Most do zámku se dočká opravy, návštěvníci budou muset přes zahradu

 

 

Tisková zpráva ze dne 16. 8. 2018

 

Most do zámku se dočká opravy, návštěvníci budou muset vstupovat přes zámeckou zahradu

 

Holešov – Oprava zámeckého mostu se připravovala několik let a nyní konečně dochází k její realizaci. Zahájení stavby komplikovala ochrana hnízdícího netopýra vrápence, který je ohroženým druhem. Stavba bude moci být zahájena až po jeho výletu po hnízdění, to je od 20. srpna. Zakázku bude provádět společnost RAPOS. Oprava mostu bude stát necelých šest milionů korun.

 

Provoz na zámku nebude nijak omezen nebo přerušen. Omezen bude pouze vstup do něj. Most bude uzavřen asi dva měsíce a přístup všem návštěvníkům bude umožněn přes zahradu.

 

„Stavební práce budou zahájeny v pondělí 20. 8. V průběhu prvního týdne budou probíhat návozy a bourání bez nutnosti totální uzávěry přístupu ze strany od města.  Od 27. 8. bude po dobu 8 týdnů přístup zcela uzavřen a veškerá komunikace musí probíhat přes zahradu a to včetně pohybu pěších,“ uvedl starosta města Rudolf Seifert. Tento termín mohou však ohrozit nepředvídatelné okolnosti (statika původní klenby pod mostem, archeologický průzkum apod.). Během uzavírky proběhne vybourání stávající komunikace, opěrných zdí a násypů (v tomto období bude výkop v místě komunikace hluboký 3 m), základy  a nadzemní část rámové železobetonové konstrukce. Po její realizaci bude možné od listopadu umožnit přístup přes stavbu koridorem pro pěší s jednorázovými omezeními v řádu hodin nebo dne (např. aplikace hydroizolace, která musí být realizována celistvě). Po dobu uzávěry bude vstup do zámku zabezpečen pouze zadním vchodem do zahrady. „Pokud by měla být vybudována provizorní lávka, tak náklady na ní jsou vyčísleny asi na 300 000 korun,“ upřesnil starosta. Veškeré práce by měly být ukončeny do 15. 12. 2018.

 

Současný most v sobě skrývá most další – raně barokní

 

Unikátní objev raně barokním mostu do holešovského zámku byl učiněn v rámci stavebně-historického průzkumu areálu holešovského zámku. Pod travnatým povrchem parčíku před vstupem na rampu k zámecké bráně i v nitru rampy samotné se totiž ukrývá pozoruhodný podzemní labyrint, sestávající ze středověkých prostor a souvisejících, zčásti zasypaných barokních konstrukcí. „Průzkum této části komplexu holešovského zámku přinesl závažná svědectví o vývoji stávajícího objektu i jeho předchůdce. Současně zvýšil výčet pozoruhodností holešovského zámku o unikátní stavební a technickou památku – dobře dochovaný raně barokní most, nacházející se v přístupové rampě před západním, vstupním průčelím zámku,“ uvádí historik Karel Bartošek.

 

Když se zřejmě v první polovině 18. století rozšiřoval vstup do zámku o dvojici dveří kolem původních vrat (na místě současných dveří totiž dle původního projektu byla okna), most již svou šířkou nepostačoval a byl proto obestavěn širší vstupní rampou, která jej vlastně „spolkla“ a tím i zachovala. Protože se tato, v 19. století dále upravovaná a přestavovaná vstupní rampa začala v posledních letech rozpadat, rozhodlo se město Holešov pro její rozsáhlou rekonstrukci – a prvním krokem bylo vykopání sondy, která odhalila tělo starého mostu. Provedené průzkumy naznačují jeho dobrý stavební stav, k němuž jistě napomohla i forma přirozené „konzervace“, když most v zásypu vstupní rampy spočíval téměř dvě stovky let. Při rekonstrukci vstupní rampy bude tento raně barokní most očištěn, nová rampa jej vlastně překlene a bude umožněn vstup do jejího nitra a tudíž návštěva unikátní konstrukce tohoto zachovaného raně barokního mostu. Celá historie mostu podrobněji rozepsána zde -  most.pdf

 

 

 

Hana Helsnerová

hana.helsnerova@holesov.cz

774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star