Fond kultury, sportu a vzdělávání 2018

Žádosti

Ke každému druhu dotace je tzv. dodatek k žádosti

Přílohy žádosti

  • Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu
  • Čestné prohlášení (DOC, 26 kB)

Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti.

Termíny

Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s výjimkou mimořádných finančních dotací 9.2. až 28.2.2018, u mimořádných dotací je to 1.3. až 30.11.2018. U dotace na nájem tělocvičen je také možnost podání žádosti do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé.

Poskytnuté dotace

Dotace poskytnuté roce 2018 v rámci Fondu kultury, sportu a vzdělávání najdete v následující tabulce [PDF, 199 kB].

Rada města Holešova udělila pro rok 2018 souhlas s užitím znaku města pro všechny subjekty, které obdržely dotaci z fondu, za účelem propagace města Holešova.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star