Fond rozvoje bydlení města Holešova

MĚSTO HOLEŠOV

vyhlašuje

výzvu

k podání žádosti o poskytnutí úvěru

z "Fondu rozvoje bydlení města Holešova"

 

 

Úvěry z fondu jsou poskytovány přísně účelově na základě žádosti žadatele podložené dalšími doklady,  a to vždy na čtyři kalendářní roky. Druh a účel úvěru je přesně stanoven a zároveň upravuje nejvyšší možnou částku, kterou je možné z fondu poskytnout na konkrétní účel.

 

Jednou žádostí lze žádat najednou o poskytnutí úvěru na více účelů, vždy však musí být uvedeno, jaká částka na jaký účel je požadována.  Stejný účel nelze použít opakovaně.

 

Více informací na úřední desce

https://www.holesov.cz/strategicke-dokumenty/640-vyhlaseni-vyzvy-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-uveru-z-fondu-rozvoje-bydleni-mesta-holesova

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star