Hlášení městského rozhlasu 12. - 13. září 2018

Město Holešov upozorňuje občany města, zejména řidiče, na plánovanou pokládku nových povrchů na silnici na ulici Palackého v prostoru před nově budovaným autobusovým terminálem. Tato pokládka se uskuteční v pátek dne 14. září a v pondělí dne 17. září v odpoledních hodinách vždy po polovinách vozovky. V době pokládky povrchů a po ukončení prací do úplného vytvrzení nově položené vrstvy bude provoz řízen světelnou signalizací a mohou se nárazově tvořit kolony v obou směrech. Žádáme řidiče a ostatní účastníky silničního provozu o respektování světelného dopravního značení, dočasného svislého dopravního značení a  pokynů pracovníků stavby. Řidičům znalých místních poměrů doporučujeme se v daných časech komunikaci před autobusovým nádražím vyhnout a využít jiné trasy. V ostatních dnech již takovéto nepříjemné omezení na Palackého ulici nebude. Uvědomujeme si komplikace způsobené řidičům uzavřením silnic do Zahnašovic, přes Rymice, a z Martinic do Žeranovic, tyto akce jsou ale realizovány Zlínským krajem a město Holešov je nemůže ovlivnit. Děkujeme za pochopení.

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 13. září od 7,30 do 13,30 hodin v ulici Partyzánská a na náměstí F.X.Richtra č.p. 190 a v ulici Sportovní č.p. 1629 a dále v pondělí 17. září v části ulic Bezručova a Sadová. K dalšímu přerušení dodávek elektrické energie dojde v pátek 21. září od 7,30 do 14,30 hodin na části náměstí Svobody a na náměstí sv. Anny č.p. 68 a ve středu 26. září od 12,30 do 14,30 v Holešově, Květná ulice č.p. 1555 a v pondělí 1. října od 7,30 do 15,00 hodin v Grohově ulici č.p. 1266 a v některých objektech ulice Palackého. Podrobnosti o přerušení dodávek elektrické energie najdete na úřední desce města Holešova.

MUDr. Michaela Hrudová zahájí dne 17. září ordinaci praktického lékaře pro dospělé v ordinaci na Novosadech. Rovněž v tento den zahájí registraci pacientů. K registraci je nutné předložit tyto údaje a dokumenty: Jméno a příjmení, Bydliště, Rodné číslo, Platnou průkazku zdravotní pojišťovny a jméno stávajícího praktického lékaře

Od 1. listopadu letošního roku zahajuje v Holešově provoz ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Hana Krybusová. Ordinace se nachází na ulici Palackého č.p. 972, tedy v lékařském domu po MUDr. Zimákové.

Základní umělecká škola F. X. Richtera, které si v letošním školním roce připomíná 70 výročí od jejího založení, zve na první koncert v rámci celoročního cyklu těchto oslav, a to na Koncert žáků, absolventů a hostů třídy bicích nástrojů, který se koná ve čtvrtek 20. září, od 16,00 hod, v zámecké zahradě. Za nepříznivého počasí bude koncert přesunut do zámeckého Drive Clubu. Základní umělecká škola současně zveřejňuje dodatečný zápis do výtvarného oboru pro děti II.stupně základních škol. Bližší informace v kanceláři školy.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrotice pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin a soutěž jablko roku v areálu Sádek. Vzorky 4 kusů jablek od každého druhu do soutěže budou přijímány v pátek 21. září od 15,00 do 19,00 hodin, zahájení výstavy bude v sobotu 22. září v 9,00 hodin a v neděli 23. září od 18,00 do 19,00 proběhne vyhodnocení soutěže Jablko roku.

V neděli 7. října od 15,00 hodin proběhne ve společenské hale SVČ – TYMY koncert Evy a Vaška. Vstupné stojí v předprodeji v kanceláři TYMY 150,- Kč a na místě 200,- Kč

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star