Svatý Martin opět v Holešově

Jednou z nejvýznamnějších postav 4 století našeho letopočtu byl Martin z Tours. Narodil se na území dnešního Maďarska v rodině římského důstojníka, mládí prožil v severní Itálii, kde se seznámil s křesťanstvím a na nátlak otce se stal vojákem, dokonce důstojníkem a sloužil na území dnešní Francie. Tam se mu přihodila jedna z nejvíce popisovaných příhod civilizovaného světa – v zimě potkal polonahého žebráka a protože neměl u sebe ani peníze, ani jídlo, rozetnul svým mečem svůj teplý vojenský plášť a polovinu dal žebrákovi. V noci se mu pak zjevil Ježíš Kristus, který byl oblečen do půlky Martinova pláště a říkal svým andělům: do tohoto pláště mne oděl Martin, který je na cestě ke křtu“. Vystoupil tedy z armády, nechal se pokřtít, stal se z něj poustevník, kněz a později i biskup, který svým příkladem – sám žil velmi skromně, v chudobě a odříkání – obrátil na křesťanství tisíce pohanů. Po své smrti byl svatořečen a stal se patronem vojáků, žebráků, vinařů, kovářů a podkovářů, domácích zvířat (zejména hus) ale také cestujících, abstinentů a úrody na poli. Jeho svátek slavíme dodnes 11. listopadu (v den jeho slavného pohřbu do hrobky ve francouzském Tours), zpodobňujeme ho, jak sedí ve vojenské zbroji na bílém koni (a protože v tuto dobu často přichází první sníh, tak říkáme, že sv. Martin přijel na bílém koni) a otevíráme a ochutnáváme mladá vína – proto jim povšechně říkáme martinská, nebo svatomartinská vína a obvykle si dáváme svatomartinskou husu (někdy i kachnu) – v tom se snažíme marně dohnat naše slovenské sousedy, kteří kromě husy a zelí podávají na svatého Martina ještě vynikající lokše.

Díky aktivitě holešovského děkana a faráře J. Walczaka a jeho spolupráci se starostou města R. Seifertem se již několik let organizují i v našem městě velmi nenápadně, ale o to úspěšněji svatomartinské oslavy. I letos tyto oslavy začaly v kapli sv. Martina ve Smetanových sadech Svatomartinskou mší svatou, kterou celebrující P. J. Walczak kromě tomuto světci věnoval i památce válečných veteránů a obětem 1. světové války, která skončila rovněž 11. listopadu. A už před 16,00 hodinou se opravdu stovky lidí shromáždily na náměstí Dr.E.Beneše, kde vyhrávala skvělá kapela Jazzbook, dixieland ze Zlína (ovšem s klávesistou a bandžistou Zdeňkem Janišem, který je nejvýraznějším holešovským muzikantem). Přesně v 16,00 přijela na náměstí velkolepá družina na koních. V čele jel sám svatý Martin (tradičně skvělý Erik Fischer) se svými družiníky. Zatímco početná družina zůstala v sedlech, svatý Martin sesedl a spolu s rozklepaným žebrákem nám předvedl tu tak známou scénu o rozdělení pláště a potom mocným hlasem všem shromážděným objasnil svatomartinskou legendu. Slova se poté ujal holešovský děkan a farář P. Jerzy Walczak, který požehnal jak přítomným, tak mladým vínům, která se prodávala, ale i „na košt“ rozdávala v sousedním stánku. A pak už následovala příjemná zábava – Jazzbook hrál a jamoval, starosta města Rudolf Seifert osobně roznášel tácy s nalitými koštovačkami mladých vín, lidé se bavili, popíjeli a užívali si velmi příjemných setkání. Hezky jsme na sv. Martina vzpomenuli a doufejme, že se při jeho oslavě sejdeme i příští rok!!!

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star