Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2018

V roce 2018 bude město Holešov opět poskytovat dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova. Dotace bude poskytována za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí, a to pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající. Všichni příjemci však musí vyvíjet činnost na území města Holešova.


Stejně jako v roce 2017 i letos jsou vypsány čtyři druhy dotací: Akce milion, mimořádné finanční dotace, dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři, speciální dodatek žádosti dle druhu dotace a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to
1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu žadatele (lze použít aktuální výpis z veřejného rejstříku elektronicky podepsaný příslušným soudem),
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.


Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města v sekci Město – dotace a ocenění – Fond kultury, sportu a vzdělávání.


Uzávěrka příjmu žádostí o dotace z fondu (Akce  milion, tělocvičny, mládežnická družstva) je 28. 2. 2018. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v termínu 1. 3. – 30. 11. 2018. Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star