Den české státnosti v Holešově oslavíme pietním aktem i koncertem

Z důvodu prodlouženého víkendu budeme svátek sv. Václava v Holešově slavit již 27. září. Na tento den je připraven zajímavý program nejenom v nově otevřeném „Masarykově parku“. Program bude zahájen v 15:30 Pietním aktem ke Dnu české státnosti, odhalen bude přemístěný památník T. G. Masaryka a slavnostně zasazen památný strom.

Při této příležitosti Město Holešov představí reprezentativní knihu „Holešov - město ve spirálách času“, která bude na místě v prodeji za zvýhodněnou cenu. Jedná se o více než pětisetstránkové dílo s řadou barevných i černobílých  fotografií, rekonstrukcí, map, obrazů a grafů, které podrobně zpracovává historii města Holešova a jeho místních částí, a to včetně přírodních poměrů, stavebních a uměleckých památek, osobností i obrazů z jeho dějin.

Na vytvoření publikace se podíleli špičkoví odborníci a badatelé  z celé České republiky. Při jejím zpracování učinili řadu zásadních objevů, které odkrývají nové, doposud neznámé kapitoly historie a poznání města a současně poprvé systematicky popisují jednotlivé úseky a oblasti jeho historie. „Kniha Holešov - město ve spirálách času je mezníkem v poznání našeho města a může se stát nejen užitečnou pomůckou pro učitele, studenty a žáky, ale i zásadním zdrojem poznání o Holešově stejně jako milým dárkem a ozdobou jakékoliv knihovny,“ uvedl Karel Bartošek. Publikaci pro město Holešov vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a na jejím vzniku a redakci se podílela řada předních vlastivědných pracovníků města Holešova.

 /Ke zmíněné reprezentativní publikaci proběhne v rámci Týdnu knihoven dne 2. 10. v 17 hodin v zámecké sala terreně Beseda s autory./

 

Oslavy Dne české státnosti budou pokračovat v 17 hodin Svatováclavskou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a završeny budou Svatováclavským koncertem s Holešovským komorním orchestrem v kostele sv. Anny. Na tomto koncertu bývá tradičně vybíráno dobrovolné vstupné. V loňském roce se velmi osvědčila varianta použít vybrané peníze na projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, proto v něm chce město i letos pokračovat. Tato aktivita vznikla z iniciativy starosty Holešova Rudolfa Seiferta a spočívá v tom, že v předvánoční době jsou navštěvováni senioři, kteří nemají rodinu, jsou opuštění či sociálně vyloučeni. Kromě návštěvy a lidského kontaktu se seniorům dostane také drobných dárků či pochutin a lahůdek.

 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star