Objev barokní zdi v masných krámech

Od středověku se řemeslníci sdružovali do tzv. cechů, které je na jednu stranu chránily a prosazovaly jejich zájmy a na druhou stranu stanovovaly pravidla pro činnost toho kterého řemesla. A řemeslníci podle cechovních pravidel také často provozovali řemesla na jednom místě. Nejstarším holešovským cechem byli řezníci. A protože i ve středověku přece jen řezničina přinášela i pro tehdejší lidi nepříjemné projevy – zápach, nečistoty a páchnoucí odpady – byli od nejstarších dob nuceni řezníci provozovat své řemeslo v takzvaných masných krámech, izolovaných od ostatních domů. Původně byly tyto masné krámy dřevěné a umístěné někde uprostřed náměstí.

Během třicetileté války na holešovském náměstí zpustl (mimo jiné) tzv. Kramářovský dům, jeho majitelé zemřeli a takto vzniklá odúmrť podle zákona připadla majiteli panství. Tím byl tehdy Václav Eusebius z Lobkovic a ten obratem předal tuto nemovitost holešovským řezníkům, aby si zde vybudovali nové masné krámy, protože ty původní na náměstí za válečných událostí vyhořely. A tak před polovinou 17.století vznikl na východní straně náměstí, vedle kasáren, ze kterých se za 200 let stane radnice, areál šestnácti masných krámů. Ty byly původně rovněž dřevěné. Až František Antonín z Rottalu , pán Holešova v první polovině 18. století, nechal areál vystavět v jednotné zděné podobě. Masné krámy vzkvétaly až do poloviny století devatenáctého. Po zrušení cechů a zlepšení hygienických možností (výstavba žump a později kanalizace, rozvody vody) už nebyli řezníci nuceni zdržovat se v areálu masných krámů a od konce 19. století krámy začaly chátrat, i když se v nich ještě provozovaly nějaké obchody (naposledy v jejich přední části byla klubovna holešovských myslivců). Z šestnácti krámů se čtyři zcela zřítily a zanikly. Další čtyři byly začleněny do budovy domu č.p. 10 (tzv. Tučkův dům, nyní Valentina). Osm protějších krámů se i po sto let trvajícím chátrání zachovalo, první čtyři blíže náměstí Dr.E. Beneše v celkem dobrém stavu, čtyři směrem k náměstí sv. Anny naopak s vážnými statickými problémy.

Právním problémem holešovských masných krámů byla majetková roztříštěnost – všech šestnáct krámů mělo svého majitele, ale i společné prostory – cesta mezi krámy – byly rozděleny na 16 podílů. Město Holešov v posledních letech intenzivně jednalo s majiteli a dědici majitelů podílů na masných krámech a postupně se dařilo tyto podíly vykupovat. Ale až v letošním roce mohlo přistoupit k přípravě rekonstrukce a oživení tohoto skvělého prostoru v centru města. V areálu budou zachovány první čtyři původní barokní krámky, využité pro drobné provozovny, zbytek by měl sloužit opět jako tržiště a v propojení s rovněž revitalizovaným náměstím sv. Anny i pro společenské a kulturní účely. Zbylé, poškozené čtyři krámy byly v uplynulých dnech zbourány, stejně jako zeď, která oddělovala prostor masných krámů i prostor za nimi a tím se areál masných krámů otevřel do náměstí sv. Anny. Při bouracích pracích se podařilo objevit v zadní části areálu vrcholně barokní zeď, která ohraničovala masné krámy zezadu. Zatímco přední zeď areálu, vedoucí do náměstí, která je chráněnou kulturní památkou, je zjevně několikrát přestavovaná a upravovaná, nově objevená zadní zeď představuje autentický stav z první poloviny 18.století a to včetně spodní části brány – pískovcových pilířů – která vedla do kasárenského dvora a dále potom do areálu předzámčí (nyní náměstí sv. Anny). Areál masných krámů byl tedy průjezdný, což je logické, protože prostor mezi dvěma řadami krámů byl úzký, vůz by se zde neotočil a řezníci potřebovali, aby jejich krámy zásobovaly povozy. Ve zdi je zachováno zamřížované okénko, které osvětlovalo a větralo poslední krám v řadě a z vnitřní strany je zeď opatřena odlehčovacím obloukem, což byla typická stavební technika v době Františka Antonína z Rottalu - takto je vystavěna například zeď, ohraničující zámecký park, který byl rozšířen právě za vlády tohoto šlechtice. Objevená zeď bude zachována a přispěje k malebnosti nově vzniklého prostranství. To by mělo být obnoveno a revitalizováno už v příštím roce.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star