Mezník v historii města Holešova

Mezník v historii města Holešova

se uskutečnil – relativně nenápadně - v úterý 2. října 2018 v nádherných prostorách zámecké Sala terreny. Město Holešov zde představilo svým občanům novou reprezentativní knihu „Holešov – město ve spirálách času“. Jedná se o zcela přelomovou publikaci – poprvé v byla podrobně a odborně zpracována kompletní historie města Holešova a popis jeho přírodních poměrů. Doposud existovaly jen dvě obecně pojaté topografie bývalého holešovského okresu – Peckovo Okresní hejtmanství holešovské z roku 1892 a Kvasničkův Holešovský okres, vydaný v rámci Vlastivědy moravské v roce 1929. Ty se ale Holešovem zabývaly jen zčásti. Po desetiletích snah vydat opravdu podrobnou a reprezentativní publikaci o Holešově se podařilo obnovenému Vlastivědnému kroužku Holešov, zejména jeho předsedovi, Ing. J. Dúbravčíkovi, přesvědčit vedení všech holešovských politických stran, aby zahrnuly vydání této knihy do svých volebních programů v roce 2014. Zastupitelstvo města potom schválilo velkorysou částku na vydání publikace a po řadě jednání uzavřelo město dohodu s Moravskou vlastivědnou společností o přípravě a vydání této knihy. Redaktorem vydání se stal známý historik Dr. Z. Fišer a mimo jiné na základě doporučení města vybral 26 autorů – špičkových odborníků a vědců z univerzit, muzeí a archívů, kteří zpracovali opravdu nejen podrobnou, ale především komplexní a v mnoha směrech objevnou historii města. Jejich tvůrčím partnerem byla městem zřízená komise, složená z místních historiků a vlastivědných pracovníků, která podrobně vyhodnocovala návrh každého příspěvku, dostávala se někdy i do ostré diskuse s redakcí knihy a zejména aplikovala do publikace vynikající znalost místních podmínek, vztahů a reálií, takže se její členové přímo podíleli na vytvoření některých článků a zejména dodávali autorům řadu fotografií, dokumentů a dalších podkladů. V čele komise stál starosta města Mgr. R. Seifert a její tajemník Mgr. P. Chvátal, jejími členy byli Bc. I. Železná, Mgr. O. Machálek, M. Olšina, Mgr. V. Novotný a ing. K. Bartošek.

Na úterní setkání v Sala terreně byli přizváni autoři publikace. Dostavili se ti z nejlepších – Mgr. A. Fojtík, PhDr. P. Hlaváček, Mgr. D. Hodeček, PhDr. D. Janiš, Mgr. O. Machálek, Mgr. V. Maňas, Ph.D., PhDr. Z. Pokluda, Mgr. M. Popelka, Mgr. J. Štětina a RNDr. D. Trávníček. Po vystoupení starosty města R. Seiferta a předsedy Vlastivědného kroužku J. Dúbravčíka jednotliví autoři v krátkosti seznámili účastníky se svými příspěvky, se zajímavostmi a s objevy, na které při zpracování svých prací přišli. Autoři často hovořili o mimořádném významu Holešova pro dějiny Moravy a celého našeho státu. Po vystoupeních autorů potom následovala autogramiáda, spojená s dotazy a diskusí holešovských občanů – zájemců o naši vlastivědu a historii. Celé setkání mělo přímo úžasnou atmosféru a důstojně zahájilo dobu, kdy město Holešov bude disponovat skvělou publikací o své historii. Je to dílo, které jako zcela zásadní pramen vydrží mnoho desítek let a kdoví, zda bude někdy překonáno!

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star