Agenda příspěvkových organizací

Bc. Veronika Bartošková

  • zabezpečuje agendu účetních závěrek škol a školských zařízení a ostatních příspěvkových organizací, které zřizuje město Holešov
  • podílí se na inventarizacích příspěvkových organizací, shromažďuje návrhy na vyřazení majetku
  • provádí kontrolu činností odborů městského úřadu dle plánu kontrol
  • soustřeďuje výkazy příspěvkových organizací a provádí kontrolu výkazových vazeb
  • zprostředkovává vztahy mezi městem a příspěvkovými organizacemi města
  • vyhotovuje příkazy k poukázání finančních prostředků příspěvkovým organizacím
  • shromažďuje účetní výkazy příspěvkových organizací města a zabezpečuje jejich předání krajskému úřadu