Alej přátelství a osobností

V zámecké oboře je vysázená alej mladých lip:

- Alej přátelství - připomínající partnerská města Holešova

- Alej osobností města Holešova - připomínající osobnosti města oceněná Zastupitelstvem města Holešova. 

Připravuje se plánek aleje