Mlýnský náhon

Mlýnský náhon byl po staletí nedílnou součástí území našeho města. Z původního účelu zásobovat vodou mlýny, cukrovar, pivovar, pily, rybníky a podobně je v současnosti pouze zdrojem vody pro rybník Kačák a zámecké rybníky. 

Stav mlýnského náhonu je znám desítky let a žádné z předchozích vedení města, včetně těch, kde byl zastoupen pan Karhan osobně, si netrouflo tuto problematiku řešit. Od počátku volebního období se snažíme tento postoj změnit, i když ani v rámci koalice nepanuje na toto téma stoprocentní shoda. Přitom nebylo vůbec jednoduché pro nás jako nezasvěcené rozkrýt všechna úskalí náhonu jako celku, navíc, když každý z elementárních problémů měl svoje specifika.

Ale popořádku. K provozování tohoto vodního díla je třeba mít manipulační řád. Ten byl vypracován již v roce 2010, ale nedošlo k jeho schválení z důvodů nevyjasněných vlastnických vztahů. Nebylo možno definovat, kdo by měl být provozovatelem vodního díla, jelikož správcem zámecké zahrady tehdy bylo Městské kulturní středisko, rybníky sloužily rybářům a vlastníkem bylo město Holešov. V roce 2016 převzalo správu zámeckého parku město Holešov. Od této chvíle problém řešíme intenzívněji. Rozhodli jsme se vytvořit studii, která popíše veškeré problémy náhonu od nátoku až po zámecké rybníky a bylo provedeno geodetické zaměření k určení hranic pozemků. Havárie náhonu v místě u cyklostezky v Dobroticích na začátku roku 2017 pomohla celý proces urychlit. Studie byla dokončena na podzim 2017(bude zpřístupněna na portálu strategieholesov.cz) s tím, že bylo nutné pro místo havárie náhonu připravit projektovou dokumentaci a vybrat dodavatele. V rozpočtu města byly na tuto akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 300 tisíc korun. Stavba byla sice zahájena v roce 2017, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byla dokončena až v roce 2018. Proto také došlo k přesunu určených finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018. Cena za provedené práce byla uhrazena po dokončení díla. V roce 2018 jsme do rozpočtu města připravili dalších 500 tisíc korun. Z těchto prostředků bychom chtěli opravit stavidlo na nátoku, stavidlo na vantrocích a dalších cca 30 – 50 m náhonu, kde dochází k průsaku. Dále bychom chtěli v průběhu roku stanovit řádného provozovatele náhonu, aktualizovat manipulační řád a schválit ho.

Závěrem bychom chtěli říci, že nejen špatný technický stav náhonu, ale i netěsnosti a rozpadající se stěny zámeckého rybníku (trojzubce) je třeba řešit. Všichni víme, že zámek a především jeho areál s vodním systémem patří mezi významné památky v celoevropském měřítku. Proto se pokusíme potřebné finanční prostředky získat z některého dotačního programu.

Ing. Radek Doležel

místostarosta města

předseda MO hnutí ANO 2011 Holešov

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star