P. František Alex se stal čestným občanem města

 

 

Tisková zpráva ze dne 27. 2. 2018

Holešov – Zastupitelé města Holešova udělili titul „Čestný občan města Holešova“ in memoriam P. Františku Alexovi, duchovnímu správci v Holešově, za dlouholetý aktivní přínos pro rozvoj společenského a kulturního dění ve městě Holešově. V letošním roce uplyne 30 let od jeho úmrtí. Pater Alex byl nejen dlouholetým holešovským duchovním (sloužil zde postupně jako kaplan, provizor, administrátor, farář a děkan plných 43 let), ale i proslulým sběratelem a aktivním vlastivědným pracovníkem. Patřil k zakládajícím členům holešovského vlastivědného kroužku a aktivně se podílel také na činnosti městské komise památkové péče v Holešově. Ve Sdružení členů Numismatické společnosti československé při muzeu v Kroměříži a Holešově pracoval jako zástupce vedoucího. Byl členem Sdružení přátel díla Petra Bezruče a svými aktivitami po celý život šířil známost o osobnosti a díle tohoto básníka. Hluboce rozvíjel i své zájmy o umění, a to jako hudební historik, sběratel umění, editor bibliofilských tisků, grafiky a drobné plastiky. Byl skutečně výraznou osobností Holešova a je stále zapsán do živé paměti mnohých holešovských občanů.

 

 

Hana Helsnerová

hana.helsnerova@holesov.cz

774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star