Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2015

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2015 provedl 255 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (10), zákonů zakazující nalévání alkoholu mladistvým a zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků (21). Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu (5), zastaváren a provozoven nabízející použité zboží (3) a v oblasti cestovního ruchu. Zdejší živnostenský úřad prováděl společné kontroly s Českou obchodní inspekcí, oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Celním úřadem pro Zlínský kraj, Policií ČR, HZS Zlínského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Při kontrolách bylo zjištěno 53 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 27 blokových pokut a v součtu se správním řízením, byly uloženy sankce ve výši 53.000,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 12 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol

255

z toho

kontrola, místní šetření

206

kontrola na základě podnětu

24

prodej lihovin, tabákových výrobků

21

bazar, zastavárna

3

v oblasti cen, cenové evidence

1

Počet kontrolních porušení

53

z toho

postoupeno na příslušný správní úřad 

   

9

počet blokových pokut

27

výše blokových pokut

25.000

počet pokut uložených ve správním řízení

6

výše pokut uložených ve správním řízení

28.000

počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění

12

počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění     

4

Počet předepsaných nákladů řízení

17

Výše předepsaných nákladů řízení

17.000

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ČOI

8

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star