdělávání příslušníků Policie České republiky a vzdělávání žáků střední odborné školy. Aktivně se podílel na přípravě dokumentů pro výuku vyšší odborné školy, základní odborné přípravy a kurzů další odborné přípravy příslušníků Policie ČR. Býval často předsedou zkušebních komisí u maturitních zkoušek a u absolutorií. Zasadil se o rozvoj mezinárodní policejní spolupráce. Angažoval se také v různých spolcích – byl místopředsedou holešovského rybářského spolku či zakládajícím členem a členem představenstva občanského sdružení Castellum Holešov.

Titul Osobnost města Holešova za rok 2023 získala osobnost, která je rektorem zlínské univerzity, je jedním z autorů patentu na třídění lesních sazenic, ale je to i milovník loveckých psů či nadšený sokolník.

Osobností města Holešova za rok 2023 se stal pan Milan Adámek, který působí od roku 1997 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zpočátku jako odborný asistent na Fakultě technologické, později jako proděkan, ředitel ústavu a zástupce ředitele Regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech. V letech 2014 až 2022 byl děkanem Fakulty aplikované informatiky. V listopadu roku 2022 ho prezident České republiky jmenoval rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Své funkce se ujal v prosinci. Je profesorem v oboru Řízení strojů a procesů a oblastmi jeho odborného zájmu jsou měření technologických veličin, problematika elektronických zabezpečovacích systémů, kamerové systémy a elektromagnetická kompatibilita. Je rodákem z Količína a absolventem holešovského gymnázia, kde v letech 1993-1997 také učil.

V rámci slavnostního programu, se všichni zúčastnění mohli zaposlouchat do tónů saxofonového kvarteta ve složení Richard Kraus, Ondra Kraus, Alžběta Kobylíková a Tomáš Kozmík, další chvíle pak zpříjemnila zpěvačka Štěpánka Gerychová. Děkujeme všem vystupujícím, kteří k nám zavítali ze ZUŠ Zlín.

Dovolujeme si ale hlavně poděkovat a poblahopřát všem oceněným osobnostem. Patří jim uznání a poklona za obětavou práci a neúnavnou činnost. Ocenění mladých talentů pak vnímáme také jako jistou motivaci a projev podpory pro jejich další aktivitu.   

 

Hana Helsnerová, Ilona Augusti

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star