Stezka do Přílep otevřena

Pondělní odpoledne 22. října přineslo kromě jiného malou oslavu. U cedule označující začátek obce Přílepy se sešli zástupci obce – starosta Rudolf Solař, několik zastupitelů obce, dále zástupci firmy STRABAG, předseda Mirkoregionu Holešovsko a starosta Rymic Martin Bartík a představitelé města Holešova – starosta Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař, pracovníci městského úřadu Holešov a holešovský farář a děkan P. Jerzy Walczak. Nad právě dobudovanou cyklostezkou, či přesněji „Stezkou se sdruženým provozem chodců a cyklistů“ rozvinuli pásku a po projevu starosty Solaře a požehnání děkanem Walczakem ji slavnostně přestřihli. Jak připomenul starosta Přílep, stezka, která měří zhruba 800 metrů a navazuje u podchodu pod jihovýchodním obchvatem Holešova na stezku z Holešova a náklady na její vybudování dosáhly 4 milionů korun, byla pro malou obec, jako jsou Přílepy, velmi náročnou akcí, která celkově trvala 4 roky. Už jen výkup pozemků byl mimořádně složitý a dlouhodobý proces. Pro obec jej zajišťoval Ing. Baran. Projektant Ing. Jaroš stezku vyprojektoval a obec ji vybudovala svým vlastním nákladem – na dotace nedosáhla a proto musela obětovat vlastní prostředky. Při výstavbě stezky pomohli obci i pracovníci Městského úřadu Holešov. Výběrové řízení na realizaci stavebních prací vyhrála společnost STRABAG, která stavbu velmi dobře provedla. Stezka do Přílep tak bezpečně propojila obec s Holešovem pro chodce i cyklisty a může se stát součástí turistické „magistrály“ možná až na hrad Lukov.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star