Město Holešov bude na jaře usilovat o titul Historické město

Tisková zpráva ze dne 30. ledna 2018

Holešov - Město Holešov se stalo vítězem krajského kola soutěže o titul Historické město roku 2017, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS). Jedná se již o čtvrté vítězství Holešova v krajském kole této soutěže (předcházející za rok 2012, 2014 a 2016). Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Celostátní vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2018 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Poslední roky jsou pro Holešov v oblasti památkové péče velmi úspěšné, kromě vítězství v krajském kole prestižní soutěže Historické město v letošním i loňském roce byl Holešov za Zlínský kraj v loňském roce nominován jako vítěz krajského kola v obou kategoriích rovněž velmi prestižní soutěže Patrimonium pro futuro, vyhlašované Národním památkovým ústavem (jednalo se o kategorie „Památková obnova roku“ a „Objev roku“).

„Městská památková zóna v Holešově zahrnuje centrum města včetně velkého areálu zámku a rozlehlé zámecké zahrady. Na jejím území se nacházejí opravdu významné památky – celoevropsky unikátní interiéry vrcholně barokního farního kostela s mimořádnou sochařskou výzdobou, evropsky proslulá Černá kaple s nejstaršími rokokovými sousošími v celé ČR, monumentální zámek, představující první raně barokní architekturu tohoto typu na Moravě s ještě významnější zámeckou zahradou, která ve svém velkorysém zpracování vodních kanálů a dřevin předběhla o padesát let vývoj zahradní architektury ve střední Evropě použitím zásad slavného Le-Notre-a ze dvora francouzského krále Ludvíka XIV. Rovněž komplex vrcholně barokního trinitářského kláštera s filiálním kostelem sv. Anny, tvořící předzámčí na středověkých základech, osmiboká raně barokní pohřební kaple sv. Kříže, která vychází tvarově ze slavné kaple sv. Brigity ve Vídni a řada dalších kamenných památek (soch, křížů apod.) vytvářejí ve středu města skutečnou galerii zejména barokního umění,“ uvádí Karel Bartošek. 

Město Holešov tradičně podporuje ochranu, rekonstruování a využití památek. Zejména velkorysá přestavba holešovského zámku, do které město od roku 2005 nainvestovalo přes 300 milionů korun je zcela ojedinělou aktivitou v této oblasti – Holešov realizuje opravdu mimořádně rozsáhlou a kvalitní rekonstrukci, která doslova napíná rozpočet tohoto relativně malého města. Díky mimořádnému úsilí se podařilo z holešovského zámku vytvořit kulturní a společenské centrum, jehož aktivity vysoce překračují nejen hranice města, ale celého regionu. Zde pořádané rozsáhlé průřezové výstavy předních umělců minulosti i současnosti, festivaly klasické hudby, židovské kultury, folkové a bluesové muziky stejně jako letní škola barokní hudby mají celostátní význam a proslulost. Rovněž kvalita rekonstrukčních prací patří k vrcholům památkové obnovy – právě vysoká kvalita rekonstrukce vnějších fasád holešovského zámku a na ní umístěných pískovcových prvků byla navržena Národním památkovým ústavem na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2016.

Město podporuje rovněž dlouhodobou rekonstrukci a restaurování interiéru holešovského farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za uplynulých deset let se podařilo zrestaurovat díky podpoře  dotačního programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury všechny boční oltáře (10 oltářů) kostela a nyní je již třetím rokem restaurován unikátní barokní „sochařsky“ pojatý oltář hlavní. Při těchto pracích došlo k několika zásadním objevům – mimo jiné byly pod novějšími přemalbami odkryty a obnoveny oltářní obrazy jednoho z největších barokních malířů, Jana Kryštofa Handkeho. V Holešově se nacházejí i světově proslulé židovské památky – renesanční Šachova synagoga a starý židovský hřbitov s tumbou nejvýznamnějšího židovského učence z celé ČR – Sabbataj ben Meir ha Kohena. I tyto památky město pomáhá jejich majiteli, Židovské obci Brno, opravovat a lépe využívat.

Kromě státní památkové péče působí ve městě Komise památkové péče při radě města Holešova a spolek Vlastivědný kroužek, zabývající se historickými výzkumy a popularizací místních památek a historie. Ve spolupráci s odbornými pracovníky Národního památkového ústavu se v posledních letech podařilo realizovat několik skutečně unikátních nálezů a objevů. „Mimo jiné to byla identifikace renesančního původu věže filiálního kostela sv. Anny s tzv. depozitní místností („pokladnicí“), objev několika gotických kamenických prvků ve sklepech a přízemích holešovských měšťanských domů na náměstí a zejména objev zcela unikátního gotického dřevěného stropu (datovaného do roku 1492) ve sklepě domu č. p. 26, objev raně barokního mostu pod vstupní šíjí do zámku a v roce 2017 objev raně barokní zdi v unikátním areálu bývalých masných krámů, které chce město Holešov v letošním roce otevřít jako klidovou a obchodní zónu v samém centru města,“ dodává Bartošek.

Vítězství v letošním krajském kole soutěže o titul Historického města je o to hodnotnější, že Holešov předstihl takové „matadory“ v památkové péči, jako je Kroměříž, ve které se nachází městská památková rezervace a památky UNESCO a Uherské Hradiště, disponující mnohem většími finančními i personálními možnostmi v oblasti ochrany, rozvoje a využití památek. Domníváme se, že byla oceněna především zcela mimořádná snaha a nasazení jak místních památkářů, muzejníků, tak dobrovolníků a vlastivědných pracovníků, kteří vynakládají své veškeré síly, schopnosti a čas na zvelebení a popularizaci místních, naštěstí opravdu špičkových a unikátních památek.

Karel Bartošek

Hana Helsnerová, tel. 774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star