Podpora domácího kompostování - Město Holešov

Hlavním cílem projektu bylo vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o 237 tun/rok. V rámci projektu bylo pořízeno 350 ks kompostérů pro občany a 1 kontejner na textil.

 

Období realizace: 2018


Financování:
celkové náklady: 1 853 962 Kč
výše dotace: 1 575 867,70 Kč
vlastní zdroje: 278 094,30 Kč

Projekt „Podpora domácího kompostování - Město Holešov“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005638.

 

 

 eu-projekty.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star