27. svazek: Rudolf Janovský - výjimečná osobnost

Podtitul: Čestný občan města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel, archeolog, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova a otec osmi dětí. Autorka: Radka Pilařová. Vydáno: září 2013, formát A5, 120 stran. ISBN 978-80-260-4794-0

Díky sponzorským darům ze strany potomků Rudolfa Janovského a jeho rodné obce Žeranovice byla publikace k zakoupení za třetinovou cenu než činily vlastní náklady – 30 Kč. Nyní již není v prodeji.

U příležitosti 140 let od narození Rudolfa Janovského, čestného občana města Holešova, byla vydána publikace s názvem „Rudolf Janovský – výjimečná osobnost“. Práci sepsala Mgr. Radka Pilařová, která se tímto tématem podrobně zabývala posledních šest let.

Z Holešova pochází řada významných osobností z různých oborů a zaměření. Právem se mezi ně řadí i Rudolf Janovský (1873–1935), který byl všestrannou osobností. Ve svých 24 letech se stal v Holešově městským tajemníkem a zároveň i účetním Spořitelny města Holešova. Po osamostatnění spořitelny od města v roce 1911 se stal jejím správcem, ředitelem a nakonec vrchním ředitelem. Pracoval ve spořitelně celkem 37 let a pozdvihl ji natolik, že se stala největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese.

V povědomí lidí je však více znám jako neúnavný vlastivědný badatel, sběratel a archeolog. Ve svých vlastivědných článcích se snažil zaznamenat například pomíjivé stavby či jevy, aby nedošlo k jejich zapomnění (větrné mlýny, domácí průmysl, olejnictví apod.). Velmi cenný je také jeho soupis zvonů na Holešovsku. Jeho archeologická sbírka se stala základem pro vznik městského muzea v Holešově, na jehož založení se výrazně podílel, ale otevření expozice se bohužel nedožil.

Se svojí manželkou přivedl na svět osm dětí, z nichž se sedm dožilo dospělosti. Autorce se podařilo navázat kontakty skoro se všemi žijícími potomky či příbuznými Rudolfa Janovského, a tak je kniha doplněna navíc i o zajímavé osudy jeho dětí či sourozenců.

Publikace přináší podrobné informace o rodinném životě Rudolfa Janovského, dále o jeho studiu, působení ve Spořitelně města Holešova, analyzuje jeho 170 časopiseckých a novinových článků a přibližuje jej jako archeologa a sběratele. Tato velmi čtivá publikace je doplněna řadou doposud nepublikovaných fotografií, které poskytli mj. i jeho potomci.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star