Energetické úspory Mateřské školy v Tučapech

Hlavním cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v Tučapech, které spočívalo v zateplení obvodového pláště celé budovy, výměně okenních a dveřních výplní, zateplení stropní konstrukce a zateplení plochých střešních konstrukcí. Realizací projektu dochází k úspoře energie o cca 173 GJ/rok.

 

Období realizace: duben – září 2017


Financování:
celkové náklady: 2.502.956 Kč
výše dotace: 1.001.182 Kč (40 %)
vlastní zdroje: 1.501.774 Kč (60 %)

Projekt „Moderní efektivní úřad Holešov“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001837.

 

 eu-simi.jpg

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star