Dopravní terminál Holešov

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu: „Dopravní terminál Holešov“

Název výzvy:    24. Výzva IROP - Výstavba a modernizace přestupních terminálů – SC 1.2

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001898

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 

Zadavatel: Město Holešov, IČO: 00287172, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Zastoupené: Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou města
Zhotovitel: Společnost STRABAG a. s., mmcité+ a. s., construction cité+ a. s.

 

Stručný popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci autobusového nádraží a úpravu stávající silnice III/43822 ul. Nádražní včetně přilehlých účelových komunikací v bezprostřední blízkosti železniční stanice Holešov. Kompletní reorganizací dopravního prostoru dojde k úpravě stávajících i výstavbě nových parkovacích stání, pěších tras a veřejného prostranství. Smyslem projektu je rozvoj a zlepšování dopravního systému s ohledem na podporu udržitelné regionální mobility.

Cíle projektu: Základním cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy s ohledem na podporu udržitelné regionální a místní mobility. Hlavním cílem předkládaného projektu je kvalitní propojení autobusového a vlakového nádraží a současně modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží ve městě.  Součástí projektu je zároveň plošné zastřešení plochy autobusového nástupiště i propojení se stávajícími prostory vlakového nádraží přístřeškem, který by měl zajištovat komfortní průchod mezi vlakovým a navrhovaným autobusovým nádražím.

Cíl projektu plně koresponduje se specifickým cílem IROP: SC1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Výsledky projektu - indikátory:

a. Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě – 1
b. Počet vytvořených parkovacích míst – 12

c. Počet parkovacích míst pro jízdní kola – 24

d. Počet osob přepravených veřejnou dopravou – 602 658 osob/rok (vstupní hodnota ukazatele (573 960) byla stanovena ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje. Výsledná (plánovaná) hodnota počítá s 5% nárůstem počtu přepravených osob veřejnou dopravou v rámci terminálu v roce následujícím po ukončení realizace projektu.)

eu (1).jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star