Knihovnička Holešovska má další přírůstek

Město Holešov vydalo v pořadí již 34. publikaci Knihovničky Holešovska. Tentokrát si budeme moci rozšířit naše znalosti z oboru archeologie. Jedná se o publikaci s názvem Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů (Příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska). Dalibor Kolbinger - významný hulínský amatérský archeolog - se v této publikaci věnuje především významným osobnostem z řad amatérských archeologů, kteří působili na Kroměřížsku, a výsledkům jejich bádání. Podrobně popisuje také jednu z nejstarších archeologických metod, kterou amatérští archeologové hojně využívají, a to metodu povrchového výzkumu. V závěru publikace autor přináší nástin historie doby římské, zmiňuje zvláště dění v provinciích Římské říše na Dunaji, které ovlivnilo i osudy našeho území.


Publikaci je možno zakoupit na místě prvního kontaktu Městského úřadu Holešov, v Městském informačním středisku a v Městské knihovně Holešov. Doporučená prodejní cena je 70 Kč.


Přehled dalších publikací, vydaných v edici Knihovnička Holešovska najdete na stránkách města Holešova.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star