Dotazník pro uživatele sociálních služeb

Vážení občané Holešova a místních částí,


obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření v oblasti poskytování sociálních služeb, jejich dostupnosti a zjišťování potřeb občanů města (uživatelů sociálních služeb) a informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb v Holešově.


V letošním roce připravujeme IV. Komunitní plán města Holešova (dále KPSS). Nyní máte možnost zapojit se a stát se aktéry tvorby KPSS v našem městě.

Dotazníkové šetření má za cíl zjistit spokojenost s nabídkou poskytovaných sociálních služeb v Holešově a místních částech. Máme rovněž zájem zjistit, které sociální služby postrádáte. Můžete se s námi podělit o Vaše názory a přání ohledně sociálních služeb a aktivit v sociální oblasti.


Odevzdaný a zpracovaný dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu KPSS města Holešova pro období 2019 – 2021.
Dotazníky jsou anonymní. Otázky jsou uzavřené nebo otevřené, kde máte možnost se podrobně vyjádřit. S výsledky šetření budete seznámeni prostřednictvím měsíčníku Holešovsko a výstupem bude zpracovaný Komunitní plán města Holešova 2019 - 2021.


Dotazníky můžete získat, vyplnit a odevzdat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov - Mgr. Bc. Irena Seifertová, I. patro, dveře č. 205, Tovární 1407 nebo na podatelně MěÚ Holešov Masarykova 628.


Vyplněné dotazníky, odevzdejte, prosím, u poskytovatelů sociálních služeb nebo zašlete do 30. 04. 2018 na adresu MěÚ Holešov, Odbor SVZ – Irena Seifertová, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Případně je můžete doručit e-mailem: irena.seifertova@holesov.cz


Dotazník ve verzi DOCX: [DOCX, 33 kB]

Dotazník ve verzi PDF: [PDF, 247 kB]


Děkujeme všem za spolupráci.

Irena Seifertová
Koordinátorka KPSS města Holešova

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star