Výstavba nového terminálu bude zahájena zřejmě 19. března

Tisková zpráva ze dne 8. 3. 2018

Holešov - Výstavba nového dopravního terminálu - tj. rekonstrukce autobusového nádraží - bude s největší pravděpodobností zahájena v pondělí 19. března. V tento den po odjezdu ranních spojů (po 8. hodině) bude autobusové nádraží uzavřeno pro cestující i dopravu a společnost Strabag zahájí zemní práce – frézování povrchů, odstraňování obrubníků atd. Tento termín dohodly zainteresované instituce a firmy na jednání 8. března v Holešově. Předání staveniště a přípravné práce (demontáže zařízení apod.) budou probíhat již od 12. března, a pokud nedojde k nějakým nepředvídatelným událostem, bude stavba zahájena ve výše uvedený den.

Termín ukončení stavby je stanoven na září 2018 ovšem s tím, že investor i dodavatel stavby jsou dohodnuti, že by mělo být se začátkem školního roku nádraží zprovozněno.

Koridory pro pěší a cestující, kteří využívají vlaková spojení, budou ze všech směrů zachovány, pro vozidla bude možnost vjezdu jen na povolení stavby.

 

S tímto termínem souvisí i přemístění autobusových zastávek z nádraží přímo do Palackého ulice. Autobusy přijíždějící od Hulína, budou mít vytvořeny tři zastávky u Odborného učiliště ( naproti ulice Národních bojovníků ) a autobusy od Zlína či Bystřice p H. dvě zastávky mezi Praktickou školou a Domácími potřebami ( naproti gymnázia ). Toto vymezení bude označeno vodorovným i svislým dopravním značením. Pro autobusy bude také vymezen pruh komunikace v ulici Palackého (u firmy Rapos), kde budou moci odstavit vozidla v případě čekání na cestující. Komunikace v ulici Palackého toto řešení pro svou šířku umožňuje.
 

Toto opatření se významně promítne do komfortu cestujících využívajících autobusovou dopravu. Jen společnost Krodos eviduje denně asi 250 spojů a dopravu zajišťují přes Holešov čtyři dopravci. Na koordinační schůzce bylo také dohodnuto umístění provizorních zastávek pro případ výluky na železnici – ty budou v případě potřeby realizovány v ulici Tovární za železničním přejezdem.

Doufáme, že cestující i motoristé pochopí nutnost investice a budou k sobě po dobu stavebních prací a úpravy provozu v Palackého ulici ohleduplní a pozorní.

 

Samotná oprava autobusového nádraží bude tedy zahájena na Josefa a bude obsahovat částečné snížení počtu nástupišť, zastřešení prvního a druhého, nově přibydou parkovací místa pro osobní vozidla a stání pro cyklisty, budou obnoveny všechny povrchy a vybudovány přechody pro chodce i s vedením pro nevidomé, celkově opraveny další prostory a osazen

 

bude nový mobiliář. Po výběrovém řízení je hlavním dodavatelem zmíněných prací společnost Strabag.

Investice dosahuje částky 28 milionů korun bez DPH, z toho se předpokládá, že dotace zajistí až 90 procent, i když se ještě upřesňují uznatelné a neuznatelné náklady. Předpokládá se, že stavba bude ukončena na konci školních prázdnin.

 

Související stavby

Mezi plánované investice města patří také vybudování nové kruhové křižovatky u gymnázia. Důvodem je stále se zhoršující dopravní situaci ve městě a také to, že je pro neustálé obstrukce „pseudoekologů“ opět zastavena výstavba rychlostní komunikace D49 a její zahájení je v nedohlednu. Podpůrným argumentem je i oprava autobusového nádraží a možnost realizace obou staveb během jednoho roku a s jedním dopravním omezením. Probíhají poslední přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby, což je koordinováno s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které je spoluinvestorem. Po vybrání dodavatele bude sestaven přesný harmonogram všech prací tak, aby ulice Palackého zůstala vždy průjezdná, a také aby byl umožněn příjezd nebo výjezd z ulice Tovární. Předpokládá se, že tato stavba bude zahájena v květnu.

 

O všech souvisejících omezeních nebo úpravách dopravy bude město i dodavatelé prací obyvatele i cestující podrobně a všemi možnými způsoby informovat. Se stavbou okružní křižovatky u gymnázia souvisí i přemístění sochy T. G. Masaryka. Tento významný památník bude přestěhován do parku v ulici Masarykova, který projde celkem výraznou revitalizací s obnovou zeleně, novými chodníky a vybavením.

Stavby v Palackého ulici a pohyb obyvatel a cestujících v této lokalitě zkomplikuje i oprava Gymnázia L. Jaroše. Jedná se o významnou investici Zlínského kraje obsahující výměnu oken, zateplení stropní konstrukcí, úpravu topení i střechy. Investice budou koordinovány městem.

Podobně se asi do dopravy v Holešově promítne i celková uzávěrka hlavní komunikace v Rymicích, kde Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje opravu mostu i obnovu povrchů. Oprava této komunikace ale bude sestavena tak, aby alespoň částečně byla obec ve většině času opravy průjezdná (především pro osobní dopravu). Pro nákladní budou ustanoveny objízdné trasy přes Hulín a do 6 t. přes Količín.

 

Rudolf Seifert

 

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star