Výzva k podání nabídky na odprodej a likvidaci dřevní hmoty