Archiv úřední desky

Stav ke dni 26.9.2023.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 18.09.2023 od 16 hodin

[PDF, 538 kB]

319/2023 8.9.2023 19.9.2023
VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Tovární a ul. U Letiště 11.09. - 30.11.2023

[PDF, 223 kB]

316/2023 4.9.2023 20.9.2023
Přehled usnesení z 16. mimořádné schůze Rady města Holešova ze dne 30.08.2023

[PDF, 97 kB]

315/2023 1.9.2023 19.9.2023
VV - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací Lukoveček-Fryšták silnice II/490

[PDF, 222 kB]

313/2023 24.8.2023 11.9.2023
Přehled usnesení z 15. schůze Rady města Holešova ze dne 16.08.2023

[PDF, 155 kB]

312/2023 24.8.2023 11.9.2023
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení bez ústního řízení - Dálnice D49 Retenční nádrž

[PDF, 257 kB]

310/2023 23.8.2023 8.9.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.09.2023 od 7:00 do 17:00 hodin - Dobrotice a Jankovice

[PDF, 110 kB]

309/2023 22.8.2023 15.9.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.09.2023 od 7:30 do 14:30 hodin Holešov, ul. Sušilova

[PDF, 100 kB]

308/2023 21.8.2023 18.9.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.09.2023 od 7:30 do 14:30 hodin VaK Všetuly

[PDF, 98 kB]

307/2023 21.8.2023 14.9.2023
Oznámení o přerušení elektrické energie 06.09.2023 od 7:30 do 16:30 - Holešov, ul. Dlažánky, Hankeho, Holajka, Malá, Nerudova, Přerovská, Příční, Střelnice, Tučapská, Třešňové sady, U potoka, Zámecká, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtra, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Palackého 821

[PDF, 112 kB]

306/2023 18.8.2023 7.9.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místí úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Partyzánská

[PDF, 215 kB]

305/2023 18.8.2023 5.9.2023
VV -Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2023 - Změny č. 1 Územního plánu Kurovice

[PDF, 348 kB]

304/2023 18.8.2023 4.9.2023
VV - Rozhodnutí povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci v rámci sportovní akce 52. Barum Czech Rally Zlín

[PDF, 260 kB]

303/2023 16.8.2023 1.9.2023
Oznámení o přerušení elektrické energie 28.08.2023 od 13:30 do 15:00 - Holešov, Tovární 1630

[PDF, 98 kB]

301/2023 10.8.2023 28.8.2023
Sdělení vodoprávního úřadu - povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod z kanalizace v obci Martinice do vod povrchových

[PDF, 194 kB]

300/2023 10.8.2023 28.8.2023
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

[PDF, 265 kB]

299/2023 9.8.2023 25.8.2023
Sdělení vodoprávního úřadu - povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod z kanalizace v obci Martinice do vod povrchových

[PDF, 194 kB]

298/2023 8.8.2023 24.8.2023
VV - Společné povolení - komunikace podél farmy Míškovice, obec Míškovice

[PDF, 311 kB]

297/2023 8.8.2023 24.8.2023
VV - Společné povolení - komunikace ke kostelu II. etapa, obec Míškovice

[PDF, 308 kB]

296/2023 8.8.2023 24.8.2023
VV - Rozhodnutí č. 513/2023 společné územní a stavební povolení - „OTR – příjezdová komunikace“

[PDF, 1.25 MB]

295/2023 8.8.2023 24.8.2023
VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Dálnice D49, Stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 209 kB]

294/2023 7.8.2023 23.8.2023
Oznámení o zrušení přerušení elektrické energie 08.08.2023 od 7:00 do 17:00 - Holešov, část obce Dobrotice a Jankovice

[PDF, 97 kB]

293/2023 7.8.2023 9.8.2023
VV - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova, v uplynulém období 2019-2023

[PDF, 219 kB]

292/2023 7.8.2023 8.9.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Třebětice, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě "Dálnice D49, stavby 4901 Hulín - Fryšták, vybudování kanalizační sítě na dešťovou vodu - Třebětice"

[PDF, 219 kB]

291/2023 3.8.2023 21.8.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.08.2023 od 7:00 do 17:00 Holešov, část obce Dobrotice a Jankovice

[PDF, 109 kB]

290/2023 2.8.2023 23.8.2023
VV - Oznámení o uložení písemnosti - Stanislav Heřmánek

[PDF, 167 kB]

289/2023 2.8.2023 18.8.2023
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1244, k. ú. Žopy

[PDF, 192 kB]

288/2023 1.8.2023 18.8.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.08.2023 od 10:30 do 13:30 Holešov, Všetuly, Za Cukrovarem

[PDF, 102 kB]

287/2023 1.8.2023 22.8.2023
VV - Společné povolení - Stavební úpravy nájezdů na parkoviště, nám. Dr. E. Beneše Holešov

[PDF, 286 kB]

286/2023 28.7.2023 15.8.2023
Informace o rozhodnutí Zastupitelstva města Holešova - mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů

[PDF, 127 kB]

285/2023 27.7.2023 14.8.2023
Přehled usnesení z 14. schůze Rady města Holešova ze dne 19.07.2023

[PDF, 164 kB]

284/2023 27.7.2023 14.8.2023
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2663/4, zahrada, k. ú. Holešov

[PDF, 175 kB]

283/2023 26.7.2023 14.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43821 ul. Nerudova, II/438 ul. Palackého v Holešově z důvodu provedení stavebních prací na ul. Nerudova

[PDF, 222 kB]

282/2023 26.7.2023 11.8.2023
Aukční vyhláška - pozemek p. č. 244/17 a 244/41 v k. ú. Žopy

[PDF, 743 kB]

281/2023 26.7.2023 23.8.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.08.2023 od 07:30 do 14:30, Holešov, ul. Za Vodou lokalita zahrádek/ chatek

[PDF, 99 kB]

280/2023 25.7.2023 16.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově, místní část Dobrotice

[PDF, 215 kB]

279/2023 25.7.2023 10.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Horní Lapač

[PDF, 214 kB]

278/2023 25.7.2023 10.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné komunikaci v obci Kurovice z důvodu zajištění bezpečného příjezdu k přírodnímu koupališti v lomu u obce Kurovice

[PDF, 219 kB]

277/2023 24.7.2023 9.8.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru kultury, školství a památkové péče

[PDF, 161 kB]

276/2023 21.7.2023 9.8.2023
Dopravní automobil pro JSDH Količín - oznámení výběrového řízení

[PDF, 194 kB]

275/2023 21.7.2023 16.8.2023
Oznámení o nekonání dražební vyhlášky - Petr Vilímek

[PDF, 436 kB]

274/2023 20.7.2023 4.9.2023
Zveřejnění prodeje částí městských pozemků pro budoucí výstavbu dvou samotných rodinných domů část pozemku p. č. 907/8, část pozemku p. č. 1017/27, pozemek p. č. 1021, část pozemku p. č. 1023/35, část pozemku p. č. 3703/23 k. ú. Holešov

[PDF, 98 kB]

273/2023 19.7.2023 21.8.2023
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku pro budoucí výstavbu druhé poloviny dvojdomku pozemek p. č. 705/131 k. ú. Všetuly

[PDF, 98 kB]

272/2023 19.7.2023 21.8.2023
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zahrada, k. ú. Holešov

[PDF, 168 kB]

271/2023 17.7.2023 2.8.2023
Dražební vyhláška - Vladimíra Kvapilíková

[PDF, 743 kB]

270/2023 17.7.2023 5.9.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - srpen 2023

[PDF, 424 kB]

269/2023 17.7.2023 1.9.2023
Obec Holešov - DSO Mikroregion Holešovsko - schválený rozpočet DSO pro rok 2023

[PDF, 117 kB]

268/2023 14.7.2023 1.8.2023
Dražební vyhláška - Andrea Čechálková

[PDF, 1.26 MB]

267/2023 14.7.2023 13.9.2023
Dražební vyhláška - Petr Vilímek

[PDF, 740 kB]

266/2023 14.7.2023 4.9.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 29.07.2023 z důvodu konání akce HOLEŠOVMAN 2023

[PDF, 223 kB]

265/2023 14.7.2023 1.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 22.07.2023 z důvodu konání akce HULMEN 2023

[PDF, 222 kB]

264/2023 14.7.2023 1.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodů provádění stavebních prací - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 229 kB]

262/2023 13.7.2023 31.7.2023
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

[PDF, 91 kB]

258/2023 13.7.2023 31.7.2023
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla - DVT Kozrálka Prusinovice, těžba sedimentů

[PDF, 301 kB]

257/2023 12.7.2023 28.7.2023
Oznámení o přerušení elektrické energie 08.08.2023 od 7:00 do 17:00 - Holešov, část obce Dobrotice a Jankovice

[PDF, 110 kB]

256/2023 12.7.2023 9.8.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tučapy a části k. ú. Holešov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

[PDF, 289 kB]

255/2023 12.7.2023 28.7.2023
VV - Rozhodnutí č. 159 - Povolení stavby vodního díla " Dálnice D49, stavby 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 305 kB]

254/2023 11.7.2023 27.7.2023
Přehled usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 26.06.2023

[PDF, 181 kB]

253/2023 11.7.2023 27.7.2023
Přehled usnesení z 13. schůze Rady města Holešova ze dne 26.06.2023

[PDF, 134 kB]

252/2023 11.7.2023 27.7.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.07.2023 od 07:30 do 15:00 - Holešov, ul. Palackého

[PDF, 98 kB]

250/2023 10.7.2023 28.7.2023
VV - oznámení uložení písemnosti - Petr Stibůrek

[PDF, 167 kB]

249/2023 10.7.2023 26.7.2023
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Komunikace ke kostelu II. etapa, obec Míškovice

[PDF, 228 kB]

247/2023 3.7.2023 19.7.2023
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Komunikace podél farmy Míškovice

[PDF, 227 kB]

246/2023 3.7.2023 19.7.2023
VV - Oznámení zahájení řízení o uzavírce provozu - Rallye Zlín

[PDF, 178 kB]

245/2023 3.7.2023 19.7.2023
VV - Doručení změny č. 1 Územního plánu Holešov a úplného znění Územního plánu Holešov pro vydání změny č. 1

[PDF, 232 kB]

244/2023 3.7.2023 20.7.2023
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Přílepy v uplynulém obdoví 2019-2023

[PDF, 215 kB]

243/2023 30.6.2023 1.8.2023
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 1017/18 k. ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

242/2023 29.6.2023 22.8.2023
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 1013/2 k. ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

241/2023 29.6.2023 22.8.2023
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Partyzánská (příjezd ke koupališti)

[PDF, 208 kB]

240/2023 29.6.2023 17.7.2023
VV - Stavební povolení - Rekonstrukce chodníku v obci Kurovice

[PDF, 284 kB]

239/2023 29.6.2023 17.7.2023
Zveřejnění záměru prodeje části městských pozemků p.č. 148/2, 148/35, 148/41 k. ú. Količín

[PDF, 103 kB]

238/2023 29.6.2023 22.8.2023
Zveřejnění záměru směny části městského pozemku p.č. 131 a p.č. 135/3, 135/4, 135/9, 135/10 k. ú. Dobrotice

[PDF, 207 kB]

237/2023 29.6.2023 22.8.2023
Zveřejnění záměru směny části městského pozemku p.č. 3536/1 a p.č. 2509 k. ú. Holešov

[PDF, 229 kB]

236/2023 29.6.2023 22.8.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Partyzánská

[PDF, 225 kB]

235/2023 28.6.2023 14.7.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - červenec - doplnění

[PDF, 301 kB]

234/2023 28.6.2023 1.8.2023
Zveřejnění prodeje části městského pozemku parc. č. 670/10, k. ú. Všetuly

[PDF, 214 kB]

233/2023 28.6.2023 22.8.2023
Zveřejnění prodeje části městského pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Holešov

[PDF, 168 kB]

231/2023 28.6.2023 22.8.2023
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - stavební úpravy nájezdů na parkoviště, nám. Dr. E. Beneše

[PDF, 218 kB]

230/2023 26.6.2023 12.7.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Osvobození z důvodu plánované výstavby rodinných domů

[PDF, 218 kB]

229/2023 23.6.2023 11.7.2023
Přehled usnesení z 12. schůze Rady města Holešova ze dne 14.06.2023

[PDF, 207 kB]

228/2023 23.6.2023 11.7.2023
Změny v tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje od 1. července 2023

[PDF, 131 kB]

226/2023 22.6.2023 31.7.2023
VV - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Všetuly, Za Vodou, zahrady, kab. NN

[PDF, 224 kB]

227/2023 22.6.2023 11.7.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Holešov, Tovární 474/1 dne 12.07.2023 od 7:30 do 11:00 hodin

[PDF, 96 kB]

225/2023 21.6.2023 13.7.2023
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 293 kB]

224/2023 19.6.2023 7.7.2023
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční 26.6.2023 od 16 hodin

[PDF, 1.00 MB]

222/2023 16.6.2023 27.6.2023
Vyhlášení konkursního řízení - ředitel/ředitelka Ústřední školní jídelny Holešov

[PDF, 357 kB]

221/2023 14.6.2023 30.6.2023
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Rymice - prodloužení STL plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu

[PDF, 245 kB]

220/2023 14.6.2023 30.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpavy provozu na pozemní komunikaci na ul. Palackého před areálem firmy Nestlé Česko s.r.o.

[PDF, 225 kB]

291/2023 14.6.2023 30.6.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - červenec

[PDF, 440 kB]

218/2023 13.6.2023 1.8.2023
Vyrozumění o zápisu doložky provedení exekuce - Vilímkovi

[PDF, 473 kB]

217/2023 12.6.2023 28.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - NOVA BIKEMARATON DRÁSAL 2023 (viz. přílohy)

[PDF, 519 kB]

216/2023 12.6.2023 28.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace nám. Svobody a nám. Sv. Anny z důvodu provádění stavebních prací

[PDF, 516 kB]

215/2023 12.6.2023 28.6.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2025

[XLSX, 25 kB]

214/2023 9.6.2023 27.6.2023
Závěrečný účet města Holešova za rok 2022

[PDF, 212 kB]

213/2023 9.6.2023 27.6.2023
Přehled usnesení z 11. schůze Rady města Holešova ze dne 31.05.2023

[PDF, 249 kB]

212/2023 9.6.2023 27.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Pivovarská a ul. Tyršova

[PDF, 510 kB]

211/2023 8.6.2023 26.6.2023
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, místní část Dobrotice

[PDF, 497 kB]

210/2023 8.6.2023 26.6.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.06.2023 od 07:30 do 15:00 Holešov, část obce Tučapy

[PDF, 99 kB]

209/2023 7.6.2023 26.6.2023
Změna v jízdních řádech ve Zlínském kraji

[PDF, 78 kB]

208/2023 6.6.2023 22.6.2023
VV - Rozhodnutí o společném povolení - schválení stavebního záměru Vodovod pitný Trachea, a. s. - dodatek

[PDF, 369 kB]

207/2023 6.6.2023 22.6.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.06.2023 od 07:30 do 16:00, Holešov ul. Nádražní, Palackého,Tovární, Všetuly - Palackého

[PDF, 101 kB]

206/2023 6.6.2023 28.6.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 540 kB]

205/2023 5.6.2023 23.6.2023
Aukční vyhláška

[PDF, 760 kB]

204/2023 5.6.2023 28.6.2023
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/490 obec Horní Lapač

[PDF, 497 kB]

203/2023 2.6.2023 20.6.2023
VV - Společné povolení - Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova - I. etapa - II. etapa - chodník u kostela, náměstí, pod školou a u sokolovny

[PDF, 604 kB]

202/2023 2.6.2023 20.6.2023
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce chodníku podél PK III/43826 v obci Kurovice

[PDF, 454 kB]

201/2023 31.5.2023 16.6.2023
VV - Společné povolení - Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova - II. etapa - chodník pod lesem a směr Karlovice

[PDF, 629 kB]

200/2023 31.5.2023 16.6.2023
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení -stavební povolení pro stavbu vodního díla DVT Kozrálka Prusinovice , těžba sedimentů

[PDF, 517 kB]

199/2023 31.5.2023 16.6.2023
VV - Společné povolení - Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova - I. etapa - chodník u hřbitova a mateřské školy

[PDF, 623 kB]

197/2023 30.5.2023 15.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov a místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy z důvodu provádění údržby a čištění komunikací

[PDF, 218 kB]

196/2023 25.5.2023 12.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov a místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy z důvodu provádění prací při údržbě města

[PDF, 216 kB]

195/2023 25.5.2023 12.6.2023
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 415 kB]

194/2023 24.5.2023 9.6.2023
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zahrada, k. ú. Holešov

[PDF, 280 kB]

193/2023 24.5.2023 9.6.2023
Přehled usnesení z 10. schůze Rady města Holešova ze dne 17.05.2023

[PDF, 305 kB]

192/2023 24.5.2023 9.6.2023
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zahrada, k. ú. Holešov

[PDF, 287 kB]

191/2023 24.5.2023 9.6.2023
VV - Stavební povolení - Holešov - Všetuly, silnice II/432 a II/438, okružní křižovatka SO 101 - Úprava silnice II/432 a II/438 SO 102 - Zpevněné plochy

[PDF, 669 kB]

190/2023 17.5.2023 2.6.2023
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2022

[PDF, 740 kB]

189/2023 17.5.2023 2.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v obci Jankovice, z důvodu provedení stavebních prací (rekonstrukce vodovodního přivaděče)

[PDF, 515 kB]

188/2023 16.5.2023 1.6.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/490 a III/490 v Orp Holešov, z důvodu provádění opravy vozovky silnice III/49011 v úseku Přílepy - Lukoveček

[PDF, 514 kB]

187/2023 16.5.2023 1.6.2023
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.06.2023 od 07:30 do 11:00 Holešov - ul. Tovární, Objekt VaK na adrese Všetulská 515

[PDF, 98 kB]

186/2023 16.5.2023 6.6.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice

[PDF, 442 kB]

185/2023 15.5.2023 3.7.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.06.2023 od 07:30 do 16:30 Holešov - ul. Stojanova, Bezručova, Drásalova, Jarošova, Osvobození, Plajnerova, Sadová

[PDF, 105 kB]

184/2023 12.5.2023 6.6.2023
Dražební jednání - Ladislava Čonková

[PDF, 143 kB]

183/2023 12.5.2023 14.6.2023
VV - Usnesení č. 18 - přerušení řízení o odvolání - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 265 kB]

182/2023 12.5.2023 30.5.2023
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Martinice v uplynulém obdoví 2019-2023

[PDF, 506 kB]

181/2023 12.5.2023 13.6.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.06.2023 od 07:00 do 15:30 Holešov - část ul. Zámecká, nám. F. X. Richtra, nám. Svobody

[PDF, 102 kB]

180/2023 11.5.2023 7.6.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.06.2023 od 07:00 do 15:30 Holešov - část ul. Malá, U Potoka, nám. Dr. E. Beneše a Palackého

[PDF, 103 kB]

179/2023 11.5.2023 7.6.2023
Přehled usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 02.05.2023

[PDF, 274 kB]

178/2023 11.5.2023 29.5.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 542 kB]

177/2023 11.5.2023 29.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Na odstavném pruhu silnice III/49013 na ul. Masarykova v Holešově (před Panským pivovarem)

[PDF, 508 kB]

176/2023 10.5.2023 26.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Na odstavném pruhu silnice II/438 na ul. Palackého v Holešově

[PDF, 507 kB]

175/2023 10.5.2023 26.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Šindelnice z důvodu provádění stavebních prací na stavbě Dálnice D49, stavby 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 518 kB]

174/2023 10.5.2023 26.5.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - Rymice - prodloužení STL plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu

[PDF, 455 kB]

173/2023 10.5.2023 26.5.2023
Obecně závazná vyhláška města Holešova o nočním klidu

[PDF, 136 kB]

172/2023 9.5.2023 25.5.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.06.2023 od 07:30 do 11:00, Holešov ul. Tovární 474/11, objekt VaK ul. Všetulská 515

[PDF, 95 kB]

171/2023 9.5.2023 6.6.2023
Sdělení - Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí veřejnou vyhláškou

[PDF, 881 kB]

170/2023 5.5.2023 23.5.2023
Přehled usnesení z 9. schůze Rady města Holešova ze dne 02.05.2023

[PDF, 145 kB]

169/2023 5.5.2023 23.5.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.06.2023 od 07:30 do 11:00, Holešov ul. Holešovská, Tovární

[PDF, 96 kB]

168/2023 5.5.2023 5.6.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.05.2023 od 07:30 do 15:30, objekt Vak, Holešov ul. U letiště

[PDF, 94 kB]

167/2023 5.5.2023 23.5.2023
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2022

[PDF, 350 kB]

166/2023 5.5.2023 23.5.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Holešov

[PDF, 146 kB]

165/2023 3.5.2023 22.5.2023
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Osvobození

[PDF, 498 kB]

164/2023 3.5.2023 19.5.2023
KU ZL kraj - Odbor dopravy KUZL 35184/2023 VV - Rozhodnutí - D49 Hulín - Fryšták - SO 124 Chodník Alexovice

[PDF, 276 kB]

140/2023 18.4.2023 4.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Nerudova a místní komunikace ul. Dlažánky a nám. Svobody z důvodů provádění stavebních prací při obnově kabelového vedení

[PDF, 516 kB]

163/2023 3.5.2023 18.5.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent společné státní správy a samosprávy - úsek registru vozidel

[PDF, 525 kB]

162/2023 2.5.2023 19.5.2023
VV - Oznámení o zahájení řízení o společném povolení - Vodovod pitný Trachea, a.s.

[PDF, 521 kB]

161/2023 2.5.2023 18.5.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.05.2023 od 07:00 do 17:00 obec Bořenovice, Tučapy, Holešov - ul. Bořenovská, Všetuly - viz. příloha

[PDF, 110 kB]

160/2023 2.5.2023 26.5.2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion Holešovsko

[PDF, 61 kB]

159/2023 28.4.2023 30.5.2023
Přehled usnesení z 8. schůze Rady města Holešova ze dne 21.04.2023

[PDF, 435 kB]

158/2023 28.4.2023 16.5.2023
VV - Zahájení společného územního a stavebního řízení - Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova - I. etapa - II

[PDF, 464 kB]

157/2023 27.4.2023 15.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4903 v průjezdním úseku místní části Karlovice v rámci konání akce Útok na červeného kohouta

[PDF, 513 kB]

156/2023 26.4.2023 12.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, z důvodu konání akce Farmářské trhy

[PDF, 515 kB]

155/2023 26.4.2023 12.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/432, III/4907, místní komunikaci v Holešově, místní části Količín, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě Dálnice D49, stavby 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 516 kB]

154/2023 26.4.2023 12.5.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení předhodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Rymice z důvodů provádění zkoušek žadatelů o řidičské opravnění

[PDF, 513 kB]

153/2023 26.4.2023 12.5.2023
Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Ústřední školní jídelny Holešov

[PDF, 216 kB]

152/2023 26.4.2023 16.5.2023
VV - Zahájení společného územního a stavebního řízení - Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova - II. etapa

[PDF, 206 kB]

151/2023 26.4.2023 12.5.2023
Přehled usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 17.04.2023

[PDF, 207 kB]

150/2023 25.4.2023 11.5.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.05.2023 od 07:00 do 17:00 obec Bořenovice, Tučapy, Všetuly - viz. příloha

[PDF, 118 kB]

149/2023 25.4.2023 19.5.2023
Pozvánka na náhradní zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 02.05.2023 od 16:00 hod.

[PDF, 216 kB]

148/2023 24.4.2023 3.5.2023
VV - Zahájení společného územního a stavebního řízení - Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Holešova - I. etapa

[PDF, 463 kB]

147/2023 24.4.2023 10.5.2023
Přehled Usnesení z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 17.04.2023

[PDF, 231 kB]

146/2023 21.4.2023 9.5.2023
Přehled Usnesení z 6. schůze Rady města Holešova, která se konala 31.03.2023

[PDF, 288 kB]

145/2023 21.4.2023 9.5.2023
Finanční úřad pro Zl Kraj - VV hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2023

[PDF, 45 kB]

144/2023 25.4.2023 26.5.2023
Odstávka el.energie 11.05.2023 od 09:00-15:30, Masarykova 635, 636, 1372 až 1375, 1421 v Holešově

[PDF, 99 kB]

143/2023 21.4.2023 12.5.2023
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.05.2023 od 7:30-15:00, část ul. Sadová a dále garáže mezi ulicí Sadovou a kolejema

[PDF, 100 kB]

142/2023 19.4.2023 16.5.2023
Obec Holešov - DSO Mikroregion Holešovsko - schválený závěrečný účet DSO za rok 2021

[PDF, 107 kB]

141/2023 18.4.2023 4.5.2023
VV - Rozhodnutí o umístění stavby AVONET _telekomunikační vedení _Holešov - Hasiči- č.j. HOL-7341/2023/SÚ/HH

[PDF, 252 kB]

139/2023 18.4.2023 4.5.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 19.05.2023, Michal Marek, č.j.203 Ex 50070/14-44

[PDF, 502 kB]

138/2023 18.4.2023 22.5.2023
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání: Holešov-Všetuly, okružní křižovatka, zpevněné plochy, čj. 12680/23/ISU/RS

[PDF, 220 kB]

137/2023 17.4.2023 3.5.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu stojanových poštovních schránek umístěné na pozemku p. č. 462/1 v k. ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

136/2023 17.4.2023 6.5.2023
Odstávka el.energie 11.05.2023 od 07:00-17:00 hod., Dobrotice,Hankeho,Želkov,U Rusavy 5000,Střelnice

[PDF, 99 kB]

135/2023 17.4.2023 12.5.2023
Odstávka el.energie 10.05.2023 od 07:00-17:00 hod., Dobrotice,Hankeho,Želkov,U Rusavy 5000,Střelnice

[PDF, 96 kB]

134/2023 17.4.2023 11.5.2023
Zveřejnění záměr výpůjčky části městského pozemku p. č. 1023/11, ostatní plocha v k. ú. Holešov

[PDF, 266 kB]

133/2023 13.4.2023 2.5.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu části pozemku pro umístění prodejního stánku v Zámecké zahradě Holešov

[PDF, 319 kB]

132/2023 13.4.2023 2.5.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2520/4 zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 268 kB]

131/2023 13.4.2023 2.5.2023
Finanční úřad pro Zlínský kraj - VV - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2023

[PDF, 89 kB]

130/2023 13.4.2023 15.5.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci květnu 2023

[PDF, 441 kB]

129/2023 12.4.2023 1.6.2023
Zveřejnění záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1147/9 v k.ú. Holešov spolu s dřevěnou budovou

[PDF, 194 kB]

128/2023 11.4.2023 2.5.2023
Státní veterinární správa - Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR

[PDF, 214 kB]

127/2023 11.4.2023 30.6.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška dne 12.04.2023: p. č. 244/17 a 244/41 v k.ú. Žopy, kupní smlouva, ortomapa

[PDF, 761 kB]

126/2023 12.4.2023 12.5.2023
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438 na ul. Palackého v Holešově - rekonstrukce kanalizace areálu firmy NESTLE Česko s.r.o., od 11.04. do 30.06.2023

[PDF, 219 kB]

125/2023 11.4.2023 27.4.2023
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 17.04.2023 od 16:00 h. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 140 kB]

124/2023 6.4.2023 18.4.2023
VV - Seznámení s odvoláním - ŘSD (VIAPONT) Dálnice D 49 stavba Hulín - Fryšták, 318 Retenční nádrž

[PDF, 209 kB]

123/2023 6.4.2023 24.4.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru investic

[PDF, 137 kB]

122/2023 4.4.2023 21.4.2023
MěÚ Otrokovice - sdělení pokračování v řízení veřejnou vyhláškou - OTR - příjezdová komunikace, č.j. OTRK/DOPP/21172/2023/BER

[PDF, 906 kB]

121/2023 4.4.2023 20.4.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 10.05.2023, Tomáš Žabčík, čj. 1497-DD/23

[PDF, 247 kB]

120/2023 3.4.2023 11.4.2023
Městský úřad Lipník n. Bečvou VV č. 2/2023 - o vyměření místního poplatku MU/07514/2023/OF-MPP1 z 17.3.2023

[PDF, 158 kB]

119/2023 4.4.2023 4.5.2023
Městský úřad Lipník n. Bečvou VV č. 1/2023 - o vyměření místního poplatku MU/07513/2023/OF-MPP1 z 17.3.2023

[PDF, 367 kB]

118/2023 4.4.2023 4.5.2023
KÚ ZL kraje ŽP č.j. 31238/2023 - VV - Rozhodnutí č. 87 - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, 338 Přeložka Přílepského potoka

[PDF, 536 kB]

117/2023 30.3.2023 20.4.2023
VV - Rozhodnutí o společném povolení - stavba Mojena, Martinice - úprava toku

[PDF, 371 kB]

116/2023 31.3.2023 18.4.2023
Přehled Usnesení z 5. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.03.2023

[PDF, 161 kB]

115/2023 30.3.2023 17.4.2023
Vyhlášení Katastrálního úřadu pro ZL kraj, prac.Holešov - komplexní pozemkové úpravy k.ú. Martinice, Holešov, Přílepy , Žopy -výsledky pozemkových úprav dne 29.03.2023

[PDF, 91 kB]

114/2023 29.3.2023 30.4.2023
VV - OOP -Stanovení přechod.úpravy provozu na silnici III/4907 u Količína: Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + Optika od 25.04.2023 do 04.05.2023

[PDF, 220 kB]

113/2023 29.3.2023 14.4.2023
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 18.04.2023 od 07:30-09:30, farma Dobrotice

[PDF, 97 kB]

112/2023 29.3.2023 19.4.2023
Přerušení dodávky el.energie 18.04.2023 od 10:00-12:00, Žopy

[PDF, 97 kB]

111/22023 29.3.2023 19.4.2023
Mikroregion Holešovsko - schválený závěrečný účet DSO za rok 2021

[PDF, 107 kB]

110/2023 29.3.2023 14.4.2023
Odstávka el.energie 17.04.2023 od 07:30-14:30, U Letiště 1559, Holešov

[PDF, 98 kB]

109/2023 28.3.2023 18.4.2023
VV - Rozhodnutí o umístění stavby: ZTV Želkov - veřejná infrastruktura - SO 03 - STL plynovod, č.j. HOL- 5350/2023/SÚ/Sa

[PDF, 228 kB]

108/2023 27.3.2023 12.4.2023
VV - OOP -Stanovení přechod.úpravy provozu na stavbě Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, úprava silnice II/438, místní komunikace obce Třebětice (Alexovice), od 15.04.2023 do 31.10.2024

[PDF, 220 kB]

107/2023 27.3.2023 12.4.2023
VV - Rozhodnutí KUZL 29325/2023 o zastavení řízení pro stavb u Dálnice D 49 Stavba 4901 Hulín - Fryšták, SO 112 Přeložka silnice II/432 Třebětice, SO 113 Přeložka Třebětice-Količín

[PDF, 266 kB]

106/2023 24.3.2023 11.4.2023
Zveřejnění - záměr prodeje hasičského vozidla - vysokozdvižná plošina AP 20 - Š 706, rok výroby 1977

[PDF, 93 kB]

105/2023 23.3.2023 8.4.2023
VV - Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Holešov "Masarykova ul."

[PDF, 205 kB]

104/2023 22.3.2023 7.4.2023
VV - Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Holešov "Palackého"

[PDF, 205 kB]

103/2023 22.3.2023 7.4.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č.2659/23, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

102/2023 20.3.2023 6.4.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

[PDF, 139 kB]

101/2023 16.3.2023 24.4.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č.768/1, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 103 kB]

100/2023 15.3.2023 3.4.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - AVONET_telekomunikační vedení_Holešov-Hasiči

[PDF, 202 kB]

99/2023 13.3.2023 29.3.2023
Přehled Usnesení z 4. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.03.2023

[PDF, 116 kB]

98/2023 13.3.2023 29.3.2023
Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž - Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice, části Holešov, Žopy a Přílepy, č.j. SPU 367214/2022/NED

[PDF, 299 kB]

95/2023 14.3.2023 30.3.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu-OZV č.4/2022, kterou se mění obecně závazná vyhl. č. 4/2015, stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově

[PDF, 206 kB]

97/2023 13.3.2023 29.3.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2020, místní poplatek ze psů

[PDF, 206 kB]

96/2023 13.3.2023 29.3.2023
VV - Rozhodnutí o umístění stavby: Jankovice u Hoešova, obnova NN - č.j. HOL- 1406/2023/SÚ/AH

[PDF, 265 kB]

94/2023 7.3.2023 23.3.2023
Odstávka el.energie 30.3.2023 od 07:30-09:30, Žopy, Přílepy 5025

[PDF, 97 kB]

93/2023 30.3.2023 31.3.2023
Odstávka el.energie 30.03.2023 od 12:30-14:30, Žopy, Lukoveček

[PDF, 97 kB]

92/2023 8.3.2023 31.3.2023
Odstávka el.energie 30.03.2023 od 10:00-12:00, Žopy

[PDF, 96 kB]

91/2023 8.3.2023 31.3.2023
Odstávka el.energie 29.03.2023 od 10:00-12:00, Žopy, Přílepy, Lukoveček

[PDF, 98 kB]

90/2023 8.3.2023 30.3.2023
Vyhlášení Katastrálního úřadu pro ZL kraj - komplexní pozemkové úpravy k.ú. Žopy, č.j. OO-1/2023-740-3

[PDF, 400 kB]

89/2023 7.3.2023 31.5.2023
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Dobrotice - Žopy dne 23.03.2023

[PDF, 714 kB]

88/2023 6.3.2023 22.3.2023
Výzva k odstranění silničního vozidla

[PDF, 193 kB]

87/2023 6.3.2023 9.5.2023
Výzva k odstranění silničního vozidla

[PDF, 193 kB]

86/2023 6.3.2023 9.5.2023
Výzva k odstranění silničního vozidla

[PDF, 194 kB]

85/2023 6.3.2023 9.5.2023
Výzva k odstranění silničního vozidla

[PDF, 194 kB]

84/2023 6.3.2023 9.5.2023
Přehled Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, která se konala 20.02.2023

[PDF, 182 kB]

83/2023 3.3.2023 20.3.2023
Přehled Usnesení z 3. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.02.2023

[PDF, 115 kB]

82/2023 3.3.2023 20.3.2023
Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Rozpočtová odpovědnost - hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

[PDF, 124 kB]

81/2023 2.3.2023 20.3.2023
VV - OOP -Stanovení přechod.úpravy provozu na stavbě Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, úprava silnice II/432, úsek Holešov-Třebětice, od 01.03.-31.12.2023

[PDF, 220 kB]

80/2023 28.2.2023 16.3.2023
Odstávka el.energie 23.03.2023 od 07:30-09:30, Dobrotice

[PDF, 97 kB]

79/2023 28.2.2023 24.3.2023
Úřad pro zast. státu: Aukční vyhláška dne 15.03.2023 - p. č. 244/17 a 244/41 pozemek v k.ú. Žopy

[PDF, 753 kB]

70/2023 17.2.2023 16.3.2023
Odstávka el.energie 14.03.2023 od 07:30-15:00, Količín

[PDF, 97 kB]

76/2023 22.2.2023 15.3.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu dřevěného objektu na p. č. 1147/9 v k.ú. Holešov

[PDF, 94 kB]

75/2023 21.2.2023 7.3.2023
Zveřejnění - záměr směny

[PDF, 108 kB]

74/2023 21.2.2023 21.3.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání HOL-5842/2023/SÚ/Sa, ZTV ŽELKOV - SO 03 - STL plynovod

[PDF, 192 kB]

73/2023 20.2.2023 8.3.2023
EG.D Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN od 06.02.2023 do 31.03.2023, k.ú. Obec Dobrotice

[PDF, 126 kB]

72/2023 20.2.2023 1.4.2023
EG.D Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN od 06.02.2023 do 31.03.2023, k.ú. Obec Tučapy

[PDF, 126 kB]

71/2023 20.2.2023 1.4.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - elektronická aukce p.č. 244/17 a 244/41 v k.ú. Žopy, registrace od 20.2.2023 do 13.3.2023

[PDF, 753 kB]

70/2023 17.2.2023 16.2.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2507 zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 103 kB]

69/2023 17.2.2023 6.3.2023
Odstávka elektrické energie 16.03.2023 od 7:30 - 14:30 h,. Dobrotice

[PDF, 96 kB]

68/2023 16.2.2023 17.3.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci březnu 2023

[PDF, 274 kB]

67/2023 14.2.2023 1.4.2023
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnicích III/43819, 49010, 4905 v Prusinovicích a v Holešově, Tučapy-Rohálovská desítka

[PDF, 221 kB]

66/2023 10.2.2023 27.2.2023
VV - Usnesení o zastavení řízení Dálnice D49 stavba 4901 Hulín - Fryšták, Přeložka potoka Žabínek, čj. 28204/2020/ŽP/Ve

[PDF, 300 kB]

65/2023 10.2.2023 27.2.2023
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.02.2023 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 122 kB]

64/2023 10.2.2023 21.2.2023
Přehled Usnesení z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.02.2023

[PDF, 179 kB]

63/2023 9.2.2023 27.2.2023
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - stavební práce na stavbě Količín, p. Kubík, kab. NN od 13.2. do 31.3.2023

[PDF, 219 kB]

62/2023 9.2.2023 27.2.2023
Zveřejnění - záměr provozování kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu: Třešňové Sady Holešov

[PDF, 111 kB]

61/2023 8.2.2023 24.2.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu místnosti v budově č.p. 1582 na ul. Školní v Holešově k provozování tanečních zkoušek

[PDF, 141 kB]

60/2023 8.2.2023 27.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-4284/2023/DS/ZPT/1/DR: Karel Maňas, nar. 1959

[PDF, 166 kB]

59/2023 7.2.2023 23.2.2023
VV - oznámení o zahájení řízení o společném povolení bez ústního jednání -- Mojena - úprava toku Martinice

[PDF, 223 kB]

58/2023 7.2.2023 23.2.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 2/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve znění obecně závazné vyhl. 2/2022

[PDF, 53 kB]

57/2023 3.2.2023 20.2.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV, Požární řád města Holešova

[PDF, 47 kB]

56/2023 3.2.2023 20.2.2023
VV - OOP na komunikacích v Holešově dne 18.02.2023 - 7:00 - 13:00 hod. akce "Masopust"

[PDF, 189 kB]

55/2023 3.2.2023 20.2.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 485 kB]

54/2023 2.2.2023 20.2.2023
Krajský soud Brno - č.j. 31 A 10/2023 žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.9.2022, č.j. KUZL/78323/2022

[PDF, 165 kB]

53/2023 1.2.2023 17.2.2023
VV - OOP - stanovení místní úravy provozu v lokalitě v lokalitě "Nad Sadovou" v Holešově

[PDF, 215 kB]

49/2023 31.1.2023 16.2.2023
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 772/6, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

48/2023 31.1.2023 17.2.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání: Jankovice u Holešova, obnova NN - č.j. HOL - 3603/2023/SÚ/AH

[PDF, 592 kB]

52/2023 31.1.2023 17.2.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 31.03.2023, Jan Eberle, Petrovice, čj. 142DC 00083/22-007

[PDF, 272 kB]

51/2023 31.1.2023 3.4.2023
Český statistický úřad - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech proběhne od 4.2.2023 do 4.6.2023

[PDF, 315 kB]

50/2023 31.1.2023 5.6.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 772/6, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

48/2023 31.1.2023 17.1.2023
Odstávka el.energie 27.02.2023,7:30-15:00, Dělnická,Horní,Novosady,Vítězství,Přerovská,Nábřeží

[PDF, 97 kB]

47/2023 31.1.2023 28.2.2023
EG.D Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN od 25.1.2023 do 31.03.2023, k.ú. Holešov

[PDF, 48 kB]

46/2023 30.1.2023 1.4.2023
EG.D Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN od 23.1.2023 do 28.02.2023, k.ú. Všetuly

[PDF, 50 kB]

45/2023 30.1.2023 1.3.2023
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438, III/43825, II/432, II/490, III/49013, III/49016, Dálnice D49, stavba Hulín-Fryšták od 01.02.2023 do 15.04.2023

[PDF, 221 kB]

43/2023 27.1.2023 13.2.2023
Oznámení o uložení zásilky č.j. HOL-3211/2023/ŽP/LKA: Adamová Marie

[PDF, 196 kB]

44/2023 26.1.2023 13.2.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

42/2023 26.1.2023 13.2.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 28.02.2023, Andrea Čecháková, Olomouc, čj. 183 EX 31/22-115

[PDF, 495 kB]

41/2023 25.1.2023 1.3.2023
Odstávka el.energie 14.02.2023 od 07:30-14:30 hod., Žopy

[PDF, 97 kB]

40/2023 25.1.2023 15.2.2023
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438, III/43824 - místní komunikace obce Třebětice (Alexovice), Dálnice D49, stavba Hulín-Fryšták od 01.02.2023 do 31.12.2024

[DOC, 78 kB]

39/2023 23.1.2023 8.2.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

38/2023 23.1.2023 8.2.2023
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 16.01.2023

[PDF, 143 kB]

37/2023 20.1.2023 6.2.2023
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 16.01.2023

[PDF, 134 kB]

37/2023 20.1.2023 6.1.2023
KU ZL kraj - Rozhodnutí-závěr ZŘ záměru„Prodejní sklad fy.EUROSTŘECHY HOLDING s. r. o. Holešov-Všetuly"

[PDF, 618 kB]

36/2023 20.1.2023 6.2.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Martinice - Horní Lapač dne 19.02.2023 - Stará hospoda Martinice v 10:00 hod.

[PDF, 188 kB]

35/2023 19.1.2023 20.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2362/2023/DS/ZPT/13/DR: Denisa Nevřalová, nar. 1991

[PDF, 166 kB]

34/2023 19.1.2023 6.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2361/2023/DS/ZPT/13/DR: Veronika Nevřalová, nar. 1993

[PDF, 166 kB]

33/2023 19.1.2023 6.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2359/2023/DS/ZPT/13/DR: Stanislava Lacher Nevřalová, nar. 1973

[PDF, 166 kB]

32/2023 19.1.2023 6.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2358/2023/DS/ZPT/13/DR: Josef Nevřala, nar. 1972

[PDF, 166 kB]

31/2023 19.1.2023 6.2.2023
ZL kraj ŽP, čj. KUZL 7144/2023 VV - Usnesení č. 8

[PDF, 486 kB]

30/2023 19.1.2023 6.2.2023
ZL kraj čj. KUZL 7142/2023 VV - Vyrozumění o pokračování v odvolacím řízení - seznámení s podklady pro rozhodnutí, odbor ŽP

[PDF, 507 kB]

29/2023 19.1.2023 6.2.2023
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městských příspěvkových organizací na roky 2024 a 2025

[PDF, 421 kB]

28/2023 18.1.2023 10.2.2023
Nárhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2023

[PDF, 537 kB]

27/2023 18.1.2023 10.2.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu místnosti v budově č.p. 1582 na ul. Školní v Holešově k provozování pravidelné zájmové činnosti sdružením Moravské děti, z.s.

[PDF, 92 kB]

26/2023 18.1.2023 7.2.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu dřevěného objektu na p. č. 1147/9 v k.ú. Holešov

[PDF, 93 kB]

25/2023 18.1.2023 7.2.2023
VV - Doručení upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Holešov a opakování veřejného projednání dne 22.02.2023 v 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov (2.patro)

[PDF, 229 kB]

24/2023 17.1.2023 3.3.2023
Odstávka elektrické energie 31.01.2023 od 12:30-15:00 hod., Tučapy

[PDF, 97 kB]

23/2023 17.1.2023 1.2.2023
Rozhodnutí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov o změně katastrání hranice č.j. OR -233/2022-740-11

[PDF, 4.44 MB]

22/2023 16.1.2023 1.2.2023
VV - Rozhodnutí o umístění stavby: Holešov, Havlíčkova, kab. VN a NN - č.j. HOL- 34228/2022/SÚ/Sa

[PDF, 274 kB]

21/2023 13.1.2023 30.1.2023
VV - stavební povolení hlavní polní cesta Třebětice a výsadba Háje

[PDF, 377 kB]

20/2023 10.1.2023 26.1.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 856/4, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

19/2023 10.1.2023 17.1.2023
VV - OOP stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Količíně

[PDF, 208 kB]

18/2023 9.1.2023 25.1.2023
VV - doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Třebětice v uplynulém období 2017-2022

[PDF, 212 kB]

16/2023 9.1.2023 10.2.2023
SPÚ 402538/2022/Koz Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Količín, čj. SPU 382898/22 Zápis ze závěrečného jednání

[PDF, 339 kB]

17/2023 9.1.2023 25.1.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 196 kB]

13/2023 5.1.2023 20.4.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, Akce milion

[PDF, 200 kB]

12/2023 5.1.2023 20.4.2023
Program pro poskytnutí finanční dotace - sociální služby

[PDF, 226 kB]

10/2023 5.1.2023 30.4.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška dne 24.01.2023 p.č. 244/17 a 244/41 v k.ú. Žopy

[PDF, 55 kB]

8/2023 5.1.2023 26.1.2023
Oznámení o uložení zásilky č.j. HOL-415/2023/ŽP/Ve: Alois Janalík, r. nar. 1959

[PDF, 196 kB]

7/2023 4.1.2023 20.1.2023
Přehled Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 19.12.2022

[PDF, 125 kB]

6/2023 4.1.2023 20.1.2023
Přehled Usnesení z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.12.2022

[PDF, 138 kB]

5/2023 4.1.2023 20.1.2023
KÚ ZL kraj, pracoviště Holešov - Oznámení o obnově katastrálního operátu, k.ú.Žopy, čj. OO-1/2023-740-1 z 03.01.2023

[PDF, 127 kB]

4/2023 4.1.2023 31.3.2023
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 2728/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 277 kB]

3/2023 4.1.2023 17.1.2023
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2023

[PDF, 107 kB]

1/2023 3.1.2023 30.6.2023
Oznámení starosty města - vyhrazení výlepových ploch pro volební kampaň ve dnech 29.12. 2022 - 29.01.2023

[PDF, 431 kB]

484/2022 23.12.2022 2.1.2023
Seznámení s podaným odvoláním č.j. HOL-35757/2022/ISÚ/rs - Dálnice D49 stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 444 kB]

483/2022 22.12.2022 9.1.2023
Seznámení s odvoláním č.j. HOL-35724/2022/ISÚ/rs - Dálnice D 49 Stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 451 kB]

482/2022 22.12.2022 9.1.2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

[PDF, 117 kB]

481/2022 22.12.2022 30.1.2023
VV - uložení písemnosti Deneš Radomír

[PDF, 166 kB]

480/2022 20.12.2022 5.1.2023
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 111 kB]

479/2022 19.12.2022 4.1.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci lednu 2023

[PDF, 251 kB]

478/2022 15.12.2022 1.2.2023
KÚ ZL kraj, pracoviště Holešov - Oznámení o obnově katastrálního operátu, k.ú. Količín, čj. OO-2/2022-740-1 z 07.03.2022

[PDF, 143 kB]

476/2022 7.3.2022 7.4.2022
KÚ ZL kraj, pracoviště Holešov - Oznámení o obnově katastrálního operátu, k.ú. Količín, čj. OO-2/2022-740-3 dne 01.06.2022

[PDF, 144 kB]

477/2022 1.6.2022 1.7.2022
KÚ ZL kraj, pracoviště Holešov - Oznámení o obnově katastrálního operátu, k.ú. Količín, čj. OO-2/2022-740-3

[PDF, 143 kB]

476/2022 7.3.2022 7.4.2022
Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí dne 20.12.2022 v 16:00 hod. v prostorách kina Svět

[PDF, 178 kB]

475/2022 14.12.2022 21.12.2022
Přehled Usnesení z 24. schůze Rady města Holešova, která se konala 05.12.2022

[PDF, 185 kB]

474/2022 13.12.2022 29.12.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 7/2022 - Nařízení města, kterým se mění nařízení města Holešova č. 4/2020, kterým se vydává tržní řád

[PDF, 46 kB]

473/2022 13.12.2022 29.12.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 6/2022 - Nařízení města o zákazu některých forem prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

[PDF, 44 kB]

472/2022 13.12.2022 29.12.2022
ZL kraj čj. KUZL 100215/2022 Zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP - záměr Prodejní sklad fy EUROSTŘECHY HOLDING, s.r.o. Holešov - Všetuly

[PDF, 68 kB]

471/2022 12.12.2022 28.12.2022
VV - vyrozumění o pokračování v odvolacím řízení Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták, KUZL 101532/2022

[PDF, 447 kB]

470/2022 12.12.2022 28.12.2022
Dražební vyhláška 17.03.2023 - Milan Pařil - BpH - 142 DC 00051/22-012

[PDF, 476 kB]

469/2022 12.12.2022 20.3.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Holešov, Havlíčkova, kab. VN a NN, čj. HOL-34507/2022/SÚ/Sa

[PDF, 466 kB]

468/2022 12.12.2022 28.12.2022
VV - Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu - Holešov

[PDF, 205 kB]

467/2022 9.12.2022 27.12.2022
Pozvánka na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 19.12.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 158 kB]

466/2022 9.12.2022 20.12.2022
VV - Usnesení - Miniterstvo dopravy, Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 482 kB]

466/2022 6.12.2022 22.12.2022
Záměr pronájmu nebytových prostor - budova bývalé hospody čp. 36 Količín, p. č. st. 32/2 v k..ú. Količín

[PDF, 297 kB]

465/2022 6.12.2022 21.12.2022
VV - Rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - Betonárna Holešov - optimalizace výrobní kapacity čj. KUZL 98768/2022

[PDF, 517 kB]

464/2022 6.12.2022 22.12.2022
VV - OOP na silnici III/4904, 4905 a místních komunikacích v obci Kostelec u Holešova - uzavírka místní komunikace v prosinci 2022

[PDF, 1.45 MB]

463/2022 2.12.2022 19.12.2022
Volba prezidenta České republiky

[PDF, 223 kB]

462/2022 2.12.2022 30.1.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 25.01.2023, Bažanová Jan, Chropyně, čj. 13 EX 35089/21-097

[PDF, 498 kB]

461/2022 2.12.2022 26.1.2023
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2023

[PDF, 304 kB]

460/2022 1.12.2022 20.12.2022
Přehled Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 14.11.2022

[PDF, 118 kB]

459/2022 30.11.2022 16.12.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách - čj. HOL-33225/2022/ŽP/Ve - schválení havarijního plánu pro areál společnosti Plastix Trade s.r.o.

[PDF, 485 kB]

458/2022 29.11.2022 15.12.2022
VV - Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu - město Holešov, obec Přílepy, obec Prusinovice - č.j. HOL-29377/2022/ŽP/Ve

[PDF, 517 kB]

457/2022 29.11.2022 15.12.2022
Volba prezidenta ČR

[PDF, 54 kB]

456/2022 29.11.2022 30.1.2023
Přehled Usnesení z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 21.11.2022

[PDF, 140 kB]

456/2022 28.11.2022 14.12.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Holešov - povolení odstranění stavby - Martinice, náves, obnova v NN, č.j.27501/2022/SÚ/JP

[PDF, 295 kB]

455/2022 28.11.2022 14.12.2022
Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie 1.12.2022 od 7:30-14:30 - ul.Osvobození, Dvořákova, Jiráskova, Holešov

[PDF, 97 kB]

454/2022 28.11.2022 2.12.2022
Nález psa

[PDF, 104 kB]

452/2022 28.11.2022 6.1.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

451/2022 25.11.2022 12.12.2022
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání: Hlavní polní cesta a výsadba LBC Háje v k.ú. Třebětice

[PDF, 205 kB]

450/2022 24.11.2022 12.12.2022
Zveřejnění - záměr prodeje části městkého pozemku p. č. 1977/5, orná půda, k.ú. Holešov

[PDF, 165 kB]

449/2022 24.11.2022 10.1.2023
VV -Usnesení o lhůtě ve věci stavebního povolení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 240 kB]

448/2022 24.11.2022 12.12.2022
VV - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 265 kB]

447/2022 24.11.2022 12.12.2022
VV - Oznámení o vydání OOP změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač a doručení ÚP Horní Lapač - úplné znění po vydání změny č.1

[PDF, 260 kB]

446/2022 23.11.2022 9.12.2022
SPÚ 426864/2022/525103/No, Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Tučapy u Holešova z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků zák.č.503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[PDF, 67 kB]

445/2022 22.11.2022 22.5.2023
VV - oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu - místní část Količín

[PDF, 204 kB]

444/2022 22.11.2022 9.12.2022
VV - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - Parkovací plohcy ul. Novosady, Holešov

[PDF, 228 kB]

443/2022 22.11.2022 8.12.2022
Zveřejnění záměr výpůjčky nebytových prostor kancelář č. 104 a 105 v přízemí vlevo objektu č.p. 1407 Tovární ulice, Holešov na dobu neurčitou

[PDF, 103 kB]

442/2022 22.11.2022 9.12.2022
Návrh střednědobného výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2026 - DSO Mikroregion Holešovsko

[PDF, 276 kB]

441/2022 21.11.2022 7.12.2022
Termíny konání schůzí Rady města Holešova do konce roku 2022 a v I. pololetí 2023

[PDF, 159 kB]

440/2022 21.11.2022 11.7.2023
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2022

[PDF, 107 kB]

439/2022 16.11.2022 2.12.2022
Oznámení o uložení zásilky č.j. HOL-21104/2022/SÚ/VK: Peter Rusiňák, Bratislava-Petržalka

[PDF, 160 kB]

438/2022 16.11.2022 2.12.2022
Zrušení dražební vyhlášky : Jindřich Šefránek

[PDF, 136 kB]

437/2022 15.11.2022 16.11.2022
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

436/2022 16.11.2022 3.12.2022
MěÚ Hulín - VV - Oznámení zahájení územního řízení o povolení umístění stavby: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu - Propoj Chrášťany - Ludslavice

[PDF, 266 kB]

435/2022 15.11.2022 1.12.2022
Auční vyhláška dne 07.12.2022 p.č. 2949, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Holešov, č.p. 731 rodinný dům a p.č. 2950 zahrada v k.ú. Holešov, č.j. UZSVM/BKM/9473/2022-BKMM

[PDF, 4.46 MB]

434/2022 15.11.2022 9.12.2022
Odstávka elekrické energie 09.12.2022 od 7:30-15:00, Dobrotice

[PDF, 97 kB]

433/2022 15.11.2022 12.12.2022
Přehled Usnesení z 22. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.11.2022

[PDF, 172 kB]

432/2022 15.11.2022 1.12.2022
Aukční vyhláška dne 06.12.2022 a 07.12.2022 - p. č. 244/17 a 244/41 pozemek v k.ú. Žopy

[PDF, 794 kB]

431/2022 14.11.2022 8.12.2022
Odstávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

[PDF, 94 kB]

430/2022 11.11.2022 31.12.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci prosinci 2022

[PDF, 252 kB]

429/2022 11.11.2022 3.1.2023
VV - Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením - Odkanalizování obce Míškovice, čj. HOL-25943/2022/ŽP/Ve

[PDF, 293 kB]

428/2022 11.11.2022 28.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 773 kB]

427/2022 11.11.2022 30.1.2023
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 335/2, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 94 kB]

426/2022 9.11.2022 25.11.2022
Oznámení odstávky elektrické energie 1.12.2022 od 7:30-14:30, Dvořákova,Osvobození, Jiráskova Holešov

[PDF, 98 kB]

425/2022 9.11.2022 2.12.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Sokolská v Holešově dne 14.11.2022

[PDF, 218 kB]

424/2022 8.11.2022 24.11.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 13.12.2022, Šefránek Jindřich, Dukelská 421, Holešov, čj. 191 EX1191/19-93-88

[PDF, 202 kB]

423/2022 8.11.2022 15.11.2022
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství čj. 17110//2020-MZE-16212 - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

[PDF, 463 kB]

422/2022 7.11.2022 2.1.2023
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 14.11.2022 od 16:00 h. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 85 kB]

421/2022 4.11.2022 15.11.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Holešov, obnova veřejného osvětlení v obci Tučapy u Holešova - čj. 26744/2022/SÚ/JH

[PDF, 252 kB]

420/2022 3.11.2022 21.11.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavebních prací - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták od 08.11.2022 do 31.01.2023

[PDF, 223 kB]

419/2022 2.11.2022 18.11.2022
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení: obec Prusinovice - čj. HOL-30824/2022/ŽP/Ve

[PDF, 211 kB]

418/2022 2.11.2022 18.11.2022
Odstávka elektrické energie 06.12.2022 od 7:30-15:00, Dobrotice, Jankovice, Dobrotice č.p. 115 a 128

[PDF, 97 kB]

417/2022 2.11.2022 7.12.2022
Odstávka elektrické energie 23.11.2022 od 7:30-15:00, Dobrotice, Jankovice, Dobrotice č.p. 115 a 128

[PDF, 97 kB]

416/2022 2.11.2022 24.11.2022
Přehled Usnesení z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.10.2022

[PDF, 161 kB]

415/2022 2.11.2022 18.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

[PDF, 137 kB]

414/2022 1.11.2022 20.11.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání akce IV. ročník Multi - S Rallye Kroměříž 2022 dne 04.11.2022: od 16:00 do 22:00 hod.

[PDF, 221 kB]

413/2022 31.10.2022 16.10.2022
Přehled Usnesení z 5. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 17.10.2022

[PDF, 115 kB]

412/2022 31.10.2022 16.11.2022
Odstávka elektrické energie 24.11.2022 od 7:30-15:30, Žopy

[PDF, 98 kB]

411/2022 27.10.2022 25.11.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 13.12.2022, Chodilík Jan, Přerov, čj. 129 EX8199/16-88

[PDF, 242 kB]

410/2022 26.10.2022 14.12.2022
VV - čj. HOL-29857/2022/ISÚ/rs - Usnesení o zastavení řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR (VIAPONT) Dálnice D49 Stavba 49601 Hulín - Fryšták

[PDF, 542 kB]

409/2022 25.10.2022 10.11.2022
VV - čj. HOL-29856/2022/ISÚ/rs - Usnesení o zastavení řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR (VIAPONT) Dálnice D49 Stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 543 kB]

408/2022 25.10.2022 10.11.2022
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 772/6, ostatní plocha k.ú. Holešov

[PDF, 277 kB]

407/2022 24.10.2022 11.11.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné provozu - na silnici II/438 na ul. Palackého v Holešově - rekonstrukce kanalizace areálu firmy NESTLÉ Česko s.r.o. - od 28.10.2022 do 31.01.2023

[PDF, 512 kB]

406/2022 24.10.2022 9.11.2022
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2022

[PDF, 107 kB]

405/2022 19.10.2022 4.11.2022
Odstávka elektrické energie 11.11.2022 od 7:30-11:30, lokalita Rybníčky

[PDF, 97 kB]

404/2022 21.10.2022 12.11.2022
Odstávka elektrické energie 08.11.2022 - 7:30-12:00 hod. Všetuly -ul. Za Vodou, Rymická 497

[PDF, 97 kB]

403/2022 19.10.2022 9.11.2022
SPÚ 335186/2022/Koz - zápis z úvodního jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova a části k.ú. Holešov

[PDF, 1.15 MB]

402/2022 19.10.2022 4.11.2022
ZL kraj čj. KUZL 86093/2022 - zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP - Betonárna Holešov

[PDF, 353 kB]

401/2022 18.10.2022 3.11.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 22.11.2022, Nikola Hradilová, Opava, čj. 225 EX 01643/21-278

[PDF, 133 kB]

400/2022 17.10.2022 23.11.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci listopadu 2022

[PDF, 252 kB]

399/2022 14.10.2022 1.12.2022
Svazek obcí pro hospodaření s odpady BpH - návrh rozpočtu na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2027

[PDF, 115 kB]

398/2022 13.10.2022 31.10.2022
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční v pondělí 17.10.2022 od 16:00 hod. ve velkém sále holešovského zámku

[PDF, 201 kB]

396/2022 10.10.2022 18.10.2022
VV - Oznámení zahájení spojeného územního řízení a řízení o odstranění stavby bez ústního jednání: Martinice, náves, obnova NN

[PDF, 249 kB]

397/2022 7.10.2022 25.10.2022
Přehled Usnesení z 20. schůze Rady města Holešova, která se konala 03.10.2022

[PDF, 119 kB]

395/2022 6.10.2022 22.10.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/490 Jihovýchodní obchvat Holešova - ul. Osvobození - ZTV-Holešov, Nadsadová III. etapa

[PDF, 222 kB]

394/2022 6.10.2022 24.10.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání akce "Farmářské trhy" , nám. F. X. Richtra 190 Holešov dne 08.10.2022 od 06:00 - 16:00 hod.

[PDF, 219 kB]

396/2022 4.10.2022 20.10.2022
VV - Oznámení změny stavby před dokončením bez ústního jednání - Parkovací plochy na ul. Novosady, Holešov, čj. 27683/2022/ISÚ/rs

[PDF, 184 kB]

393/2022 29.9.2022 17.10.2022
VV - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ- Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 223 kB]

392/2022 27.9.2022 13.10.2022
Pozvánka na závěrečné jednání čj. SPU 309744/2022/Koz – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Količín dne 13.10.2022 v sále Kina Svět v Holešově

[PDF, 216 kB]

391/2022 26.9.2022 14.10.2022
VV - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ-Obnova veřejného osvětlení v obci Tučapy u Holešova

[PDF, 197 kB]

390/2022 26.9.2022 12.10.2022
Přehled Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 19.09.2022

[PDF, 127 kB]

389/2022 26.9.2022 12.10.2022
Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.09.2022

[PDF, 137 kB]

388/2022 26.9.2022 12.10.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od 18.10. -19.10.2022 - vyhlášení elektronické aukce - pozemky p. č. 244/17 a 244/41 v k.ú. Žopy

[PDF, 774 kB]

387/2022 26.9.2022 20.10.2022
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2022

[PDF, 106 kB]

386/2022 26.9.2022 12.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Holešova

[PDF, 2.19 MB]

385/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Prusinovice

[PDF, 805 kB]

384/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Přílepy

[PDF, 839 kB]

383/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Rymice

[PDF, 826 kB]

382/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Kostelec u Holešova

[PDF, 1.06 MB]

381/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Martinice

[PDF, 956 kB]

380/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Žeranovice

[PDF, 799 kB]

379/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Roštění

[PDF, 943 kB]

378/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Lechotice

[PDF, 790 kB]

377/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Míškovice

[PDF, 416 kB]

376/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Jankovice

[PDF, 945 kB]

375/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Ludslavice

[PDF, 822 kB]

374/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Zahnašovice

[PDF, 772 kB]

373/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Třebětice

[PDF, 826 kB]

372/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Pacetluky

[PDF, 1.05 MB]

371/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Kurovice

[PDF, 767 kB]

370/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Bořenovice

[PDF, 428 kB]

369/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Němčice

[PDF, 399 kB]

368/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Horní Lapač

[PDF, 388 kB]

367/2022 24.9.2022 11.10.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici II/438 , III/43826, III/43825 zdůvodu obnovy povrchu silnice od 26.9.22 - 30.9.2022.2022

[PDF, 219 kB]

366/2022 23.9.2022 18.10.2022
VV- Oznámení o vydání OOP změny č. 1 Územního plánu Žeranovice a doručení ÚP Žeranovice - úplné znění po vydání změny č.1

[PDF, 232 kB]

365/2022 22.9.2022 10.10.2022
Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby 09.11.2022, Viktor Řeha, Holešov, čj. 97EX 1097/16-58

[PDF, 205 kB]

364/2022 21.9.2022 10.11.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

363/2022 21.9.2022 7.10.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci říjnu 2022

[PDF, 277 kB]

362/2022 19.9.2022 1.11.2022
VV - Rozhodnutí kÚ Zl kraje - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhondutí č. 1 a č. 2

[PDF, 1.17 MB]

361/2022 19.9.2022 5.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb

[PDF, 135 kB]

360/2022 19.9.2022 21.10.2022
Přehled usnesení ze 18. schůze Rady města Holešova ze dne 05.09.2022

[PDF, 295 kB]

359/2022 14.9.2022 30.9.2022
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 2728/1

[PDF, 279 kB]

358/2022 12.9.2022 29.9.2022
Oznámení o přerušení el. energie dne 29.09.2022 od 07:30 do 15:00, Holešov, část ulice Hankeho, Holajka, Příční, Střelnice, Zámecká, nám. Dr. E. Beneše, nám. F.X.Richtra, nám. Sv. Anny, nám. Svobody

[PDF, 97 kB]

357/2022 12.9.2022 30.9.2022
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 19.09.2022 od 16:00

[PDF, 706 kB]

356/2022 9.9.2022 20.9.2022
Zveřejnění záměru pachtu pozemku k zemědělskému využití p.č. 375/2 v k. ú. Tučapy

[PDF, 279 kB]

355/2022 9.9.2022 27.9.2022
Oznámení o přerušení el. energie dne 29.09.2022 od 07:30 do 15:00, Holešov, nám. F. X .Richtra 182/9

[PDF, 99 kB]

354/2022 9.9.2022 30.9.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p.č. 447, p. č. 449/1, p.č. 449/2, p.č. 446 v k. ú. Holešov

[PDF, 195 kB]

353/2022 9.9.2022 27.9.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici II/438 ul. Partyzánská, Holešov, 12.09.2022 - 12.10.2022

[PDF, 219 kB]

352/2022 7.9.2022 23.9.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - řepná kampaň 14.09.2022 - 31.01.2023

[PDF, 220 kB]

351/2022 7.9.2022 23.9.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Holešova a do Senátu Parlamentu České republiky

[PDF, 513 kB]

350/2022 7.9.2022 3.10.2022
Oznámení starosty města - výlepové plochy volebních plakátů ve dnech 07.09.2022 - 02.10.2022

[PDF, 177 kB]

349/2022 7.9.2022 5.10.2022
VV - Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač dne 10.10.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Lapač v 16:00 hod.

[PDF, 422 kB]

347/2022 7.9.2022 18.10.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Holešov, nám. Svobody, obnova NN - čj. 19753/2022/SÚ/Sa

[PDF, 308 kB]

348/2022 6.9.2022 22.9.2022
Odstávka el.energie 23.09.22 - 7:30-15:00, U Letiště, Holešov

[PDF, 97 kB]

346/2022 5.9.2022 26.9.2022
Přehled usnesení ze 17. schůze Rady města Holešova ze dne 25.08.2022

[PDF, 223 kB]

345/2022 1.9.2022 19.9.2022
Odstávka el.energ 27.9.2022,7:30-14:30,Bezručova, Drásalova,Sadová,Osvobození,Jarošova, Plajnerova,Stojanova

[PDF, 96 kB]

344/2022 31.8.2022 29.9.2022
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 600/47, zahrada v k.ú. Všetuly

[PDF, 113 kB]

342/2022 29.8.2022 16.9.2022
VV - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Pacetluky v uplynulém období 2018 - 2022

[PDF, 215 kB]

341/2022 29.8.2022 30.9.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

340/2022 26.8.2022 12.9.2022
Odstávka elektrické energie 15.09.2022 7:30-16:00 h., ul. Očadlíkova, Plačkov v Holešově

[PDF, 98 kB]

339/2022 25.8.2022 16.9.2022
SPÚ č.j. 267247/2022/Koz - Pozvánka na úvodní jednání- komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova dne 12.09.2022

[PDF, 269 kB]

338/2022 25.8.2022 13.9.2022
Oznámení o prvnílm zasedání okrskových volebních komisí - volby do Senátu Parlamentu ČR 23.-24.9.2022, případné 2. kolo voleb do Senátu 30.9.-1.10.2022

[PDF, 177 kB]

337/2022 25.8.2022 12.9.2022
Zlínský kraj -sdělení - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí III.: Odvolání Lauterkrancová, Egeria, Děti Země

[PDF, 345 kB]

336/2022 24.8.2022 9.9.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích na místní komunikaci ul. Nádražní - září 2022 - vždy v době provádění sadbových prací

[PDF, 219 kB]

335/2022 24.8.2022 9.9.2022
VV - rozhodnutí - povolení uzavírky provozu při Barum Czech rally Zlín 2022 od 25.08. do 28.08.2022

[PDF, 205 kB]

334/2022 24.8.2022 9.9.2022
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č.362/3, ostatní plocha v k.ú. Všetuly

[PDF, 111 kB]

333/2022 23.8.2022 9.9.2022
VV - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Prusinovice v uplynulém období 2017 - 2022, č.j. HOL-23375/2022/ÚPA/RP

[PDF, 217 kB]

332/2022 22.8.2022 23.9.2022
SPÚ č.j. 267641/2022/Koz - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova

[PDF, 350 kB]

331/2022 18.8.2022 19.9.2022
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2663/4, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 113 kB]

330/2022 16.8.2022 2.9.2022
Dražební vyhláška 16.9.2022 - David Zemaník - 203 Ex 42596/19-51

[PDF, 498 kB]

329/2022 15.8.2022 19.9.2022
Rozhodnutí Státní pozemkový úřad, pobočka Kroměříž čj.j. SPU 291997/2022/NED - návrh komplex.pozemkových úprav v k.ú. Martinice u Holešova, části k.ú. Holešov, Žopy a Přílepy

[PDF, 181 kB]

328/2022 15.8.2022 31.8.2022
Odstávka elektrické energie 2.9.2022 od 7:30 - 15:30 h, Masarykova, E.Beneše,F.XRichtra.Sv.Anny

[PDF, 97 kB]

327/2022 15.8.2022 5.9.2022
Odstávka el.energie 09.09.22 - 7:30-14:30, Količín

[PDF, 97 kB]

326/2022 15.8.2022 12.9.2022
Přehled usnesení ze 16. schůze Rady města Holešova ze dne 08.08.2022

[PDF, 255 kB]

325/2022 12.8.2022 29.8.2022
VV - Sdělení KÚ ZL kraje čj. KUZL 67013/2022 - o umístění stavby Dálnice D49, stavba 4901 - Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí č.1 a č. 2

[PDF, 374 kB]

324/2022 11.8.2022 29.8.2022
Oznámení o vylosovaném pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022

[PDF, 246 kB]

323/2022 10.8.2022 26.8.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích na silnici II/490 na ul. Rymická, Za vodou v Holešově, 01.08.2022- 31.08.2022 - stavební práce

[PDF, 219 kB]

322/2022 10.8.2022 26.8.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích na silnici II/490 v obci Martinice- 15.08.2022- 31.12.2022

[PDF, 447 kB]

321/2022 10.8.2022 26.8.2022
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

[PDF, 371 kB]

320/2022 10.8.2022 3.10.2022
VV - Usnesení KÚ ZL kraje ve Stanovisku k vyhodnocení vliv koncepce návrhu Změny č. 1 ÚP Holešov na ŽP

[PDF, 299 kB]

319/2022 10.8.2022 26.8.2022
Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP, ZL kraj - KUZL 65743/2022

[PDF, 392 kB]

318/2022 10.8.2022 26.8.2022
VV - Oznámení o vydání OOP č. 1/2022 Územní plán Bořenovice

[PDF, 190 kB]

317/2022 10.8.2022 26.8.2022
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky - poskytnutí informace o počtu sídlech volebních okrsků

[PDF, 172 kB]

316/2022 9.8.2022 3.10.2022
VV - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí - Odkanalizování obce Míškovice čj. HOL-15402/2022/SÚ/VK

[PDF, 442 kB]

315/2022 8.8.2022 24.8.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 02.09.2022 od 7:30-14:00 hod. - Žopy

[PDF, 97 kB]

3142/2022 8.8.2022 5.9.2022
Přehled usnesení ze 15. schůze Rady města Holešova ze dne 25.07.2022

[PDF, 234 kB]

314/2022 5.8.2022 23.8.2022
VV - Usnesení č. 15 - přerušení řízení o odvolání - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 349 kB]

313/2022 5.8.2022 23.8.2022
Losování pořadí volebních stran

[PDF, 413 kB]

312/2022 5.8.2022 11.8.2022
VV - Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Žeranovice v období 2017-6/2022

[PDF, 499 kB]

311/2022 5.8.2022 6.9.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Lechotice

[PDF, 489 kB]

310/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Lechotice

[PDF, 489 kB]

309/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Lechotice

[PDF, 489 kB]

308/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Němčice

[PDF, 426 kB]

307/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Míškovice

[PDF, 426 kB]

306/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Horní Lapač

[PDF, 489 kB]

305/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Bořenovice

[PDF, 426 kB]

304/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Třebětice

[PDF, 490 kB]

303/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Třebětice

[PDF, 489 kB]

302/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Žeranovice

[PDF, 485 kB]

301/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Žeranovice

[PDF, 489 kB]

300/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Zahnašovice

[PDF, 489 kB]

299/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Zahnašovice

[PDF, 489 kB]

298/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Přílepy

[PDF, 489 kB]

297/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Přílepy

[PDF, 489 kB]

296/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Přílepy

[PDF, 489 kB]

295/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Rymice

[PDF, 489 kB]

294/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Rymice

[PDF, 489 kB]

293/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Roštění

[PDF, 490 kB]

292/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Roštění

[PDF, 490 kB]

291/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Roštění

[PDF, 490 kB]

290/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 492 kB]

280/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Martinice

[PDF, 490 kB]

289/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Martinice

[PDF, 490 kB]

288/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Martinice

[PDF, 490 kB]

287/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Ludslavice

[PDF, 489 kB]

286/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Ludslavice

[PDF, 489 kB]

285/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 491 kB]

284/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 492 kB]

283/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 492 kB]

282/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 492 kB]

281/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 491 kB]

279/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 492 kB]

278/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 492 kB]

277/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Pacetluky

[PDF, 491 kB]

276/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

269/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

268/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Kostelec u Holešova

[PDF, 489 kB]

275/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Kostelec u Holešova

[PDF, 489 kB]

274/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Kostelec u Holešova

[PDF, 483 kB]

273/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Jankovice

[PDF, 490 kB]

272/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Jankovice

[PDF, 489 kB]

271/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Jankovice

[PDF, 489 kB]

270/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

267/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

266/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 494 kB]

265/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

264/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

263/2022 4.8.2022 22.8.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Holešov

[PDF, 495 kB]

262/2022 4.8.2022 22.8.2022
VV - Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač spojené s jeho výkladem dne 05.09.2022

[PDF, 907 kB]

261/2022 2.8.2022 5.9.2022
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 324/7 v k.ú. Všetuly

[PDF, 279 kB]

260/2022 1.8.2022 17.8.2022
VV - Usnesení o lhůtě - Dálnice D49 Hulín - Fryšták

[PDF, 537 kB]

259/2022 1.8.2022 17.8.2022
VV - Oznámení nového projednání vodoprávního řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí: Dálnice D49, stavba Hulín - Fryšták

[PDF, 628 kB]

258/2022 1.8.2022 17.8.2022
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání, Holešov, nám. Svobody, obnova NN

[PDF, 464 kB]

257/2022 29.7.2022 15.8.2022
VV - oznámení o uložení zásilky č.j. HOL-14785/2022/SÚ/JP - Ing. Alena Janišová, Semetín 1550, 755 01 Vsetín 1

[PDF, 372 kB]

256/2022 28.7.2022 12.8.2022
Odstávka el.energie 15.8.2022 7:30-15:30 h.,Dobrotice ul.Bezručova,Drásalova,Sadová

[PDF, 97 kB]

255/2022 27.7.2022 16.8.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci září 2022

[PDF, 276 kB]

254/2022 27.7.2022 1.10.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

253/2022 22.7.2022 8.8.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 168 kB]

252/2022 22.7.2022 25.9.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 01.09.2022, Ing. František Červený, Kostelec u Holešova č.p. 96, čj. 122 EX 174/08-163

[PDF, 162 kB]

251/2022 22.7.2022 2.9.2022
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - Předání stanoviska k návrhu koncepce Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027

[PDF, 213 kB]

250/2022 20.7.2022 5.8.2022
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín

[PDF, 416 kB]

249/2022 20.7.2022 19.8.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Holešov, ul. Palackého, ul. Masarykova, ul. Zlínská a ul. Tovární z důvodu provedení prací: Rekonstrukce žst. Holešov

[PDF, 221 kB]

248/2022 19.7.2022 4.8.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - v úseku Holešov - Dobrotice z důvodu konání závodu HOLEŠOVMAN 2022

[PDF, 224 kB]

247/2022 19.7.2022 4.8.2022
VV - Rozhodnutí o společném povolení změny stavby před jejím dokončením - Inž. sítě Holešov, lokalita Třešňové sady, SO 302 - vodovod - změna stavby před jejím dokončením

[PDF, 330 kB]

246/2022 18.7.2022 3.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 456 kB]

245/2022 15.7.2022 29.8.2022
Přehled usnesení ze 14. schůze Rady města Holešova ze dne 11.07.2022

[PDF, 247 kB]

244/2022 15.7.2022 2.8.2022
Magistrát města Zlína, VV - Oznámení zahájení řízení o uzavírce provozu: Barum Rallye Zlín od 25.08.2022 do 28.08.2022, RZ: Březová, Držková, Maják, Pindula, Městská RZ Zlín, čj. MMZL 138395/2022

[PDF, 173 kB]

243/2022 15.7.2022 1.8.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/432 na ul. Palackého,III/43821 ul. Nerudova, ul.Sušilova, Školní v Holešově z důvodu - překop komunikace na ul. Sušilova od 18.07.- 20.07.2022

[PDF, 220 kB]

242/2022 14.7.2022 1.8.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích na silnici II/432 na ul. Palackého v Holešově- 20.07.2022- 30.06.2023

[PDF, 218 kB]

241/2022 14.7.2022 1.8.2022
Zveřejnění - záměr směny z vlastnictví Ing. Aloise Janalíka do vlastnictví města Holešova, p. č. 1936 , orná půda, k. ú. Holešov

[PDF, 225 kB]

240/2022 14.7.2022 1.8.2022
Zveřejnění - záměr směny z vlastnictví Ing. Pavlíny Fardové do vlastnictví města Holešova, p. č. 1937/4, 1937/3 v k. ú. Holešov

[PDF, 225 kB]

239/2022 14.7.2022 1.8.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020

[PDF, 196 kB]

238/2022 13.7.2022 29.7.2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o zákazu konzumace alkoholických náojů na některých veřejných prostranstvích

[PDF, 193 kB]

237/2022 13.7.2022 29.7.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 - stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově

[PDF, 194 kB]

236/2022 13.7.2022 29.7.2022
Obecně závazná vyhláška č. 4/2022 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

[PDF, 193 kB]

235/2022 13.7.2022 29.7.2022
Odstávka elektrické energie 3.8.2022 od 7:30-15:00 hod. Holešov, Všetuly ul. Palackého 45, Sadová 41, nám. Dr. E. Beneše

[PDF, 97 kB]

234/2022 12.7.2022 4.8.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 18.08.2022, Jaroslav Hlavizňa, Přílepy, spis.zn. 018 EX 03799/13-137

[PDF, 233 kB]

233/2022 11.7.2022 19.8.2022
ZL kraj - VV - SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ, KUZL 56755/2022, Dálnice D49, stavba 4901 Hulín- Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 1 a č. 2

[PDF, 360 kB]

232/2022 11.7.2022 27.7.2022
Závěrečný účet města Holešova za rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 20.06.2022

[PDF, 91 kB]

231/2022 8.7.2022 30.6.2023
Přehled Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 20.06.2022

[PDF, 185 kB]

230/2022 7.7.2022 25.7.2022
ZL kraj - VV - doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 - 2022, čj. KUZL 52191/2020/ÚP

[PDF, 279 kB]

229/2022 7.7.2022 8.8.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci srpnu 2022.

[PDF, 252 kB]

228/2022 1.7.2022 1.8.2022
Odstávka elektrické energie od 12 do 14 hod. dne 28.7.2022 ul. Za Cukrovarem, Všetuly

[PDF, 96 kB]

227/2022 4.7.2022 29.7.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 28.07.2022 od 7:30-15:00 hod., Všetuly ul. Růžičkova, Sokolská 5060

[PDF, 97 kB]

226/2022 4.7.2022 1.8.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 28.07.2022 od 7:30-11:00 hod. - ulice: Nábřeží, Přerovská, Bořenovská, Dělnická, Tučapská, Horní, Nábřeží, Novosady, Vítězství, Třešňové sady

[PDF, 97 kB]

225/2022 4.7.2022 29.7.2022
Přerušení dodávky el.ener.27.7.2022 od 7:30-10:30, Grohova, Očadlíkova, Palackého, Samostatnost, Plačkov Holešov

[PDF, 97 kB]

224/2022 4.7.2022 28.7.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 27.7.2022 od 12:30-13:30 hod., U Letiště, Tovární, Holešov

[PDF, 96 kB]

223/2022 4.7.2022 28.7.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 29.07.2022 od 7:30-11:00, Samostatnost 1181, Holešov

[PDF, 97 kB]

222/22 4.7.2022 1.8.2022
Přerušení dodávky elektrické energie dne 19.07.2022 od 9:30-12:30 hod., Žopy 177, Žopy 188, Žopy 189

[PDF, 97 kB]

221/2022 4.7.2022 20.7.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchna silnici II/438 na ul. Palackého v Holešově

[PDF, 496 kB]

220/2022 30.6.2022 18.7.2022
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 102 kB]

219/2022 30.6.2022 18.7.2022
Volby - zveřejnění informace

[PDF, 578 kB]

218/2022 30.6.2022 25.7.2022
Přehled Usnesení z 13. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.06.2022

[PDF, 163 kB]

217/2022 29.6.2022 17.6.2022
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou - čj. KUZL 36695/2022 - NESTLE - změna v procesu výroby cukrovinek

[PDF, 546 kB]

216/2022 5.5.2022 14.7.2022
Zveřejnění - záměr prodeje částí městských pozemků pro výstavbu tří samostatných rodinných domů p. č. 148/2, p. č. st. 51/1, 148/35, 148/41 vše v k. ú. Količín

[PDF, 103 kB]

215/2022 27.6.2022 19.8.2022
Zveřejnění - záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zastavěná plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

214/2022 27.6.2022 14.7.2022
Oznámení o kolejové výluce - Rekonstrukce žst. Holešov v termínu od 07.07. do 31.08.2022

[PDF, 112 kB]

213/2022 24.6.2022 1.9.2022
Přerušení dodávky el.energie 11.07.2022 od 7:30-15, PČR Cvičák, Dobrotice

[PDF, 97 kB]

212/2022 24.6.2022 12.7.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

211/2022 22.6.2022 8.7.2022
Výpis usnesení č. 61/3/ZM/2022 ze zasedání Zastupitelstva města Holešova konaného 20.06.2022

[PDF, 105 kB]

210/2022 22.6.2022 25.9.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb

[PDF, 138 kB]

209/2022 20.6.2022 8.7.2022
Zveřejnění - záměr pachtu části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zastavěná plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

208/2022 20.6.2022 8.7.2022
VV - Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby bez ústního jednání - Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 453 kB]

207/2022 17.6.2022 4.7.2022
Dražební vyhláška - 24.08.2022 - Vlasta Janečková, Karlovice 331

[PDF, 362 kB]

206/2022 17.6.2022 25.8.2022
Katastrální úřad pro Zlínský kraj - VV - výzva k přihlášení osob - čj. RO 1/2020-740-63

[PDF, 228 kB]

205/2022 16.6.2022 16.6.2023
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na nově vybudované komunikaci v obci Bořenovice

[PDF, 207 kB]

204/2022 16.6.2022 4.7.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu - stavební práce na stavbě Holešov, Masarykova, kabel NN - od 27.06.2022 - 30.09.2022

[PDF, 220 kB]

203/2022 16.6.2022 4.7.2022
VV - OOP na pozemních komunikacích z důvodu konání akce

[PDF, 225 kB]

202/2022 16.6.2022 27.6.2022
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku: Marek Zajac, Holešov - 15.7.2022

[PDF, 497 kB]

203/2022 14.6.2022 18.7.2022
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku: Pavel Horák, Holešov - 15.7.2022

[PDF, 496 kB]

202/2022 14.6.2022 18.7.2022
Usnesení o opakované dražbě nemovitosti - 15.07.2022

[PDF, 187 kB]

201/2022 13.6.2022 18.7.2022
VV - oznámení o zrušení doložky nabytí právní moci - příkaz č.j. MMZL 060364/2022 ze dne 24.03.2022

[PDF, 138 kB]

200/2022 10.6.2022 27.6.2022
Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.06.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 146 kB]

199/2022 10.6.2022 21.6.2022
Přehled Usnesení z 12. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.06.2022

[PDF, 178 kB]

198/2022 10.6.2022 27.6.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ul. Partyzánská a Palackého, Jihovýchodní obchvat Holešova, Bezručova, Osvobození, Masarykova od 17.06. do 19.06.2022 "Holešovská Regata 2022"

[PDF, 222 kB]

197/2022 8.6.2022 24.6.2022
VV . Seznámení s odvoláním - Děti Země - Dálnice D49, stavba 4901 - Hulín - Fryšták

[PDF, 205 kB]

196/2022 8.6.2022 24.6.2022
Usnesení Vlády ČR ze dne 25. května 2022 č. 439 - prodloužení nouzového stavu do 30.06.2022 v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

[PDF, 107 kB]

195/2022 7.6.2022 1.7.2022
Zveřejnění záměr výpůjčky části městského pozemku p. č. 427/1, ostatní plocha za účelem provozování tábořiště od 01.07.2022 do 30.09.2022

[PDF, 113 kB]

194/2022 7.6.2022 23.6.2022
Zveřejnění záměr pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1386/1, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

193/2022 6.6.2022 23.6.2022
VV - uložení písemnosti Bihariová Klaudie, městská část Praha 6

[PDF, 324 kB]

192/2022 6.6.2022 22.6.2022
Odstávka el.energie 24.06.2022 7:30-14:30 h., Dobrotice

[PDF, 97 kB]

191/2022 6.6.2022 27.6.2022
Závěrečný účet města Holešova za rok 2021 190/2022 2.6.2022 21.6.2022
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Tučapy u Holešova z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[PDF, 436 kB]

189/2022 31.5.2022 2.12.2022
Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Martinice u Holešova, části k.ú. Holešov, Žopy a Přílepy u Holešova

[PDF, 210 kB]

188/2022 31.5.2022 16.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

[PDF, 141 kB]

187/2022 31.5.2022 16.6.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 31.12.2022 : provádění údržby a čištění komunikací - místní komunikace v Holešově a místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy

[PDF, 214 kB]

186/2022 30.5.2022 15.6.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Roštění

[PDF, 204 kB]

185/2022 30.5.2022 15.6.2022
Oznámení pověřeného obecního úřadu

[PDF, 250 kB]

184/2022 30.5.2022 21.7.2022
Zveřejnění potřebného počtu podpisu na peticích

[PDF, 190 kB]

183/2022 30.5.2022 21.7.2022
Usnesení z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.05.2022 - hospodaření společnosti Tepelné hospodářství

[PDF, 101 kB]

182/2022 27.5.2022 13.6.2022
Usnesení z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.05.2022 - hospodaření společnosti Technické služby

[PDF, 122 kB]

181/2022 27.5.2022 13.6.2022
Přehled Usnesení z 9. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.05.2022

[PDF, 118 kB]

180/2022 27.5.2022 13.6.2022
VV - doručení návrhu Územního plánu Bořenovice s prvky regulačního plánu - konání ve středu 29.06.2022 v 16:00 na OÚ Bořenovice

[PDF, 221 kB]

179/2022 27.5.2022 8.7.2022
Odstávka el.energie 22.06.2022 7:30-15 h., Dobrotice, Žopy, Přílepy, Holešov: ul. Střelnice, Partyzánská, Želkov, Sportovní

[PDF, 99 kB]

178/2022 25.5.2022 23.6.2022
Odstávka elektrické energie 20.6.2022 7:30 -13:00 hod., Rymice, Količín

[PDF, 98 kB]

177/2022 25.5.2022 21.6.2022
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 - zveřejněnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

[PDF, 231 kB]

176/2022 24.5.2022 9.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 455 kB]

175/2022 23.5.2022 8.6.2022
Odstávka el.energie 14.6.2022 9:30-11:30 h., Sokolská, Za Cukrovarem, Zahradní, Sokolská, Míru, Ovocná, Dukelská Holešov

[PDF, 96 kB]

174/2022 23.5.2022 15.6.2022
Odstávka el.energie 14.06.2022 9:30-11:30 hod.., Holešov 1671, Bořenovská 1671 až 1674

[PDF, 97 kB]

173/2022 23.5.2022 15.6.2022
VV - Oznámení o zahájení řízení o společném povolení bez ústního jednání - SO 302 Vodovod lokalita Třešňové sady, čj. HOL-14649/2022/ŽP/LKA

[PDF, 216 kB]

172/2022 23.5.2022 8.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Mikroregion Holešovsko, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva auditora, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

[PDF, 63 kB]

171/2022 19.5.2022 6.6.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.06.2022 7:30-14:30 hod.- Tučapy, Bořenovice

[PDF, 97 kB]

170/2022 19.5.2022 17.6.2022
Informace o jednodenním uzavření pošty Holešov - sobota 18.06.2022 na nezbytně nutnou dobu z důvodu plánované odstávky datových center v rámci všech provozoven České pošty, s.p.

[PDF, 180 kB]

169/2022 18.5.2022 20.6.2022
Přehled Usnesení z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.05.2022

[PDF, 114 kB]

168/2022 13.5.2022 30.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 3302/2, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

167/2022 13.5.2022 2.6.2022
Zveřejnění záměr pronájmu nebytových prostor v budově Osadního výboru, Tučapy čp. 68, za nájemné 250/Kč měsíčně + energie

[PDF, 293 kB]

165/2022 12.5.2022 30.5.2022
VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu vozidel v obci Pacetluky

[PDF, 232 kB]

166/2022 12.5.2022 30.5.2022
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2021

[PDF, 2.27 MB]

163/2022 11.5.2022 27.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2727/1, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[DOC, 34 kB]

164/2022 11.5.2022 27.5.2022
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činnotí obecní policie

[PDF, 120 kB]

162/2022 11.5.2022 27.5.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby: Všetuly, zahrádky 70M, kab. NN - čj. HOL-8251/2022/SÚ/JH

[PDF, 248 kB]

161/2022 10.5.2022 26.5.2022
Odstávka el.energie 3.6.2022 7:30-15:00 h.,Dobrotice,Holešov,Žopy,Přílepy,Drásalova,Bezručova,Jarošova,Osvobození,Sadová,Sportovní,Stojanova,Střelnice,Zámecká

[PDF, 105 kB]

160/22 10.5.2022 6.6.2022
Přerušení dodávky el.energie 31.05.2022 od 7:30-11:00 hod., Zahradní, Dukelská, Rymická, Za Vodou - Všetuly

[PDF, 97 kB]

159/2022 10.5.2022 1.6.2022
Exekuce prodejem nemovitosti : Viktor Řeha

[PDF, 321 kB]

158/2022 6.5.2022 23.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 772/6, ostatní ploch v k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

157/2022 6.5.2022 24.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, termín: 07.05. 2022 od 06:00 do 16:00 hod. - akce Dny města Holešova

[PDF, 246 kB]

156/2022 6.5.2022 9.5.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 231 kB]

155/2022 5.5.2022 23.5.2022
Dražební vyhláška: opakovaná dražba - dne 07.07.2022: Krutil Zdeněk

[PDF, 614 kB]

154/2022 4.5.2022 8.7.2022
Dražební vyhláška: zahájení elektronického dražebního jednání dne 08.06.2022: Malák Radim

[PDF, 135 kB]

153/2022 4.5.2022 9.6.2022
Usnesení - odvolání elektronické dražby movitých věcí - Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, Holešov

[PDF, 817 kB]

152/2022 3.5.2022 19.5.2022
VAK Kroměříž - Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021

[PDF, 5.07 MB]

151/2022 3.5.2022 31.8.2022
Přehled Usnesení z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 25.04.2022

[PDF, 167 kB]

150/2022 3.5.2022 19.5.2022
Přehled Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 25.04.2022

[PDF, 184 kB]

149/2022 3.5.2022 19.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent společné státní správy a samosprávy

[PDF, 155 kB]

148/2022 2.5.2022 23.5.2022
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 1802/7 ostatní plocha, k. ú. Holešov

[PDF, 94 kB]

147/2022 2.5.2022 19.5.2022
Odstávka elektrické energie 20.05.2022 od 7:30 -14:00 h., Růžičkova ul., Všetuly

[PDF, 97 kB]

146/2022 2.5.2022 23.5.2022
Střednědový výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2024

[PDF, 131 kB]

145/2022 29.4.2022 30.4.2023
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku na p. č. 120/19 orná půda v k.ú.Přílepy

[PDF, 173 kB]

144/2022 28.4.2022 19.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků na p. č. 1362/3, 1386/1, 1390/3 v k.ú. Holešov

[PDF, 164 kB]

143/2022 28.4.2022 19.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku na p. č. 3801 ostatní plocha - neplodná půda v k.ú. Dobrotice

[PDF, 240 kB]

142/2022 28.4.2022 19.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků na p. č. 2727/39, 2727/40, 2664/2 v k.ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

141/2022 28.4.2022 19.5.2022
Rozhodnutí - prominutí všem poplatníkům úhradu místního poplatku za účelem umístění restauračních předzahrádek za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši 50% stávajících sazeb

[PDF, 188 kB]

140/2022 28.4.2022 16.5.2022
Rozhodnutí - prominutí úhrady všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 01.01. do 31.12.2022 ve výši 50 % stávajících sazeb

[PDF, 187 kB]

139/2022 28.4.2022 16.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, termín: 04.05. - 06.05.2022 a 31.5.2022 ul. Rymická a ul. Za Vodou, Holešov - překop a pokládka kabelu NN

[PDF, 219 kB]

138/2022 28.4.2022 16.5.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Bořenovice

[PDF, 210 kB]

137/2022 28.4.2022 16.5.2022
VV - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2022 - čj. 750342/22/3300-11460-705412

[PDF, 80 kB]

136/2022 26.4.2022 27.5.2022
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holešov

[PDF, 280 kB]

135/2022 21.4.2022 9.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v úseku Količín - Pravčice z důvodu přeložky silnice při výstavbě D49,termín: 01.05.2022 do 30.04.2024 - II. etapa

[PDF, 215 kB]

134/2022 20.4.2022 5.5.2022
Přehled Usnesení z 6. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.04.2022

[PDF, 182 kB]

133/2022 20.4.2022 5.5.2022
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 25.04.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 125 kB]

132/2022 14.4.2022 26.4.2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou - VV č. 2/2022 - hromadný předpisný seznam č. 2/2022 o vyměření místního poplatku

[PDF, 119 kB]

131/2022 14.4.2022 16.5.2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou - VV č. 1/2022 - hromadný předpisný seznam č. 1/2022 o vyměření místního poplatku

[PDF, 119 kB]

130/2022 14.4.2022 16.5.2022
Odstávka el.energie 11.05.2022 od 7:30-14:30, Žopy

[PDF, 97 kB]

129/2022 14.4.2022 12.5.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci květnu 2022.

[PDF, 277 kB]

128/2022 14.4.2022 1.6.2022
Usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2022 č. 256 - prodloužení nouzového stavu do 31.5.2022 v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

[PDF, 226 kB]

127/2022 1.4.2022 1.6.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 05.05.2022 od 7:30-15:00 hod. ulice 6.května, Palackého, Míru, Růžičkova, Holešov

[PDF, 96 kB]

126/2022 13.4.2022 2.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , termín: 28.04.2022 od 08:00 - 20:00 hod., Zahnašovice, rozšíření NN, Vítek

[PDF, 218 kB]

125/2022 13.4.2022 2.5.2022
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, 338 Přeložka Přílepského potoka

[PDF, 342 kB]

124/2022 12.4.2022 2.5.2022
Oznámení o vyhláení výběrového řízení - referent Mateřské centrum Srdíčko

[PDF, 139 kB]

123/2022 12.4.2022 2.5.2022
Dražební vyhláška movité věci dne 17.05.2022, Pačajová Natálie, spis.zn. 067 EX16326/20-32

[PDF, 149 kB]

122/2022 12.4.2022 18.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, termín: 30.04.2022 od 10:00 - 20:00 hod.

[PDF, 220 kB]

121/2022 12.4.2022 2.5.2022
Střednědový výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2024

[PDF, 62 kB]

120/2022 8.4.2022 26.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dny s odpadem - nám. Dr. E. Beneše, Holešov, dne 13.05.2022 od 06:00 - 19:00 hod.

[PDF, 218 kB]

119/2022 6.4.2022 22.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bezvýkopová sanace kanalizace na ul. Smetanovy sady v Holešově, termín: 11.04.2022 - 14.04.2022

[PDF, 219 kB]

118/2022 6.4.2022 22.4.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 04.05.2022, Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky s.r.o., Holešov, č.j. 024 EX 431/20-1711 - 185

[PDF, 816 kB]

117/2022 1.4.2022 5.5.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 22.04.2022, č.j. 213 EX 133/2022-1

[PDF, 193 kB]

116/2022 1.4.2022 25.4.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 03.05.2022, Mgr. Jiří Mikulenka, spis.zn. 134 EX 04375/21 - 185

[PDF, 287 kB]

115/2022 1.4.2022 4.5.2022
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Všetuly, zahrádky - 70M, kab. NN - čj. HOL- 9302/2022/SÚ/JH

[PDF, 201 kB]

114/2022 1.4.2022 19.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v úseku mezi obcemi Martinice a Žeranovice z důvodu stavebních prací na stavbě: : Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, termín: 04.04.2022 - 31.03.2023

[PDF, 219 kB]

113/2022 1.4.2022 19.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v prostoru okružní křižovatky silnic II/490 a III/49013 u Martinic, provádění stavebních prací: Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, termín: 04.04.2022 - 31.12.2022

[PDF, 217 kB]

112/2022 1.4.2022 19.4.2022
Odstávka el. ener.03.05.2022 od 07:30-10:30, U Letiště 1227, Holešov

[PDF, 97 kB]

111/2022 30.3.2022 4.5.2022
VV - Usnesení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí

[PDF, 403 kB]

110/2022 30.3.2022 19.4.2022
Přehled Usnesení z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.09.2021

[DOCX, 23 kB]

304/21/RM/2021 6.9.2021 3.10.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/490 v obci Martinice z důvodu provádění stavebních prací (rekonstrukce místní komunikace v obci Martinice)

[PDF, 515 kB]

109/2022 28.3.2022 13.4.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438 v úseku Všetuly - Zahnašovice z důvodu provádění stavebních prací na stavbě: Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 515 kB]

108/2022 25.3.2022 12.4.2022
VV - návrh Změny č. 1 Územního plánu Holešov a Vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu Holešov na udržitelný rozvoj území a oznámení konání jejich veřejného projednání

[PDF, 631 kB]

107/2022 25.3.2022 19.5.2022
Přehled usnesení ze 5. schůze Rady města Holešova ze dne 21.03.2022

[PDF, 246 kB]

106/2022 24.3.2022 11.4.2022
Oznámení o uložení zásilky - Jiřina Matyšková

[PDF, 410 kB]

105/2022 23.3.2022 8.4.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - Manipulační a provozní řád Vodní nádrž Roštění

[PDF, 481 kB]

104/2022 22.3.2022 7.4.2022
VV - Sdělení účastníkům řízení o podaných odvolání - Dálnice D49

[PDF, 389 kB]

103/2022 22.3.2022 7.4.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - domovní ČOV Kostelec č.p. 60

[PDF, 483 kB]

102/2022 21.3.2022 6.4.2022
Posuzování vlivů na ŽP - Změna v procesu výroby cukrovinek Nestlé Česko

[PDF, 245 kB]

101/2022 21.3.2022 6.4.2022
Přerušení dodávky el.energie 05.04.2022 od 07:30-15:30 hod., Holešov, Všetuly ul. 6.května, Míru, Palackého, Růžičkova, Sokolská, Kráčiny

[PDF, 97 kB]

100/2022 17.3.2022 6.4.2022
Přehled usnesení ze 4. schůze Rady města Holešova ze dne 07.03.2022

[PDF, 255 kB]

99/2022 17.3.2022 4.4.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci schválení Plánu opatření pro případ havárie závadných látek pro stavbu D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 485 kB]

98/2022 16.3.2022 1.4.2022
VV - uložení písemnosti Bihariová Klaudie, městská část Praha 6

[PDF, 324 kB]

97/2022 15.3.2022 31.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: překop místní komunikace na ul. Havlíčkova, Holešov, termín: 21.03.2022 - 24.03.2022

[PDF, 218 kB]

96/2022 10.3.2022 28.3.2022
VV - OOP - oprava vodovodu na ul. Očadlíkova v Holešově od 14.03. do 30.05.2022

[PDF, 218 kB]

95/2022 9.3.2022 25.3.2022
Zveřejnění - záměr výpůjčky části městského pozemku parc. č. 1344, ostatní plocha, k. ú. Žopy

[PDF, 195 kB]

94/2022 9.3.2022 31.3.2022
Oznámení o dočasném jednodenním omezení provozovny Holešov z důvodu odstávky elektrické energie dne 23.03.2022

[PDF, 144 kB]

93/2022 8.3.2022 24.3.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

92/2022 7.3.2022 23.3.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 04.05.2022, Kojetský Lukáš, čj. HOL-6543/2022/T

[PDF, 620 kB]

91/2022 7.3.2022 5.5.2022
Zveřejnění - záměr prodeje části městského pozemku parc. č. 1828/33, ostatní plocha, o výměře cca 78 m2 k. ú. Dobrotice

[PDF, 165 kB]

90/2022 7.3.2022 24.3.2022
VV - doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4

[PDF, 181 kB]

89/2022 7.3.2022 23.3.2022
Odůvodnění vyhlášení nouzového stavu

[PDF, 362 kB]

88/2022 4.3.2022 4.4.2022
Usnesení vlády České republiky č. 148 - o přijetí krizového opatření

[PDF, 201 kB]

87/2022 4.3.2022 4.4.2022
Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu ode dne 4. března 2022 na dobu 30 dnů

[PDF, 204 kB]

86/2022 4.3.2022 4.4.2022
Odstávka elektrické energie 25.3.2022 od 07:30-15:00 hod., Bartošova, Havlíčkova, Všetuly

[PDF, 96 kB]

85/2022 4.3.2022 28.3.2022
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 66/2, ostatní plocha, k. ú. Holešov

[PDF, 156 kB]

84/2022 3.3.2022 24.3.2022
Přehled Usnesení z 1. schůze Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 21.02.2022

[PDF, 159 kB]

83/2022 2.3.2022 18.3.2022
Přehled Usnesení z 3. schůze Rady města Holešova, která se konala 21.02.2022

[PDF, 124 kB]

82/2022 2.3.2022 18.3.2022
VAK Kroměříž - ceník za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod od 01.03.2022

[PDF, 785 kB]

81/2022 2.3.2022 30.12.2022
VV - Katastrální úřad Holešov - Výzva k přihlášení osob

[PDF, 232 kB]

80/2022 2.3.2022 31.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 07:30-14:30 hod., Palackého 520 a 521/8 Všetuly, Holešov

[PDF, 98 kB]

79/2022 1.3.2022 22.3.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Pacetluky

[PDF, 206 kB]

78/2022 28.2.2022 16.3.2022
Výroční zpráva Města Holešova za r. 2021

[PDF, 172 kB]

77/2022 28.2.2022 16.3.2022
Odstávka el. energie 23.03.2022 od 11:30-14:30, Masarykova, Pivovarská ul., Holešov

[PDF, 96 kB]

76/2022 28.2.2022 24.3.2022
Odstávka el. energie 23.03.2022 od 07:30-10:30, Tovární , U Letiště, Holešov

[PDF, 96 kB]

75/2022 28.2.2022 24.3.2022
Odstávka el. energie 22.03.2022 od 07:30-10:30, Havlíčkova, Novosady, Školní, Holešov

[PDF, 96 kB]

74/2022 28.2.2022 23.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 11:30-14:30, Osvobození, Tovární, U Kasáren, Za Drahou, Zlínská, Újezd, Holešov

[PDF, 96 kB]

73/2022 28.2.2022 22.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 07:30-10:30, Tovární ul. 1839, p.č. 2600/51, Holešov

[PDF, 98 kB]

72/2022 28.2.2022 22.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 07:30-10:30, Nerudova 326, Sušilova, Holešov

[PDF, 96 kB]

71/2022 28.2.2022 22.3.2022
Odstávka el. energie 17.3.2022 07:30-15:00, Dobrotice, Holešov- od cyklostezky až po fotbalové hřiště na Střelnici

[PDF, 99 kB]

70/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 17.3.2022 od 07:30-10:30 hod., Holešov, Všetuly

[PDF, 96 kB]

69/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 17.3.2022 od 11:30-14:30 hod. , Dobrotice, Holešov

[PDF, 97 kB]

68/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 17.3.2022 od 7:30-10:30 hod. , Dobrotice, Holešov

[PDF, 96 kB]

67/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 16.3.2022 11:30-14:30 Holešov

[PDF, 97 kB]

66/2022 24.2.2022 17.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.03.2022 7:30-10:30 hod.- ul. Malá, Palackého, Holešov

[PDF, 97 kB]

65/2022 24.2.2022 17.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.03.2022 7:30-10:30 hod.- ul. Luhy, Partyzánská, Sportovní, F. X. Richtra 190, Holešov

[PDF, 97 kB]

63/2022 15.2.2022 16.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.03.2022 11:30-14:30 hod. Bořenovská ul., Holešov

[PDF, 97 kB]

64/2022 24.2.2022 16.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.03.2022 7:30-10:30 hod.- ul. Luhy, Partyzánská, Sportovní, F. X. Richtra 190, Holešov

[PDF, 97 kB]

63/2022 24.2.2022 16.2.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

62/2022 23.2.2022 11.3.2022
VV - Rozhodnutí o prodloužení lhůty stavebního povolení - rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení - Kostelec u Holešova

[PDF, 183 kB]

61/2022 23.2.2022 11.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, termín: 28.02.2022 - 31.12.2023

[PDF, 219 kB]

60/2022 22.2.2022 10.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : ul. Plačkov, Holešov - Oprava komunikace a kanalizace v termínu od 01.03.2022 - 30.06.2022

[PDF, 210 kB]

59/2022 21.2.2022 9.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : ul. Grohova, Holešov - Stavba zpomalovacích prahů, termín: březen - duben 2022

[PDF, 217 kB]

58/2022 21.2.2022 9.3.2022
VV - DORUČENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JANKOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1.

[PDF, 306 kB]

57/2022 21.2.2022 9.3.2022
VV - doručení návrhu ÚP Bořenovice

[PDF, 499 kB]

56/2022 18.2.2022 6.4.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu: Dálnice D 49 - stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 480 kB]

55/2022 17.2.2022 7.3.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 219 kB]

54/2022 16.2.2022 4.3.2022
Oznámení o uložení zásilky Jiřina Matyšková, HOL-4301/2022/SÚ/VK

[PDF, 160 kB]

52/2022 15.2.2022 3.3.2022
VŘ - samostatný odborný referent na úseku projednávání dopravních přestupků

[PDF, 519 kB]

51/2022 14.2.2022 2.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : Rohálovská desítka, místní část Tučapy dne 05.03.2022 od 12:00 do 13:30 hod.

[PDF, 215 kB]

50/2022 14.2.2022 2.3.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - březen 2022

[PDF, 276 kB]

49/2022 14.2.2022 1.4.2022
Přehled Usnesení z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.02.2022

[PDF, 143 kB]

48/2022 11.2.2022 28.2.2022
Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 21.02.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 87 kB]

47/2022 11.2.2022 22.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Všetuly ul.Míru, Sokolská, Za Cukrovarem dne 03.03.2022 od 7:30-15:00 hod.

[PDF, 98 kB]

46/2022 10.2.2022 4.3.2022
VV - Sdělení - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 400 kB]

45/2022 9.2.2022 25.2.2022
VV - Usnesení o lhůtě - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, 338 Přeložka Přílepského potoka

[PDF, 226 kB]

44/2022 9.2.2022 25.2.2022
VV - Oznámení nového projednání vodoprávního řízení - seznámení s podklady pro rozhodnutí

[PDF, 218 kB]

43/2022 9.2.2022 25.2.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 a 2024, příspěvkové organizace - MKS Holešov

[PDF, 128 kB]

42/2022 9.2.2022 8.3.2022
Návrh rozpočtu na rok 2022, příspěvkové organizace - MKS Holešov

[PDF, 135 kB]

41/2022 9.2.2022 8.3.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úsek mezi obcemi Zahnašovice a křižovatkou u obce Martinice z důvodu provádění stavebních prací na stavbě Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 509 kB]

40/2022 7.2.2022 23.2.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Tyršova, Pivovarská a Bezručova z důvodu změny dopravní situace: Zjednosměrnění ul. Pivovarská a části ul. Tyršova

[PDF, 507 kB]

39/2022 7.2.2022 23.2.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 230 kB]

38/2022 4.2.2022 21.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, ul.Míru, Holešov, 28.02.2022 od 07:30-15:00 hod.

[PDF, 97 kB]

37/2022 4.2.2022 1.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Tučapy 25.02.2022 od 12:30-14:30 hod.

[PDF, 97 kB]

36/2022 4.2.2022 28.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Tučapy 25.02.2022 od 9:30-11:30 hod.

[PDF, 97 kB]

35/2022 3.2.2022 28.2.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Sanace kanalizace v Holešově od 07.02. do 25.02.22

[PDF, 212 kB]

34/2022 2.2.2022 18.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Všetuly, ul. Míru, Palackého, Sokolská dne 23.02.2022 od 7:30 do 15:00 hod.

[PDF, 96 kB]

33/2022 2.2.2022 24.2.2022
VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje

[PDF, 114 kB]

32/2022 31.1.2022 16.2.2022
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městských příspěvkových organizací na roky 2023 a 2024

[PDF, 362 kB]

31/2022 1.2.2022 22.2.2022
Návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2022

[PDF, 459 kB]

30/2022 1.2.2022 22.2.2022
VV - Opatření obecné povahy - změna č. 1 ÚP Lechotice

[PDF, 78 kB]

29/2022 27.1.2022 11.2.2022
Ředitelství silnic Zlínského kraje - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji

[PDF, 2.00 MB]

28/2022 26.1.2022 2.1.2023
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 17.01.2022

[PDF, 130 kB]

27/2022 25.1.2022 10.2.2022
VV - Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty stavebního povolení - SO 101 rekonstrukce chodníků Kostelec u Holešova

[PDF, 438 kB]

26/2022 25.1.2022 10.2.2022
Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech - Český statistický úřad

[PDF, 307 kB]

25/2022 25.1.2022 30.6.2022
Zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku par.č. 3674, 4004/2 v k.ú. Holešov za účelem realizace stavebního objektu č. 337 - Dálnice D49, stavba Hulín - Fryšták

[PDF, 93 kB]

24/2022 20.1.2022 7.2.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Holešov a místní části Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy od 25.01. do 31.12.2022

[PDF, 213 kB]

23/2022 20.1.2022 7.2.2022
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2022

[PDF, 159 kB]

22/2022 20.1.2022 18.10.2022
VV - doručení písemnosti č. j. HOL-1792/2022/ISÚ/rs - Hana Mičolová

[PDF, 173 kB]

21/2022 19.1.2022 4.2.2022
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II. a III. třídy, 20.01.2022-31.12.202213

[PDF, 223 kB]

20/2022 18.1.2022 3.2.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 17.03.2022, čj. HOL-1615/2022/T

[PDF, 593 kB]

19/2022 18.1.2022 18.3.2022
VV - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: JUDr. Peter Mamrilla č.j. HOL-34304/2021/ISÚ/rs - komunikace - řadové garáže ve Všetulích

[PDF, 584 kB]

18/2022 17.1.2022 2.2.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 221 kB]

17/2022 13.1.2022 2.1.2023
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - únor 2022

[PDF, 274 kB]

16/2022 13.1.2022 1.3.2022
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

15/2022 12.1.2022 28.4.2023
Rozpočet města Holešova na rok 2022 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 20.12.2021

[PDF, 82 kB]

14/2022 12.1.2022 2.2.2022
VV - Společné povolení ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa, SO 01 komunikace a chodníky, č.j. HOL-32953/2021/ISÚ/rs

[PDF, 380 kB]

13/2022 12.1.2022 28.1.2022
Přehled Usnesení z 28. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.12.2021

[PDF, 166 kB]

12/2022 10.1.2022 26.1.2022
Přehled Usnesení z 6. schůze Zastupitestva města Holešova, která se konala 20.12.2021

[PDF, 115 kB]

11/2022 10.1.2022 26.1.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - silnice III/43827 Zahnašovice - Lechotice, č.j. HOL-20695/2021/SÚ/JP

[PDF, 377 kB]

10/2022 7.1.2022 24.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 179 kB]

9/2022 7.1.2022 30.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 180 kB]

8/2022 7.1.2022 20.4.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 179 kB]

7/2022 7.1.2022 30.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem prostor a nákladů souvisejících s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 180 kB]

6/2022 7.1.2022 1.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 178 kB]

5/2022 7.1.2022 20.4.2022
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice dne 09.02.2022 v 17 hodin - zámek Žeranovice

[PDF, 865 kB]

4/2022 7.1.2022 17.2.2022
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rymice v uplynulém období 2015 - 2021

[PDF, 212 kB]

3/2022 6.1.2022 8.2.2022
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2022

[PDF, 153 kB]

2/2022 5.1.2022 20.9.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby ZTV - Holešov NADSADOVÁ II.ETAPA SO 07 Plynovod, SO 09 - Veřejné osvětlení

[PDF, 283 kB]

1/2022 4.1.2022 20.1.2022
VV - Rozhodnutí o společném povolení č.j. HOL-32815/2021/ŽP/Ve: Rodinné domy schválení stvabního záměru ZTV-Holešov Nadsadová II.Etapa

[PDF, 621 kB]

395/2021 29.12.2021 14.1.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Pacetluky

[PDF, 503 kB]

394/2021 22.12.2021 7.1.2022
Zveřejnění záměru pronájmu místnosti č. 15 v 1. poschodí v budově č.p. 1582 na ul. Školní v Holešově

[PDF, 132 kB]

323/2021 21.12.2021 7.1.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky místností v 1. NP a v 2. NP v budově hasičské zbrojnice č.p. 1422 na ul. Bořenovská v Holešově

[PDF, 117 kB]

392//2021 21.12.2021 7.1.2022
Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

[PDF, 87 kB]

391/2021 20.12.2021 1.6.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Racková, propoj VN Lechotice

[PDF, 295 kB]

390/2021 17.12.2021 3.1.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - Leden 2022

[PDF, 251 kB]

388/2021 17.12.2021 3.1.2022
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 110 kB]

388/2021 16.12.2021 31.12.2021
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Tovární 1849, Holešov dne 11.01.2022 od 8:00 do 11:00 hod.

[PDF, 97 kB]

387/2021 14.12.2021 13.1.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Dobrotice dne 12.01.2022 od 7:30 do 10:00 hod.

[PDF, 10 kB]

386/2021 14.12.2021 13.1.2022
VV - OOP Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Míškovice

[PDF, 218 kB]

385/2021 14.12.2021 29.12.2021
Přehled Usnesení z 27. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.12.2021

[PDF, 144 kB]

384/2021 14.12.2021 29.12.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na nám. Dr. E. Beneše v Holešově - Farmářské a řemeslné trhy

[PDF, 506 kB]

383/2021 13.12.2021 21.12.2021
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.12.2021 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 83 kB]

382/2021 10.12.2021 21.12.2021
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2022

[PDF, 601 kB]

381/2021 9.12.2021 31.12.2022
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k. ú Tučapy u Holešova

[PDF, 97 kB]

380/2021 9.12.2021 31.3.2022
VV - Oznámení zahájení změny stavby před dokončením bez ústního jednání - Komunikace - řadové garáže ve Všetulích, č.j. 35861/2021/ISÚ/RS

[PDF, 188 kB]

379/2021 7.12.2021 23.12.2021
Upozornění vlastníků či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.)

[PDF, 53 kB]

378/2021 6.12.2021 31.12.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Míškovice, kabel NN, 10 RD, Profi reality, č.j. 29548/2021/SÚ/VK

[PDF, 246 kB]

377/2021 6.12.2021 22.12.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 13.01.2022, Lubor Belháč, č.j. 069 EX 1143/18-45

[PDF, 180 kB]

376/2021 6.12.2021 14.1.2022
VV - Zahájení společného územního a stavebního řízení - ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa

[PDF, 193 kB]

375/2021 3.12.2021 21.12.2021
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2022

[PDF, 86 kB]

374/2021 1.12.2021 20.12.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku v k. ú. Holešov, p. č. 2728/1

[PDF, 112 kB]

373/2021 30.11.2021 16.12.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/43828 Míškovice

[PDF, 214 kB]

372/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

[PDF, 71 kB]

371/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Holešova

[PDF, 79 kB]

370/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2021 - Stanovení školských obvodů

[PDF, 53 kB]

369/2021 29.11.2021 15.12.2021
Přehled Usnesení z 26. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.11.2021

[PDF, 124 kB]

368/2021 29.11.2021 15.12.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1066 - o přijetí krizového opatření do 25.12.2021, omezení maloobchodu a služeb

[PDF, 482 kB]

367/2021 26.11.2021 27.12.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1065 - Nouzový stav na dobu 30 dnů

[PDF, 206 kB]

366/2021 26.11.2021 27.12.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání HOL-34893/2021/ŽP/Ve

[PDF, 223 kB]

365/2021 25.11.2021 14.12.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání ZTV Holešov Nadsadová II.etapa SO 07 Plynovod, SO 09 Veřejné osvětlení

[PDF, 234 kB]

364/2021 24.11.2021 13.12.2021
Zveřejnění záměru pachtu částí pozemku v k. ú. Količín, Tučapy, Žopy, Dobrotice

[PDF, 93 kB]

363/2021 24.11.2021 13.12.2021
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

[PDF, 226 kB]

362/2021 23.11.2021 9.12.2021
Přehled Usnesení z 5. zasedání Zastupitestva města Holešova, které se konalo 08.11.2021

[PDF, 167 kB]

361/2021 23.11.2021 9.12.2021
Přehled Usnesení z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.11.2021

[PDF, 169 kB]

360/2021 23.11.2021 9.12.2021
Usnesení o opakované dražbě proti povinnému Zdeněk Krutil

[PDF, 616 kB]

359/21 22.11.2021 3.2.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 07.12.2021, 8 -11 hod., Tovární 1849, Holešov

[PDF, 97 kB]

358/2021 22.11.2021 22.11.2021
KÚ ZL kraje - odbor DS - VV - Rozhodnutí změna územního rozhodnutí MěÚ Holešov č.j. SŘ/9909/2004 Sa ze dne 15.11.2004 - Stavba R 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1,003 kB]

357/2021 22.11.2021 8.12.2021
Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka

[PDF, 358 kB]

356/2021 19.11.2021 31.12.2021
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-34058/2021/DS/ZK

[PDF, 169 kB]

355/2021 18.11.2021 6.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 786/1, zahrada, k.ú. Všetuly

[PDF, 96 kB]

354/2021 18.11.2021 7.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 4040, ovocný sad, k. ú. Dobrotice

[PDF, 275 kB]

353/2021 18.11.2021 6.12.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent ŽP

[PDF, 136 kB]

352/2021 15.11.2021 1.12.2021
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 628/1 v k. ú.Lukoveček

[PDF, 94 kB]

351/2021 11.11.2021 29.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu, " Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu 2021 v Holešově" dne 26.11. od 17:00 hod. a 27.11.2021 do 20:00 hod.

[PDF, 212 kB]

350/21 10.11.2021 29.11.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 08.12.2021, I. R. S. PRO VÁS s.r.o.

[PDF, 144 kB]

349/2021 10.11.2021 9.12.2021
Zveřejnění záměru provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ul. Přerovská, Holešov

[PDF, 87 kB]

348/2021 9.11.2021 25.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, okružní křižovatka silnice III/49013, 49012, 49011 a MK v Holešově v termínu od 13.11. - 30.11.2021

[PDF, 213 kB]

347/2021 9.11.2021 25.11.2021
VV -Usnesení o zastavení řízení č. j. 33231/2021//SÚ/RS: CENTROPROJEKT GROUP a.s. - Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II.etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní infrastruktura, 1. část

[PDF, 208 kB]

346/2021 8.11.2021 24.11.2021
VV - Společné rozhodnutí MD-15109/2021-510-62 - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták 345/2021 8.11.2021 24.11.2021
VV - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2021 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení NESTLE Česko - KUSP č.j. 76061/2021/ŽPZE-KK

[PDF, 246 kB]

344/2021 4.11.2021 22.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 26.11.2021,7:30-14:30 hod., Zámecká 188, Dobrotice

[PDF, 98 kB]

343/2021 4.11.2021 29.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 25.11.2021,7:30-15:00 hod., Palackého, Družby, Všetuly

[PDF, 98 kB]

342/2021 4.11.2021 23.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice III/49013 na ul. Masarykova a ul. Smetanovy sady v Holešově od 08.11.-17.12.2021 - Bezvýkopová sanace kanalizace v Holešově

[PDF, 216 kB]

341/2021 3.11.2021 22.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/438 a II/432 na ul. Palackého a II/438 ul. Krátká v Holešově od 08.11.-30.11.2021 Bezvýkopová sanace kanalizace v Holešově

[PDF, 215 kB]

340/2021 3.11.2021 22.11.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Obec Pacetluky

[PDF, 205 kB]

339/2021 1.11.2021 18.11.2021
Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční 08.11.2021 od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 121 kB]

338/2021 27.10.2021 9.11.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2026 - Svazek obcí pro hospodaření s odpady BpH

[PDF, 147 kB]

337/2021 27.10.2021 12.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/49011 na ul. Osvobození v Holešově - ZTV -Holešov Nadsadová III.etapa, protlaky, termín od 01.11 do 30.11.2021

[PDF, 215 kB]

336/2021 27.10.2021 12.11.2021
Přehled Usnesení z 24. schůze Rady města Holešova, která se konala 18.10.2021

[PDF, 164 kB]

335/2021 26.10.2021 11.11.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Míškovice

[PDF, 207 kB]

334/2021 26.10.2021 11.11.2021
Sdělení občanům - změna svozu bioodpadu - svoz dne 26.10.2021

[PDF, 176 kB]

333/2021 22.10.2021 22.10.2021
Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Holešovsko na r. 2022

[PDF, 397 kB]

332/2021 20.10.2021 5.11.2021
VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Jankovice dne 22.11.2021 v 18:00 hod. na OÚ v Jankovicích

[PDF, 911 kB]

331/2021 20.10.2021 30.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 23.10.2021 nám. Dr. E. Beneše - Farmářské trhy od 06:00 do 15:00 hod.

[PDF, 215 kB]

330/2021 19.10.2021 4.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/490 v úseku Holešov Rymice-Kostelec u Holešova, silnice III/4906 v úseku Rymice - Roštění

[PDF, 209 kB]

329/2021 19.10.2021 4.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/490 v úseku Holešov Rymice-Kostelec u Holešova, silnice III/4906 v úseku Rymice - Roštění

[PDF, 209 kB]

329/2021 19.10.2021 4.10.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Míškovice, kabel NN, 10 RD, Profi reality, čj. 31050/2021/SÚ/VK

[PDF, 205 kB]

328/2021 18.10.2021 3.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 05.11.2021,7:30-15:00 hod., Palackého 1634, 5008, Všetuly

[PDF, 96 kB]

327/2021 18.10.2021 8.11.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - listopad 2021

[PDF, 284 kB]

326/2021 15.10.2021 1.12.2021
Přerušení dodávek pitné vody dne 28.10.2021 od 04.00 do 18:00 hod., ul. Očadlíkova Holešov

[PDF, 391 kB]

325/2021 15.10.2021 29.10.2021
Zveřejnění záměru pronájmu tělocvičny v budově č.p 1582 školní ul. v Holešově

[PDF, 111 kB]

323/2021 13.10.2021 29.10.2021
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Míškovice v uplynulém období 2016-07/2021

[PDF, 209 kB]

324/2021 13.10.2021 15.11.2021
VV - Oznámení zahájení územního řízení bez ústního jednání: Racková, propoj VN Lechotice

[PDF, 212 kB]

322/2021 12.10.2021 29.10.2021
Oznámení přerušení dodávek elektrické energie 15.11.2021 od 07:30-14:30 hod. Všetuly 501, Holešov

[PDF, 97 kB]

321/2021 12.10.2021 16.11.2021
Kotlíkové dotace 2022

[PDF, 721 kB]

320/2021 11.10.2021 31.12.2022
Přehled Usnesení z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 04.10.2021

[PDF, 146 kB]

318/2021 11.10.2021 27.10.2021
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 15.10 - 31. 12. 2021 Holešov, ul. Očadlíkova oprava vodovodního potrubí

[PDF, 215 kB]

317/2021 11.10.2021 27.10.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 24.11.2021, čj. 179 EX 276/19-179

[PDF, 164 kB]

319/2021 7.10.2021 15.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 25.10.2021,7:30-14:30 hod., Holešov, ul. Grohova, Očadlíkova

[PDF, 98 kB]

316/2021 7.10.2021 26.10.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

315/2021 7.10.2021 25.10.2021
VV - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí čj. HOL-24975/2021//SÚ/VK EG.D, a.s. - ADITIS GROUP s.r.o.

[PDF, 220 kB]

314/2021 6.10.2021 22.10.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

[PDF, 205 kB]

313/2021 6.10.2021 22.10.2021
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták č.j. 28470/2021/ŽP

[PDF, 243 kB]

312/2021 6.10.2021 22.10.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

311/2021 5.10.2021 21.10.2021
Přehled Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 20.09.2021

[PDF, 131 kB]

310/2021 4.10.2021 20.10.2021
Přehled Usnesení z 22. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.09.2021

[PDF, 145 kB]

309/2021 4.10.2021 20.10.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - říjen 2021

[PDF, 276 kB]

308/2021 29.9.2021 1.11.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Holešov - Všetuly, silnice II/432 a II/438 - okružní křižovatka

[PDF, 276 kB]

307/2021 29.9.2021 15.10.2021
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-28525/2021/DS/ZTP/15/DR

[PDF, 166 kB]

306/2021 24.9.2021 11.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků pro budoucí výstavbu tří samostatných RD, k. ú. Količín

[PDF, 136 kB]

305/2021 24.9.2021 29.11.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k.ú. Žopy

[PDF, 120 kB]

304/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k. ú. Žopy

[PDF, 112 kB]

303/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k.ú. Žopy

[PDF, 167 kB]

302/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3500/18, k. ú. Holešov

[PDF, 167 kB]

301/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru pronájmu tělocvičny v budově č.p. 1582 ul. Školní v Holešově, od 01.10.2021 do 30.06.2022

[PDF, 112 kB]

300/2021 23.9.2021 9.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 14.10.2021 od 7:30-15:00, Všetuly, Palackého, Míru, Holešov

[PDF, 99 kB]

299/2021 22.9.2021 15.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 15.10.2021 od 7:30-15:00, Tovární 1200, Holešov

[PDF, 94 kB]

298/2021 22.9.2021 16.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 15.10.2021 od 7:30-15:00, Všetuly , Holešov, ul. Palackho, Míru, Sokolská

[PDF, 99 kB]

298/2021 22.9.2021 15.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 21.10.2021 od 7:30-12:30, Všetuly, ul.Ovocná, Míru, Sokolská, Dukelská, Zahradní, Za Cukrovarem v Holešově

[PDF, 96 kB]

297/2021 22.9.2021 22.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

[PDF, 460 kB]

296/2021 23.9.2021 11.10.2021
Oznámení starosty města

[PDF, 160 kB]

295/2021 23.9.2021 11.10.2021
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zahnašovice v uplynulém období 2017 - 2021

[PDF, 211 kB]

294/2021 21.9.2021 25.10.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 10.11.2021, Andrea Vilímková

[PDF, 143 kB]

293/2021 17.9.2021 11.11.2021
Přerušení dodávky elektrické energie 05.10.2021, 7:30-14:30 hod., lokalita Rybníčky, Holešov

[PDF, 98 kB]

292/2021 17.9.2021 6.10.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p. č. 2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

291/2021 15.9.2021 1.10.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-27419/2021/DS/ZTP/13/ZV - Jiří Blažek

[PDF, 168 kB]

290/2021 14.9.2021 30.9.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Rohálovská 50ka 2021: 18.09.2021 od 10:00-20:00 hod

[PDF, 506 kB]

289/2021 13.9.2021 29.9.2021
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.09.2021 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 119 kB]

288/2021 9.9.2021 21.9.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 3624, k.ú. Dobrotice

[PDF, 96 kB]

287/2021 8.9.2021 24.9.2021
VV - Usnesení o zastavení řízení - Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II.etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1.část

[PDF, 207 kB]