Holešov si připomenul 70. výročí vzniku Základní umělecké školy

Základní umělecká škola F.X.Richtera Holešov, námi staršími běžně zvaná „hudebka“ a těmi poněkud mladšími „liduška“, si v letošním roce připomíná 70. výročí svého založení. Po jmenování nového ředitele Mgr. art. Petra Juráška ArtD,  naše hudebka aktivně využila svého výročí, aby se prezentovala městu a jeho občanům v co největší míře. Spolu s řadou profilových koncertů připravila ZUŠ společně s Městskou knihovnou Holešov a s Vlastivědným kroužkem Holešov hudebně –literární vzpomínkový večer ke svému výročí. Komponovaný pořad, moderovaný osobně ředitelem školy, přinesl několik opravdu skvělých hudebních čísel žáků školy a mimořádně zajímané, hluboce lidsky podané povídání velkého znalce holešovského hudebního školství, Ing. Františka Rafaji. V několika vstupech, doprovázených promítáním dobových dokumentárních fotografií, vzpomenul předchůdce umělecké školy – soukromé učitele hudby a zejména mimořádně dobrou hudební výuku organizovanou sestrami Svatého Kříže za první republiky. V roce 1948 potom vznikla hudební škola – Městský hudební ústav, která sídlila od roku 1949 v přízemí zámku a zpočátku ji navštěvovalo 111 žáků. Prvním ředitelem byl skvělý pedagog a muzikant Boh. Dovrtěl. V roce 1961 se škola přestěhovala do současné budovy, bývalého městského sirotčince, mezitím se ale přejmenovala nejprve na Základní hudební školu a poté na Lidovou školu umění – pod tímto názvem působila až do roku 1990, kdy byla přejmenována na Základní uměleckou školu. Ing. Rafaja zmínil slavné okamžiky a počiny v historii školy – vznik a skvělé výsledky pěveckého sboru, symfonického a dechového orchestru. Kromě nejpočetněji zastoupených hudebních oborů se činnost hudebky rozšířila o výtvarný a později taneční obor. Dalším velkým okamžikem v životě školy byl příchod sbormistra Karla Košárka, který založil veleúspěšný dětský pěvecký sbor, který pod názvem Holešovský dětský sbor Moravské děti dodnes patří k nejlepším sborům v celé republice i Evropě. Dnes Základní umělecká škola F.X. Richtra poskytuje vzdělání v múzických oborech více než sedmi stovkám žáků.

Ing. Rafaja obohatil svůj vysoce erudovaný historický exkurz o osobní vzpomínky na své návštěvy hudebky a přečetl několik osobních vzpomínek svého přítele, Petra Zachara, který žije v Kanadě a krásně zavzpomínal na svá školní léta v lidušce. O slovo se přihlásil i dvaaosmdesátiletý holešovský muzikant František Solař, který zavzpomínal na hudební život v Holešově. A i po oficiálním skončení krásného večera si současní i bývalí učitelé a žáci holešovské ZUŠ (na začátek večera se dostavila dokonce bývalá ředitelka Alena Dubovská) prohlíželi překrásná fotoalba ze života a akcí hudebky, vzpomínali na zážitky a prožité příhody a dobrou vůli spolu měli. Prostě další z krásných akcí v městské knihovně a příslib skvělé spolupráce s naší ZUŠ.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star