Aktualizace části území, v rámci ÚS Martinice, lokalita SO 17