Investiční akce jsou v plném proudu

Tisková zpráva ze dne 19. 6. 2018

 

Holešov - V Holešově již 3 měsíce vzniká nový dopravní terminál, který propojí autobusové a vlakové nádraží. Sníží se počet nástupišť, která budou nově zastřešena. Přibydou parkovací místa pro osobní vozidla a stání pro cyklisty. Příprava této investice probíhala více než tři roky. „Pro cestující tak vyplynula mnohá omezení, která se ale díky ohleduplnosti jeví jako docela schůdná,“ uvedl starosta města Rudolf Seifert. Při průběhu prací se objevily také drobné komplikace, které se ale podařilo vyřešit a stavba pokračuje dle plánovaného harmonogramu. Stále platí předpoklad, že akce bude dokončena - v ideálním případě -v závěru letních prázdnin (ke konci srpna). Zemní práce zkomlikovay problémy s kanalizací a se starým vedením teplovodu, a nyní se zpracovávají konstrukce. Investice dosahuje částky 28 milionů korun a z toho se předpokládá, že dotace bude dosahovat až 90 procent.

 

Zahájena byla také stavba nové kruhové křižovatky u gymnázia. Na stavbě se spolupodílí město Holešov a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) a částečně také VaK Kroměříž. Hlavním dodavatel prací je společnost STRABAG. Nyní je uzavřen vjezd a výjezd z ul. Tovární na Palackého a část křižovatky k Albertu - křižovatka bude mít samostatný vjezd a výjezd jak na ul. Tovární, tak k marketu Albert. V další etapě proběhne budování křižovatky u bývalého památníku TGM (cesta bude uzavřena a motoristi se dostanou k marketu jen z ul. Tovární). Poslední etapou na konci léta bude dobudování křižovatky v ulici Palackého. „Předpokládáme, že by průjezd v ul. Palackého byl zachován pokud možno současným způsobem, tj. obousměrně, kromě asi pár dnů „ve finále“ stavby,“ upřesňuje starosta.

Se stavbou nové křižovatky souvisí i přemístění sochy T. G. Masaryka. Zemní práce v parku v Masarykově ulici právě vrcholí a připravuje se budování dlažeb a instalace nového veřejného osvětlení a výsadba zeleně. Budou probíhat i další drobnější investice související s vybavením parku. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 4 milionů korun. Během léta by měl bý park dokončen a socha odhalena (snad 28. 9. 2018).

Obnova stadionu Míru je již také v plném proudu. Stavba byla zahájena ihned po předání informace o potvrzení dotace z MŠMT. Celkové náklady přesáhnou 25 mil. Kč, město poskytuje částku kolem 10 mil. Korun a také přidalo 800 tisíc na dobudování vedené elektřiny a vybudování patek pro případné osvětlení. Nejnáročnější zemní práce proběhly před zahájením sezony na zámeckém koupališti, ale předpokládá se, že stavba bude probíhat do podzimu (září – říjen). Provádí fa EKKL Km.

 

Kromě již zmíněných akcí byla v dané lokalitě zahájena i oprava fasád a zateplení Gymnázia L. Jaroše. Rekonstrukce bude probíhat do začátku podzimu letošního roku. Příspěvek od Zlínského kraje by měl dosahovat výše 36,7 milionu korun.

Mezi další investice patří náročná oprava sokolovny (město podpořilo investici částkou asi 2,5 mil korun).

 

Připravované a drobnější investice:

Probíhá příprava (projektové dokumentace a administrativní věci a povolení atd.) investičních akcí města a jejich financování v rámci projektů (žádosti apod.) – ulice Grohova, Očadlíkova, Samostatnost a Plačkov, ulice Přerovská, „cyklostezka“ v ul. Bořenovská, plavecký bazén, kino Svět atd.

Zastupitelstvo projednalo změny územního plánu a vzalo na vědomí územních studií v lokalitách Pod Želkovem a Kozrálov, připravuje se studie na revitalizaci zámecké obory a předzámčí.

Další investice – oprava domu čp. 55 na náměstí, probíhá rekonstrukce Pivovaru – soukromý investor (fa EL-ENG), domu čp. 11 i s WC a město zahájí opravu Masných krámů, rekonstrukce mostu do zámku (asi 7 mil. Kč) a stavba bude zahájena s v srpnu (dodavatel fa RAPOS), oprava balkonů v domě s pečovatelskou službou (asi 3 mil Kč) a výtahů v DPS v ul. Havlíčkova, oprava chodníku v Ul. Školní a připravuje se oprava komunikací (2 mil. Kč), náhonu atd. Pozastavena byla rekonstrukce vstupu na židovský hřbitov (investor Židovská obec Brno).

 

 

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star