Město Holešov stále přijímá návrhy na ocenění osobností města

Město ocení osobnosti v následujících kategoriích:

Osobnost města Holešova
Osobnost v oblasti kultury
Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
Sportovní naděje (do 15 let)
Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
Kolektiv působící v oblasti sportu
Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík a JUDr. Jarmila Pokorná.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či kolektiv, který působí či působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.


Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zašle na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz. Uzávěrka příjmu návrhů je 28. února 2018.


Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu…). Nominační formuláře a další informace jsou ke stažení na oficiálním webu města v sekci Město – Dotace a ocenění. Nominační formulář je možné si vyzvednout i osobně na Městském úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.

 

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star