Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2017

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2017 provedl 123 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu, stánkového prodeje, v oblasti cestovního ruchu a cenovou kontrolu. Zdejší živnostenský úřad provedl několik společných kontrol s Českou obchodní inspekcí, oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Při kontrolách bylo zjištěno 47 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 9 blokových pokut a v součtu se správním řízením, byly uloženy sankce ve výši 78.000,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 19 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    123
z toho     

ochrana spotřebitele    11
prodej lihovin, tabákových výrobků     6
kontrola na základě podnětu     7
stánkový prodej    5
kontrola zahraničních osob    4

Počet kontrolních porušení    47
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    9
počet blokových pokut    9
výše blokových pokut    10.000,- Kč
počet pokut uložených ve správním řízení    11
výše pokut uložených ve správním řízení     68.000,- Kč
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    19
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    2

Počet předepsaných nákladů řízení    31
Výše předepsaných nákladů řízení    31.000,- Kč
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    8

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star