Okružní křižovatka je dokončená

Okružní křižovatka silnic II/438 a II/490, konkrétně ulic Palackého a 6. května dokončena.


Začátkem měsíce července bylo společnosti SMO Otrokovice předáno staveniště, byl dopracován harmonogram výstavby a byly zahájeny stavební práce. V první etapě byly stavební práce směřovány na část stavby v blízkosti železnice, tedy odfrézování povrchu vozovky, odstranění části konstrukce, byl budován záliv autobusové zastávky, zahájeny práce na přeložkách vodovodu a sítích EoNu. Touto částí byla stavba zahájena zejména z důvodu zachování co nejdelšího průjezdu po ulici 6. května, a to hlavně pro zemědělskou techniku, protože právě vrcholilo období žní. V druhé etapě, která byla zahájena 1. 8. 2016 byla doprava po ulici Palackého převedena na novou vozovku u železnice, byla svedena do jednoho pruhu, řízena kyvadlově semafory a došlo k uzavření ulice 6. května. V tomto období byly zahájeny složitější a časově náročnější práce, a to přeložky sítí – kanalizace, O2, plynovodu, veřejné osvětlení, budování části nového vodovodu, kompletní konstrukce vozovky a chodníků.

Investorem stavby bylo město Holešov a Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Projektantem stavby byl Ing. Jaroš ze Zlína. Náklady na stavbu samotné kruhové křižovatky hrazené městem činily cca 6 mil. Kč, ŘSZK cca 3,3 mil. Kč.
Se stavbou souvisely další náklady města - vykoupení jedné nemovitosti a její demolice, přeložky sítí, vynětí části pozemků ze ZPF, dobudování chodníků apod.
Opravy částí sítí - vodovodu a kanalizace - provedla společnost VaK Kroměříž.

Stanislav Julíček

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star