Andrlík Antonín

Středoškolský profesor, lingvista, historik.

Narodil se 7.10. 1910 v Kostelci u Holešova.

Maturoval s vyznamenáním na holešovském Gymnáziu, v letech 1929-33 studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, obor němčina-čeština. Jako středoškolský profesor vyučoval Antonín Andrlík na Gymnáziu v Moravské Třebové a Hranicích, ale předtím ve školním roce 1934-35 působil jako aspirant-profesor na Státním československém reálném gymnáziu v Šumperku. V letech 1938-60 vyučoval na Gymnáziu v Holešově. V roce 1957 rozšířil svou učitelskou aprobaci o další předmět, a to o ruštinu. O tři roky později byl přeložen na Jazykovou školu ve Zlíně, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1972. Profesor Antonín Andrlík zemřel 6.9. 1998 ve Zlíně ve věku 88 let.