Archiv úřední desky

Stav ke dni 7.7.2022.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Přehled Usnesení z 13. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.06.2022

[PDF, 163 kB]

217/2022 29.6.2022 17.6.2022
VV - Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby bez ústního jednání - Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 453 kB]

207/2022 17.6.2022 4.7.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na nově vybudované komunikaci v obci Bořenovice

[PDF, 207 kB]

204/2022 16.6.2022 4.7.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu - stavební práce na stavbě Holešov, Masarykova, kabel NN - od 27.06.2022 - 30.09.2022

[PDF, 220 kB]

203/2022 16.6.2022 4.7.2022
VV - OOP na pozemních komunikacích z důvodu konání akce

[PDF, 225 kB]

202/2022 16.6.2022 27.6.2022
VV - oznámení o zrušení doložky nabytí právní moci - příkaz č.j. MMZL 060364/2022 ze dne 24.03.2022

[PDF, 138 kB]

200/2022 10.6.2022 27.6.2022
Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.06.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 146 kB]

199/2022 10.6.2022 21.6.2022
Přehled Usnesení z 12. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.06.2022

[PDF, 178 kB]

198/2022 10.6.2022 27.6.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ul. Partyzánská a Palackého, Jihovýchodní obchvat Holešova, Bezručova, Osvobození, Masarykova od 17.06. do 19.06.2022 "Holešovská Regata 2022"

[PDF, 222 kB]

197/2022 8.6.2022 24.6.2022
VV . Seznámení s odvoláním - Děti Země - Dálnice D49, stavba 4901 - Hulín - Fryšták

[PDF, 205 kB]

196/2022 8.6.2022 24.6.2022
Usnesení Vlády ČR ze dne 25. května 2022 č. 439 - prodloužení nouzového stavu do 30.06.2022 v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

[PDF, 107 kB]

195/2022 7.6.2022 1.7.2022
Zveřejnění záměr výpůjčky části městského pozemku p. č. 427/1, ostatní plocha za účelem provozování tábořiště od 01.07.2022 do 30.09.2022

[PDF, 113 kB]

194/2022 7.6.2022 23.6.2022
Zveřejnění záměr pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1386/1, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

193/2022 6.6.2022 23.6.2022
VV - uložení písemnosti Bihariová Klaudie, městská část Praha 6

[PDF, 324 kB]

192/2022 6.6.2022 22.6.2022
Odstávka el.energie 24.06.2022 7:30-14:30 h., Dobrotice

[PDF, 97 kB]

191/2022 6.6.2022 27.6.2022
Závěrečný účet města Holešova za rok 2021 190/2022 2.6.2022 21.6.2022
Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Martinice u Holešova, části k.ú. Holešov, Žopy a Přílepy u Holešova

[PDF, 210 kB]

188/2022 31.5.2022 16.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

[PDF, 141 kB]

187/2022 31.5.2022 16.6.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 31.12.2022 : provádění údržby a čištění komunikací - místní komunikace v Holešově a místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy

[PDF, 214 kB]

186/2022 30.5.2022 15.6.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Roštění

[PDF, 204 kB]

185/2022 30.5.2022 15.6.2022
Usnesení z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.05.2022 - hospodaření společnosti Tepelné hospodářství

[PDF, 101 kB]

182/2022 27.5.2022 13.6.2022
Usnesení z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.05.2022 - hospodaření společnosti Technické služby

[PDF, 122 kB]

181/2022 27.5.2022 13.6.2022
Přehled Usnesení z 9. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.05.2022

[PDF, 118 kB]

180/2022 27.5.2022 13.6.2022
Odstávka el.energie 22.06.2022 7:30-15 h., Dobrotice, Žopy, Přílepy, Holešov: ul. Střelnice, Partyzánská, Želkov, Sportovní

[PDF, 99 kB]

178/2022 25.5.2022 23.6.2022
Odstávka elektrické energie 20.6.2022 7:30 -13:00 hod., Rymice, Količín

[PDF, 98 kB]

177/2022 25.5.2022 21.6.2022
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 - zveřejněnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

[PDF, 231 kB]

176/2022 24.5.2022 9.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 455 kB]

175/2022 23.5.2022 8.6.2022
Odstávka el.energie 14.6.2022 9:30-11:30 h., Sokolská, Za Cukrovarem, Zahradní, Sokolská, Míru, Ovocná, Dukelská Holešov

[PDF, 96 kB]

174/2022 23.5.2022 15.6.2022
Odstávka el.energie 14.06.2022 9:30-11:30 hod.., Holešov 1671, Bořenovská 1671 až 1674

[PDF, 97 kB]

173/2022 23.5.2022 15.6.2022
VV - Oznámení o zahájení řízení o společném povolení bez ústního jednání - SO 302 Vodovod lokalita Třešňové sady, čj. HOL-14649/2022/ŽP/LKA

[PDF, 216 kB]

172/2022 23.5.2022 8.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Mikroregion Holešovsko, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva auditora, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

[PDF, 63 kB]

171/2022 19.5.2022 6.6.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.06.2022 7:30-14:30 hod.- Tučapy, Bořenovice

[PDF, 97 kB]

170/2022 19.5.2022 17.6.2022
Informace o jednodenním uzavření pošty Holešov - sobota 18.06.2022 na nezbytně nutnou dobu z důvodu plánované odstávky datových center v rámci všech provozoven České pošty, s.p.

[PDF, 180 kB]

169/2022 18.5.2022 20.6.2022
Přehled Usnesení z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.05.2022

[PDF, 114 kB]

168/2022 13.5.2022 30.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 3302/2, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

167/2022 13.5.2022 2.6.2022
Zveřejnění záměr pronájmu nebytových prostor v budově Osadního výboru, Tučapy čp. 68, za nájemné 250/Kč měsíčně + energie

[PDF, 293 kB]

165/2022 12.5.2022 30.5.2022
VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu vozidel v obci Pacetluky

[PDF, 232 kB]

166/2022 12.5.2022 30.5.2022
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2021

[PDF, 2.27 MB]

163/2022 11.5.2022 27.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2727/1, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[DOC, 34 kB]

164/2022 11.5.2022 27.5.2022
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činnotí obecní policie

[PDF, 120 kB]

162/2022 11.5.2022 27.5.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby: Všetuly, zahrádky 70M, kab. NN - čj. HOL-8251/2022/SÚ/JH

[PDF, 248 kB]

161/2022 10.5.2022 26.5.2022
Odstávka el.energie 3.6.2022 7:30-15:00 h.,Dobrotice,Holešov,Žopy,Přílepy,Drásalova,Bezručova,Jarošova,Osvobození,Sadová,Sportovní,Stojanova,Střelnice,Zámecká

[PDF, 105 kB]

160/22 10.5.2022 6.6.2022
Přerušení dodávky el.energie 31.05.2022 od 7:30-11:00 hod., Zahradní, Dukelská, Rymická, Za Vodou - Všetuly

[PDF, 97 kB]

159/2022 10.5.2022 1.6.2022
Exekuce prodejem nemovitosti : Viktor Řeha

[PDF, 321 kB]

158/2022 6.5.2022 23.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 772/6, ostatní ploch v k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

157/2022 6.5.2022 24.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, termín: 07.05. 2022 od 06:00 do 16:00 hod. - akce Dny města Holešova

[PDF, 246 kB]

156/2022 6.5.2022 9.5.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 231 kB]

155/2022 5.5.2022 23.5.2022
Dražební vyhláška: zahájení elektronického dražebního jednání dne 08.06.2022: Malák Radim

[PDF, 135 kB]

153/2022 4.5.2022 9.6.2022
Usnesení - odvolání elektronické dražby movitých věcí - Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, Holešov

[PDF, 817 kB]

152/2022 3.5.2022 19.5.2022
Přehled Usnesení z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 25.04.2022

[PDF, 167 kB]

150/2022 3.5.2022 19.5.2022
Přehled Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 25.04.2022

[PDF, 184 kB]

149/2022 3.5.2022 19.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent společné státní správy a samosprávy

[PDF, 155 kB]

148/2022 2.5.2022 23.5.2022
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 1802/7 ostatní plocha, k. ú. Holešov

[PDF, 94 kB]

147/2022 2.5.2022 19.5.2022
Odstávka elektrické energie 20.05.2022 od 7:30 -14:00 h., Růžičkova ul., Všetuly

[PDF, 97 kB]

146/2022 2.5.2022 23.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku na p. č. 120/19 orná půda v k.ú.Přílepy

[PDF, 173 kB]

144/2022 28.4.2022 19.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků na p. č. 1362/3, 1386/1, 1390/3 v k.ú. Holešov

[PDF, 164 kB]

143/2022 28.4.2022 19.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku na p. č. 3801 ostatní plocha - neplodná půda v k.ú. Dobrotice

[PDF, 240 kB]

142/2022 28.4.2022 19.5.2022
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků na p. č. 2727/39, 2727/40, 2664/2 v k.ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

141/2022 28.4.2022 19.5.2022
Rozhodnutí - prominutí všem poplatníkům úhradu místního poplatku za účelem umístění restauračních předzahrádek za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši 50% stávajících sazeb

[PDF, 188 kB]

140/2022 28.4.2022 16.5.2022
Rozhodnutí - prominutí úhrady všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 01.01. do 31.12.2022 ve výši 50 % stávajících sazeb

[PDF, 187 kB]

139/2022 28.4.2022 16.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, termín: 04.05. - 06.05.2022 a 31.5.2022 ul. Rymická a ul. Za Vodou, Holešov - překop a pokládka kabelu NN

[PDF, 219 kB]

138/2022 28.4.2022 16.5.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Bořenovice

[PDF, 210 kB]

137/2022 28.4.2022 16.5.2022
VV - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2022 - čj. 750342/22/3300-11460-705412

[PDF, 80 kB]

136/2022 26.4.2022 27.5.2022
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holešov

[PDF, 280 kB]

135/2022 21.4.2022 9.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v úseku Količín - Pravčice z důvodu přeložky silnice při výstavbě D49,termín: 01.05.2022 do 30.04.2024 - II. etapa

[PDF, 215 kB]

134/2022 20.4.2022 5.5.2022
Přehled Usnesení z 6. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.04.2022

[PDF, 182 kB]

133/2022 20.4.2022 5.5.2022
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 25.04.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 125 kB]

132/2022 14.4.2022 26.4.2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou - VV č. 2/2022 - hromadný předpisný seznam č. 2/2022 o vyměření místního poplatku

[PDF, 119 kB]

131/2022 14.4.2022 16.5.2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou - VV č. 1/2022 - hromadný předpisný seznam č. 1/2022 o vyměření místního poplatku

[PDF, 119 kB]

130/2022 14.4.2022 16.5.2022
Odstávka el.energie 11.05.2022 od 7:30-14:30, Žopy

[PDF, 97 kB]

129/2022 14.4.2022 12.5.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci květnu 2022.

[PDF, 277 kB]

128/2022 14.4.2022 1.6.2022
Usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2022 č. 256 - prodloužení nouzového stavu do 31.5.2022 v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

[PDF, 226 kB]

127/2022 1.4.2022 1.6.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 05.05.2022 od 7:30-15:00 hod. ulice 6.května, Palackého, Míru, Růžičkova, Holešov

[PDF, 96 kB]

126/2022 13.4.2022 2.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , termín: 28.04.2022 od 08:00 - 20:00 hod., Zahnašovice, rozšíření NN, Vítek

[PDF, 218 kB]

125/2022 13.4.2022 2.5.2022
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, 338 Přeložka Přílepského potoka

[PDF, 342 kB]

124/2022 12.4.2022 2.5.2022
Oznámení o vyhláení výběrového řízení - referent Mateřské centrum Srdíčko

[PDF, 139 kB]

123/2022 12.4.2022 2.5.2022
Dražební vyhláška movité věci dne 17.05.2022, Pačajová Natálie, spis.zn. 067 EX16326/20-32

[PDF, 149 kB]

122/2022 12.4.2022 18.5.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, termín: 30.04.2022 od 10:00 - 20:00 hod.

[PDF, 220 kB]

121/2022 12.4.2022 2.5.2022
Střednědový výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2024

[PDF, 62 kB]

120/2022 8.4.2022 26.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dny s odpadem - nám. Dr. E. Beneše, Holešov, dne 13.05.2022 od 06:00 - 19:00 hod.

[PDF, 218 kB]

119/2022 6.4.2022 22.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bezvýkopová sanace kanalizace na ul. Smetanovy sady v Holešově, termín: 11.04.2022 - 14.04.2022

[PDF, 219 kB]

118/2022 6.4.2022 22.4.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 04.05.2022, Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky s.r.o., Holešov, č.j. 024 EX 431/20-1711 - 185

[PDF, 816 kB]

117/2022 1.4.2022 5.5.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 22.04.2022, č.j. 213 EX 133/2022-1

[PDF, 193 kB]

116/2022 1.4.2022 25.4.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 03.05.2022, Mgr. Jiří Mikulenka, spis.zn. 134 EX 04375/21 - 185

[PDF, 287 kB]

115/2022 1.4.2022 4.5.2022
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Všetuly, zahrádky - 70M, kab. NN - čj. HOL- 9302/2022/SÚ/JH

[PDF, 201 kB]

114/2022 1.4.2022 19.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v úseku mezi obcemi Martinice a Žeranovice z důvodu stavebních prací na stavbě: : Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, termín: 04.04.2022 - 31.03.2023

[PDF, 219 kB]

113/2022 1.4.2022 19.4.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v prostoru okružní křižovatky silnic II/490 a III/49013 u Martinic, provádění stavebních prací: Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, termín: 04.04.2022 - 31.12.2022

[PDF, 217 kB]

112/2022 1.4.2022 19.4.2022
Odstávka el. ener.03.05.2022 od 07:30-10:30, U Letiště 1227, Holešov

[PDF, 97 kB]

111/2022 30.3.2022 4.5.2022
VV - Usnesení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí

[PDF, 403 kB]

110/2022 30.3.2022 19.4.2022
Přehled Usnesení z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.09.2021

[DOCX, 23 kB]

304/21/RM/2021 6.9.2021 3.10.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/490 v obci Martinice z důvodu provádění stavebních prací (rekonstrukce místní komunikace v obci Martinice)

[PDF, 515 kB]

109/2022 28.3.2022 13.4.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438 v úseku Všetuly - Zahnašovice z důvodu provádění stavebních prací na stavbě: Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 515 kB]

108/2022 25.3.2022 12.4.2022
VV - návrh Změny č. 1 Územního plánu Holešov a Vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu Holešov na udržitelný rozvoj území a oznámení konání jejich veřejného projednání

[PDF, 631 kB]

107/2022 25.3.2022 19.5.2022
Přehled usnesení ze 5. schůze Rady města Holešova ze dne 21.03.2022

[PDF, 246 kB]

106/2022 24.3.2022 11.4.2022
Oznámení o uložení zásilky - Jiřina Matyšková

[PDF, 410 kB]

105/2022 23.3.2022 8.4.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - Manipulační a provozní řád Vodní nádrž Roštění

[PDF, 481 kB]

104/2022 22.3.2022 7.4.2022
VV - Sdělení účastníkům řízení o podaných odvolání - Dálnice D49

[PDF, 389 kB]

103/2022 22.3.2022 7.4.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - domovní ČOV Kostelec č.p. 60

[PDF, 483 kB]

102/2022 21.3.2022 6.4.2022
Posuzování vlivů na ŽP - Změna v procesu výroby cukrovinek Nestlé Česko

[PDF, 245 kB]

101/2022 21.3.2022 6.4.2022
Přerušení dodávky el.energie 05.04.2022 od 07:30-15:30 hod., Holešov, Všetuly ul. 6.května, Míru, Palackého, Růžičkova, Sokolská, Kráčiny

[PDF, 97 kB]

100/2022 17.3.2022 6.4.2022
Přehled usnesení ze 4. schůze Rady města Holešova ze dne 07.03.2022

[PDF, 255 kB]

99/2022 17.3.2022 4.4.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci schválení Plánu opatření pro případ havárie závadných látek pro stavbu D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 485 kB]

98/2022 16.3.2022 1.4.2022
VV - uložení písemnosti Bihariová Klaudie, městská část Praha 6

[PDF, 324 kB]

97/2022 15.3.2022 31.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: překop místní komunikace na ul. Havlíčkova, Holešov, termín: 21.03.2022 - 24.03.2022

[PDF, 218 kB]

96/2022 10.3.2022 28.3.2022
VV - OOP - oprava vodovodu na ul. Očadlíkova v Holešově od 14.03. do 30.05.2022

[PDF, 218 kB]

95/2022 9.3.2022 25.3.2022
Zveřejnění - záměr výpůjčky části městského pozemku parc. č. 1344, ostatní plocha, k. ú. Žopy

[PDF, 195 kB]

94/2022 9.3.2022 31.3.2022
Oznámení o dočasném jednodenním omezení provozovny Holešov z důvodu odstávky elektrické energie dne 23.03.2022

[PDF, 144 kB]

93/2022 8.3.2022 24.3.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

92/2022 7.3.2022 23.3.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 04.05.2022, Kojetský Lukáš, čj. HOL-6543/2022/T

[PDF, 620 kB]

91/2022 7.3.2022 5.5.2022
Zveřejnění - záměr prodeje části městského pozemku parc. č. 1828/33, ostatní plocha, o výměře cca 78 m2 k. ú. Dobrotice

[PDF, 165 kB]

90/2022 7.3.2022 24.3.2022
VV - doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4

[PDF, 181 kB]

89/2022 7.3.2022 23.3.2022
Odůvodnění vyhlášení nouzového stavu

[PDF, 362 kB]

88/2022 4.3.2022 4.4.2022
Usnesení vlády České republiky č. 148 - o přijetí krizového opatření

[PDF, 201 kB]

87/2022 4.3.2022 4.4.2022
Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu ode dne 4. března 2022 na dobu 30 dnů

[PDF, 204 kB]

86/2022 4.3.2022 4.4.2022
Odstávka elektrické energie 25.3.2022 od 07:30-15:00 hod., Bartošova, Havlíčkova, Všetuly

[PDF, 96 kB]

85/2022 4.3.2022 28.3.2022
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 66/2, ostatní plocha, k. ú. Holešov

[PDF, 156 kB]

84/2022 3.3.2022 24.3.2022
Přehled Usnesení z 1. schůze Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 21.02.2022

[PDF, 159 kB]

83/2022 2.3.2022 18.3.2022
Přehled Usnesení z 3. schůze Rady města Holešova, která se konala 21.02.2022

[PDF, 124 kB]

82/2022 2.3.2022 18.3.2022
VV - Katastrální úřad Holešov - Výzva k přihlášení osob

[PDF, 232 kB]

80/2022 2.3.2022 31.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 07:30-14:30 hod., Palackého 520 a 521/8 Všetuly, Holešov

[PDF, 98 kB]

79/2022 1.3.2022 22.3.2022
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Pacetluky

[PDF, 206 kB]

78/2022 28.2.2022 16.3.2022
Výroční zpráva Města Holešova za r. 2021

[PDF, 172 kB]

77/2022 28.2.2022 16.3.2022
Odstávka el. energie 23.03.2022 od 11:30-14:30, Masarykova, Pivovarská ul., Holešov

[PDF, 96 kB]

76/2022 28.2.2022 24.3.2022
Odstávka el. energie 23.03.2022 od 07:30-10:30, Tovární , U Letiště, Holešov

[PDF, 96 kB]

75/2022 28.2.2022 24.3.2022
Odstávka el. energie 22.03.2022 od 07:30-10:30, Havlíčkova, Novosady, Školní, Holešov

[PDF, 96 kB]

74/2022 28.2.2022 23.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 11:30-14:30, Osvobození, Tovární, U Kasáren, Za Drahou, Zlínská, Újezd, Holešov

[PDF, 96 kB]

73/2022 28.2.2022 22.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 07:30-10:30, Tovární ul. 1839, p.č. 2600/51, Holešov

[PDF, 98 kB]

72/2022 28.2.2022 22.3.2022
Odstávka el. energie 21.03.2022 od 07:30-10:30, Nerudova 326, Sušilova, Holešov

[PDF, 96 kB]

71/2022 28.2.2022 22.3.2022
Odstávka el. energie 17.3.2022 07:30-15:00, Dobrotice, Holešov- od cyklostezky až po fotbalové hřiště na Střelnici

[PDF, 99 kB]

70/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 17.3.2022 od 07:30-10:30 hod., Holešov, Všetuly

[PDF, 96 kB]

69/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 17.3.2022 od 11:30-14:30 hod. , Dobrotice, Holešov

[PDF, 97 kB]

68/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 17.3.2022 od 7:30-10:30 hod. , Dobrotice, Holešov

[PDF, 96 kB]

67/2022 24.2.2022 18.3.2022
Přerušení dodávky el.energie 16.3.2022 11:30-14:30 Holešov

[PDF, 97 kB]

66/2022 24.2.2022 17.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.03.2022 7:30-10:30 hod.- ul. Malá, Palackého, Holešov

[PDF, 97 kB]

65/2022 24.2.2022 17.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.03.2022 7:30-10:30 hod.- ul. Luhy, Partyzánská, Sportovní, F. X. Richtra 190, Holešov

[PDF, 97 kB]

63/2022 15.2.2022 16.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.03.2022 11:30-14:30 hod. Bořenovská ul., Holešov

[PDF, 97 kB]

64/2022 24.2.2022 16.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.03.2022 7:30-10:30 hod.- ul. Luhy, Partyzánská, Sportovní, F. X. Richtra 190, Holešov

[PDF, 97 kB]

63/2022 24.2.2022 16.2.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

62/2022 23.2.2022 11.3.2022
VV - Rozhodnutí o prodloužení lhůty stavebního povolení - rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení - Kostelec u Holešova

[PDF, 183 kB]

61/2022 23.2.2022 11.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, termín: 28.02.2022 - 31.12.2023

[PDF, 219 kB]

60/2022 22.2.2022 10.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : ul. Plačkov, Holešov - Oprava komunikace a kanalizace v termínu od 01.03.2022 - 30.06.2022

[PDF, 210 kB]

59/2022 21.2.2022 9.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : ul. Grohova, Holešov - Stavba zpomalovacích prahů, termín: březen - duben 2022

[PDF, 217 kB]

58/2022 21.2.2022 9.3.2022
VV - DORUČENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JANKOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1.

[PDF, 306 kB]

57/2022 21.2.2022 9.3.2022
VV - doručení návrhu ÚP Bořenovice

[PDF, 499 kB]

56/2022 18.2.2022 6.4.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu: Dálnice D 49 - stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 480 kB]

55/2022 17.2.2022 7.3.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 219 kB]

54/2022 16.2.2022 4.3.2022
Oznámení o uložení zásilky Jiřina Matyšková, HOL-4301/2022/SÚ/VK

[PDF, 160 kB]

52/2022 15.2.2022 3.3.2022
VŘ - samostatný odborný referent na úseku projednávání dopravních přestupků

[PDF, 519 kB]

51/2022 14.2.2022 2.3.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : Rohálovská desítka, místní část Tučapy dne 05.03.2022 od 12:00 do 13:30 hod.

[PDF, 215 kB]

50/2022 14.2.2022 2.3.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - březen 2022

[PDF, 276 kB]

49/2022 14.2.2022 1.4.2022
Přehled Usnesení z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.02.2022

[PDF, 143 kB]

48/2022 11.2.2022 28.2.2022
Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 21.02.2022 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 87 kB]

47/2022 11.2.2022 22.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Všetuly ul.Míru, Sokolská, Za Cukrovarem dne 03.03.2022 od 7:30-15:00 hod.

[PDF, 98 kB]

46/2022 10.2.2022 4.3.2022
VV - Sdělení - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 400 kB]

45/2022 9.2.2022 25.2.2022
VV - Usnesení o lhůtě - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, 338 Přeložka Přílepského potoka

[PDF, 226 kB]

44/2022 9.2.2022 25.2.2022
VV - Oznámení nového projednání vodoprávního řízení - seznámení s podklady pro rozhodnutí

[PDF, 218 kB]

43/2022 9.2.2022 25.2.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 a 2024, příspěvkové organizace - MKS Holešov

[PDF, 128 kB]

42/2022 9.2.2022 8.3.2022
Návrh rozpočtu na rok 2022, příspěvkové organizace - MKS Holešov

[PDF, 135 kB]

41/2022 9.2.2022 8.3.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úsek mezi obcemi Zahnašovice a křižovatkou u obce Martinice z důvodu provádění stavebních prací na stavbě Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 509 kB]

40/2022 7.2.2022 23.2.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Tyršova, Pivovarská a Bezručova z důvodu změny dopravní situace: Zjednosměrnění ul. Pivovarská a části ul. Tyršova

[PDF, 507 kB]

39/2022 7.2.2022 23.2.2022
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 230 kB]

38/2022 4.2.2022 21.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, ul.Míru, Holešov, 28.02.2022 od 07:30-15:00 hod.

[PDF, 97 kB]

37/2022 4.2.2022 1.3.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Tučapy 25.02.2022 od 12:30-14:30 hod.

[PDF, 97 kB]

36/2022 4.2.2022 28.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Tučapy 25.02.2022 od 9:30-11:30 hod.

[PDF, 97 kB]

35/2022 3.2.2022 28.2.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Sanace kanalizace v Holešově od 07.02. do 25.02.22

[PDF, 212 kB]

34/2022 2.2.2022 18.2.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Všetuly, ul. Míru, Palackého, Sokolská dne 23.02.2022 od 7:30 do 15:00 hod.

[PDF, 96 kB]

33/2022 2.2.2022 24.2.2022
VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje

[PDF, 114 kB]

32/2022 31.1.2022 16.2.2022
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městských příspěvkových organizací na roky 2023 a 2024

[PDF, 362 kB]

31/2022 1.2.2022 22.2.2022
Návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2022

[PDF, 459 kB]

30/2022 1.2.2022 22.2.2022
VV - Opatření obecné povahy - změna č. 1 ÚP Lechotice

[PDF, 78 kB]

29/2022 27.1.2022 11.2.2022
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 17.01.2022

[PDF, 130 kB]

27/2022 25.1.2022 10.2.2022
VV - Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty stavebního povolení - SO 101 rekonstrukce chodníků Kostelec u Holešova

[PDF, 438 kB]

26/2022 25.1.2022 10.2.2022
Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech - Český statistický úřad

[PDF, 307 kB]

25/2022 25.1.2022 30.6.2022
Zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku par.č. 3674, 4004/2 v k.ú. Holešov za účelem realizace stavebního objektu č. 337 - Dálnice D49, stavba Hulín - Fryšták

[PDF, 93 kB]

24/2022 20.1.2022 7.2.2022
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Holešov a místní části Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy od 25.01. do 31.12.2022

[PDF, 213 kB]

23/2022 20.1.2022 7.2.2022
VV - doručení písemnosti č. j. HOL-1792/2022/ISÚ/rs - Hana Mičolová

[PDF, 173 kB]

21/2022 19.1.2022 4.2.2022
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II. a III. třídy, 20.01.2022-31.12.202213

[PDF, 223 kB]

20/2022 18.1.2022 3.2.2022
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 17.03.2022, čj. HOL-1615/2022/T

[PDF, 593 kB]

19/2022 18.1.2022 18.3.2022
VV - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: JUDr. Peter Mamrilla č.j. HOL-34304/2021/ISÚ/rs - komunikace - řadové garáže ve Všetulích

[PDF, 584 kB]

18/2022 17.1.2022 2.2.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - únor 2022

[PDF, 274 kB]

16/2022 13.1.2022 1.3.2022
Rozpočet města Holešova na rok 2022 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 20.12.2021

[PDF, 82 kB]

14/2022 12.1.2022 2.2.2022
VV - Společné povolení ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa, SO 01 komunikace a chodníky, č.j. HOL-32953/2021/ISÚ/rs

[PDF, 380 kB]

13/2022 12.1.2022 28.1.2022
Přehled Usnesení z 28. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.12.2021

[PDF, 166 kB]

12/2022 10.1.2022 26.1.2022
Přehled Usnesení z 6. schůze Zastupitestva města Holešova, která se konala 20.12.2021

[PDF, 115 kB]

11/2022 10.1.2022 26.1.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - silnice III/43827 Zahnašovice - Lechotice, č.j. HOL-20695/2021/SÚ/JP

[PDF, 377 kB]

10/2022 7.1.2022 24.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 180 kB]

8/2022 7.1.2022 20.4.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 178 kB]

5/2022 7.1.2022 20.4.2022
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice dne 09.02.2022 v 17 hodin - zámek Žeranovice

[PDF, 865 kB]

4/2022 7.1.2022 17.2.2022
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rymice v uplynulém období 2015 - 2021

[PDF, 212 kB]

3/2022 6.1.2022 8.2.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby ZTV - Holešov NADSADOVÁ II.ETAPA SO 07 Plynovod, SO 09 - Veřejné osvětlení

[PDF, 283 kB]

1/2022 4.1.2022 20.1.2022
VV - Rozhodnutí o společném povolení č.j. HOL-32815/2021/ŽP/Ve: Rodinné domy schválení stvabního záměru ZTV-Holešov Nadsadová II.Etapa

[PDF, 621 kB]

395/2021 29.12.2021 14.1.2022
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Pacetluky

[PDF, 503 kB]

394/2021 22.12.2021 7.1.2022
Zveřejnění záměru pronájmu místnosti č. 15 v 1. poschodí v budově č.p. 1582 na ul. Školní v Holešově

[PDF, 132 kB]

323/2021 21.12.2021 7.1.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky místností v 1. NP a v 2. NP v budově hasičské zbrojnice č.p. 1422 na ul. Bořenovská v Holešově

[PDF, 117 kB]

392//2021 21.12.2021 7.1.2022
Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

[PDF, 87 kB]

391/2021 20.12.2021 1.6.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Racková, propoj VN Lechotice

[PDF, 295 kB]

390/2021 17.12.2021 3.1.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - Leden 2022

[PDF, 251 kB]

388/2021 17.12.2021 3.1.2022
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 110 kB]

388/2021 16.12.2021 31.12.2021
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Tovární 1849, Holešov dne 11.01.2022 od 8:00 do 11:00 hod.

[PDF, 97 kB]

387/2021 14.12.2021 13.1.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie, Dobrotice dne 12.01.2022 od 7:30 do 10:00 hod.

[PDF, 10 kB]

386/2021 14.12.2021 13.1.2022
VV - OOP Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Míškovice

[PDF, 218 kB]

385/2021 14.12.2021 29.12.2021
Přehled Usnesení z 27. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.12.2021

[PDF, 144 kB]

384/2021 14.12.2021 29.12.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na nám. Dr. E. Beneše v Holešově - Farmářské a řemeslné trhy

[PDF, 506 kB]

383/2021 13.12.2021 21.12.2021
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.12.2021 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 83 kB]

382/2021 10.12.2021 21.12.2021
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k. ú Tučapy u Holešova

[PDF, 97 kB]

380/2021 9.12.2021 31.3.2022
VV - Oznámení zahájení změny stavby před dokončením bez ústního jednání - Komunikace - řadové garáže ve Všetulích, č.j. 35861/2021/ISÚ/RS

[PDF, 188 kB]

379/2021 7.12.2021 23.12.2021
Upozornění vlastníků či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.)

[PDF, 53 kB]

378/2021 6.12.2021 31.12.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Míškovice, kabel NN, 10 RD, Profi reality, č.j. 29548/2021/SÚ/VK

[PDF, 246 kB]

377/2021 6.12.2021 22.12.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 13.01.2022, Lubor Belháč, č.j. 069 EX 1143/18-45

[PDF, 180 kB]

376/2021 6.12.2021 14.1.2022
VV - Zahájení společného územního a stavebního řízení - ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa

[PDF, 193 kB]

375/2021 3.12.2021 21.12.2021
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2022

[PDF, 86 kB]

374/2021 1.12.2021 20.12.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku v k. ú. Holešov, p. č. 2728/1

[PDF, 112 kB]

373/2021 30.11.2021 16.12.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/43828 Míškovice

[PDF, 214 kB]

372/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

[PDF, 71 kB]

371/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Holešova

[PDF, 79 kB]

370/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2021 - Stanovení školských obvodů

[PDF, 53 kB]

369/2021 29.11.2021 15.12.2021
Přehled Usnesení z 26. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.11.2021

[PDF, 124 kB]

368/2021 29.11.2021 15.12.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1066 - o přijetí krizového opatření do 25.12.2021, omezení maloobchodu a služeb

[PDF, 482 kB]

367/2021 26.11.2021 27.12.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1065 - Nouzový stav na dobu 30 dnů

[PDF, 206 kB]

366/2021 26.11.2021 27.12.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání HOL-34893/2021/ŽP/Ve

[PDF, 223 kB]

365/2021 25.11.2021 14.12.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání ZTV Holešov Nadsadová II.etapa SO 07 Plynovod, SO 09 Veřejné osvětlení

[PDF, 234 kB]

364/2021 24.11.2021 13.12.2021
Zveřejnění záměru pachtu částí pozemku v k. ú. Količín, Tučapy, Žopy, Dobrotice

[PDF, 93 kB]

363/2021 24.11.2021 13.12.2021
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

[PDF, 226 kB]

362/2021 23.11.2021 9.12.2021
Přehled Usnesení z 5. zasedání Zastupitestva města Holešova, které se konalo 08.11.2021

[PDF, 167 kB]

361/2021 23.11.2021 9.12.2021
Přehled Usnesení z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.11.2021

[PDF, 169 kB]

360/2021 23.11.2021 9.12.2021
Usnesení o opakované dražbě proti povinnému Zdeněk Krutil

[PDF, 616 kB]

359/21 22.11.2021 3.2.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 07.12.2021, 8 -11 hod., Tovární 1849, Holešov

[PDF, 97 kB]

358/2021 22.11.2021 22.11.2021
KÚ ZL kraje - odbor DS - VV - Rozhodnutí změna územního rozhodnutí MěÚ Holešov č.j. SŘ/9909/2004 Sa ze dne 15.11.2004 - Stavba R 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1,003 kB]

357/2021 22.11.2021 8.12.2021
Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka

[PDF, 358 kB]

356/2021 19.11.2021 31.12.2021
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-34058/2021/DS/ZK

[PDF, 169 kB]

355/2021 18.11.2021 6.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 786/1, zahrada, k.ú. Všetuly

[PDF, 96 kB]

354/2021 18.11.2021 7.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 4040, ovocný sad, k. ú. Dobrotice

[PDF, 275 kB]

353/2021 18.11.2021 6.12.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent ŽP

[PDF, 136 kB]

352/2021 15.11.2021 1.12.2021
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 628/1 v k. ú.Lukoveček

[PDF, 94 kB]

351/2021 11.11.2021 29.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu, " Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu 2021 v Holešově" dne 26.11. od 17:00 hod. a 27.11.2021 do 20:00 hod.

[PDF, 212 kB]

350/21 10.11.2021 29.11.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 08.12.2021, I. R. S. PRO VÁS s.r.o.

[PDF, 144 kB]

349/2021 10.11.2021 9.12.2021
Zveřejnění záměru provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ul. Přerovská, Holešov

[PDF, 87 kB]

348/2021 9.11.2021 25.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, okružní křižovatka silnice III/49013, 49012, 49011 a MK v Holešově v termínu od 13.11. - 30.11.2021

[PDF, 213 kB]

347/2021 9.11.2021 25.11.2021
VV -Usnesení o zastavení řízení č. j. 33231/2021//SÚ/RS: CENTROPROJEKT GROUP a.s. - Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II.etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní infrastruktura, 1. část

[PDF, 208 kB]

346/2021 8.11.2021 24.11.2021
VV - Společné rozhodnutí MD-15109/2021-510-62 - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták 345/2021 8.11.2021 24.11.2021
VV - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2021 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení NESTLE Česko - KUSP č.j. 76061/2021/ŽPZE-KK

[PDF, 246 kB]

344/2021 4.11.2021 22.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 26.11.2021,7:30-14:30 hod., Zámecká 188, Dobrotice

[PDF, 98 kB]

343/2021 4.11.2021 29.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 25.11.2021,7:30-15:00 hod., Palackého, Družby, Všetuly

[PDF, 98 kB]

342/2021 4.11.2021 23.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice III/49013 na ul. Masarykova a ul. Smetanovy sady v Holešově od 08.11.-17.12.2021 - Bezvýkopová sanace kanalizace v Holešově

[PDF, 216 kB]

341/2021 3.11.2021 22.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/438 a II/432 na ul. Palackého a II/438 ul. Krátká v Holešově od 08.11.-30.11.2021 Bezvýkopová sanace kanalizace v Holešově

[PDF, 215 kB]

340/2021 3.11.2021 22.11.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Obec Pacetluky

[PDF, 205 kB]

339/2021 1.11.2021 18.11.2021
Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční 08.11.2021 od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 121 kB]

338/2021 27.10.2021 9.11.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2026 - Svazek obcí pro hospodaření s odpady BpH

[PDF, 147 kB]

337/2021 27.10.2021 12.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/49011 na ul. Osvobození v Holešově - ZTV -Holešov Nadsadová III.etapa, protlaky, termín od 01.11 do 30.11.2021

[PDF, 215 kB]

336/2021 27.10.2021 12.11.2021
Přehled Usnesení z 24. schůze Rady města Holešova, která se konala 18.10.2021

[PDF, 164 kB]

335/2021 26.10.2021 11.11.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Míškovice

[PDF, 207 kB]

334/2021 26.10.2021 11.11.2021
Sdělení občanům - změna svozu bioodpadu - svoz dne 26.10.2021

[PDF, 176 kB]

333/2021 22.10.2021 22.10.2021
Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Holešovsko na r. 2022

[PDF, 397 kB]

332/2021 20.10.2021 5.11.2021
VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Jankovice dne 22.11.2021 v 18:00 hod. na OÚ v Jankovicích

[PDF, 911 kB]

331/2021 20.10.2021 30.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 23.10.2021 nám. Dr. E. Beneše - Farmářské trhy od 06:00 do 15:00 hod.

[PDF, 215 kB]

330/2021 19.10.2021 4.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/490 v úseku Holešov Rymice-Kostelec u Holešova, silnice III/4906 v úseku Rymice - Roštění

[PDF, 209 kB]

329/2021 19.10.2021 4.11.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/490 v úseku Holešov Rymice-Kostelec u Holešova, silnice III/4906 v úseku Rymice - Roštění

[PDF, 209 kB]

329/2021 19.10.2021 4.10.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Míškovice, kabel NN, 10 RD, Profi reality, čj. 31050/2021/SÚ/VK

[PDF, 205 kB]

328/2021 18.10.2021 3.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 05.11.2021,7:30-15:00 hod., Palackého 1634, 5008, Všetuly

[PDF, 96 kB]

327/2021 18.10.2021 8.11.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - listopad 2021

[PDF, 284 kB]

326/2021 15.10.2021 1.12.2021
Přerušení dodávek pitné vody dne 28.10.2021 od 04.00 do 18:00 hod., ul. Očadlíkova Holešov

[PDF, 391 kB]

325/2021 15.10.2021 29.10.2021
Zveřejnění záměru pronájmu tělocvičny v budově č.p 1582 školní ul. v Holešově

[PDF, 111 kB]

323/2021 13.10.2021 29.10.2021
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Míškovice v uplynulém období 2016-07/2021

[PDF, 209 kB]

324/2021 13.10.2021 15.11.2021
VV - Oznámení zahájení územního řízení bez ústního jednání: Racková, propoj VN Lechotice

[PDF, 212 kB]

322/2021 12.10.2021 29.10.2021
Oznámení přerušení dodávek elektrické energie 15.11.2021 od 07:30-14:30 hod. Všetuly 501, Holešov

[PDF, 97 kB]

321/2021 12.10.2021 16.11.2021
Přehled Usnesení z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 04.10.2021

[PDF, 146 kB]

318/2021 11.10.2021 27.10.2021
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 15.10 - 31. 12. 2021 Holešov, ul. Očadlíkova oprava vodovodního potrubí

[PDF, 215 kB]

317/2021 11.10.2021 27.10.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 24.11.2021, čj. 179 EX 276/19-179

[PDF, 164 kB]

319/2021 7.10.2021 15.11.2021
Přerušení dodávky elektr.ener 25.10.2021,7:30-14:30 hod., Holešov, ul. Grohova, Očadlíkova

[PDF, 98 kB]

316/2021 7.10.2021 26.10.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

315/2021 7.10.2021 25.10.2021
VV - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí čj. HOL-24975/2021//SÚ/VK EG.D, a.s. - ADITIS GROUP s.r.o.

[PDF, 220 kB]

314/2021 6.10.2021 22.10.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

[PDF, 205 kB]

313/2021 6.10.2021 22.10.2021
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu ŘSD ČR - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín-Fryšták č.j. 28470/2021/ŽP

[PDF, 243 kB]

312/2021 6.10.2021 22.10.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

311/2021 5.10.2021 21.10.2021
Přehled Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 20.09.2021

[PDF, 131 kB]

310/2021 4.10.2021 20.10.2021
Přehled Usnesení z 22. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.09.2021

[PDF, 145 kB]

309/2021 4.10.2021 20.10.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - říjen 2021

[PDF, 276 kB]

308/2021 29.9.2021 1.11.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Holešov - Všetuly, silnice II/432 a II/438 - okružní křižovatka

[PDF, 276 kB]

307/2021 29.9.2021 15.10.2021
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-28525/2021/DS/ZTP/15/DR

[PDF, 166 kB]

306/2021 24.9.2021 11.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků pro budoucí výstavbu tří samostatných RD, k. ú. Količín

[PDF, 136 kB]

305/2021 24.9.2021 29.11.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k.ú. Žopy

[PDF, 120 kB]

304/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k. ú. Žopy

[PDF, 112 kB]

303/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k.ú. Žopy

[PDF, 167 kB]

302/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3500/18, k. ú. Holešov

[PDF, 167 kB]

301/2021 24.9.2021 14.10.2021
Zveřejnění záměru pronájmu tělocvičny v budově č.p. 1582 ul. Školní v Holešově, od 01.10.2021 do 30.06.2022

[PDF, 112 kB]

300/2021 23.9.2021 9.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 14.10.2021 od 7:30-15:00, Všetuly, Palackého, Míru, Holešov

[PDF, 99 kB]

299/2021 22.9.2021 15.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 15.10.2021 od 7:30-15:00, Tovární 1200, Holešov

[PDF, 94 kB]

298/2021 22.9.2021 16.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 15.10.2021 od 7:30-15:00, Všetuly , Holešov, ul. Palackho, Míru, Sokolská

[PDF, 99 kB]

298/2021 22.9.2021 15.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 21.10.2021 od 7:30-12:30, Všetuly, ul.Ovocná, Míru, Sokolská, Dukelská, Zahradní, Za Cukrovarem v Holešově

[PDF, 96 kB]

297/2021 22.9.2021 22.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

[PDF, 460 kB]

296/2021 23.9.2021 11.10.2021
Oznámení starosty města

[PDF, 160 kB]

295/2021 23.9.2021 11.10.2021
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zahnašovice v uplynulém období 2017 - 2021

[PDF, 211 kB]

294/2021 21.9.2021 25.10.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 10.11.2021, Andrea Vilímková

[PDF, 143 kB]

293/2021 17.9.2021 11.11.2021
Přerušení dodávky elektrické energie 05.10.2021, 7:30-14:30 hod., lokalita Rybníčky, Holešov

[PDF, 98 kB]

292/2021 17.9.2021 6.10.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p. č. 2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

291/2021 15.9.2021 1.10.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-27419/2021/DS/ZTP/13/ZV - Jiří Blažek

[PDF, 168 kB]

290/2021 14.9.2021 30.9.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Rohálovská 50ka 2021: 18.09.2021 od 10:00-20:00 hod

[PDF, 506 kB]

289/2021 13.9.2021 29.9.2021
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.09.2021 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 119 kB]

288/2021 9.9.2021 21.9.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 3624, k.ú. Dobrotice

[PDF, 96 kB]

287/2021 8.9.2021 24.9.2021
VV - Usnesení o zastavení řízení - Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II.etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1.část

[PDF, 207 kB]

286/2021 8.9.2021 24.9.2021
Oznámení o nekonání dražebního jednání dne 13.09.2021 - Miroslav Bačík

[PDF, 163 kB]

285/2021 8.9.2021 14.9.2021
Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí - čtvrtek 16.09.2021 v 16:00 hod. v prostorách kina Svět

[PDF, 165 kB]

284/2021 8.9.2021 11.10.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-26860/2021/ŽÚ/POM: Václav Michálek, Bořenovice 9

[PDF, 142 kB]

283/2021 8.9.2021 24.9.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 05.10.2021, Monika Fojtíková, Holešov

[PDF, 150 kB]

282/2021 7.9.2021 6.10.2021
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 446 kB]

281/2021 6.9.2021 16.2.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - ZTV Cukrák - Veřejná infrastruktura - SO 09 - Obnova rybníkuu

[PDF, 489 kB]

280/2021 3.9.2021 21.9.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Palackého a místní komunikaci ul. Tovární z důvodu provedení prací - Rekonstrukce žst. Holešov - vjezd a výjezd vozidel stavby

[PDF, 508 kB]

279/2021 1.9.2021 17.9.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Osvobození z důvodu provedení prací - ZTV - Holešov Nadsadová III. etapa, SO 01-Zpevnění plochy

[PDF, 508 kB]

278/2021 1.9.2021 17.9.2021
Přehled usnesení z 20. schůze Rady města Holešova ze dne 25.08.2021

[PDF, 189 kB]

277/2021 1.9.2021 17.9.2021
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Silnice Zahnašovic - Lechotice

[PDF, 480 kB]

276/2021 31.8.2021 16.9.2021
VV - Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby - Míškovice, Machovská, 10 RD, Obec

[PDF, 447 kB]

275/2021 31.8.2021 16.9.2021
VV - Oznámení o doplnění podkladů pro vydání společného rozhodnutí o rozkladech, stanovení lhůty pro vyjádření k podkladům - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1.57 MB]

247/2021 25.8.2021 10.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.09.2021 od 07:30 do 15:00 hod. - Holešov, část ulic Hankeho, Holajka, Střelnice

[PDF, 98 kB]

273/2021 25.8.2021 23.9.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

272/2021 24.8.2021 9.9.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

[PDF, 158 kB]

271/2021 24.8.2021 11.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

[PDF, 148 kB]

270/2021 24.8.2021 11.10.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově nám. Dr. E. Beneše 25.08.2021 od 17:30 do 21:00 hod.

[PDF, 213 kB]

269/2021 20.8.2021 6.9.2021
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/43826,43828 obec Kurovice dne 30.08.2021 do 31.10.2021- Rohálovská padesátka

[PDF, 216 kB]

268/2021 18.8.2021 2.9.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p. č. 2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 94 kB]

267/2021 18.8.2021 2.9.2021
VV - uložení písemnosti čj. 24402/2021/ŽÚ/PM Václav Michálek

[PDF, 98 kB]

266/2021 18.8.2021 2.9.2021
Odstávka elektrické energie dne 16.09.2021 od 07:30 do 15:00 hod. - Bořenovská ul., Holešov

[PDF, 98 kB]

265/2021 18.8.2021 17.9.2021
Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 13.08.2020

[PDF, 142 kB]

264/2021 16.8.2021 1.9.2021
Přehled Usnesení z 18. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.08.2020

[PDF, 123 kB]

263/2021 16.8.2021 1.9.2021
Přehled Usnesení z 17. schůze Rady města Holešova, která se konala 05.08.2020

[PDF, 98 kB]

262/2021 16.8.2021 1.9.2021
Odstávka elektrické energie dne 16.09.2021 od 07:30 do 15:00 hod. - Bořenovská ul., Holešov

[PDF, 98 kB]

265/2021 18.8.2021 17.9.2021
Odstávka elektrické energie dne 21.9.2021 od 7:30 do 14:30 hod. Všetuly, ČOV Všetuly

[PDF, 97 kB]

261/2021 13.8.2021 22.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 03.09.2021 od 8:30-12:30, Bořenovice, Holešov, Tučapy, Všetuly

[PDF, 97 kB]

260/2021 13.8.2021 6.9.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/490, II/438 v Holešově od 21.09. do 30.11.2021

[PDF, 213 kB]

259/2021 12.8.2021 30.8.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice III/4907 v obci Rymice dne 21.08.2021 od 12:00-18:00 hod.

[PDF, 214 kB]

258/2021 12.8.2021 30.8.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Holešov - Všetuly, silnice II/432, a II/438 - okružní křižovatka

[PDF, 209 kB]

257/2021 11.8.2021 27.8.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-24229/2021/DS/ZTP/11/DR Karl Seffer, r. 1937

[PDF, 166 kB]

256/2021 11.8.2021 27.8.2021
Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově s účinností od 01.09.2021

[PDF, 208 kB]

255/2021 11.8.2021 31.12.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 430 kB]

254/2021 9.8.2021 11.10.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Kurovice

[PDF, 499 kB]

253/2021 9.8.2021 25.8.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, z důvodu provedení stavebních prací na výstavbě veřejného osvětlení

[PDF, 442 kB]

252/2021 9.8.2021 25.8.2021
Usnesení o zrušení elektronické dražby 18.8.2021 - Lukáš Kojetský

[PDF, 38 kB]

251/2021 6.8.2021 19.8.2021
Dražební vyhláška 13.9.2021 - Miroslav Bačík + Usnesení o změně místa konání dražby

[PDF, 89 kB]

250/2021 5.8.2021 14.9.2021
Dražební vyhláška 13.9.2021 - Michaela Mariánková + Usnesení o změně místa konání dražby

[PDF, 89 kB]

249/2021 5.8.2021 14.9.2021
Dražební vyhláška 13.9.2021 - Bronislav Usein + Usnesení o změně místa konání dražby

[PDF, 93 kB]

248/2021 5.8.2021 14.9.2021
VV - Usnesení o přerušení řízení VIAPONT, s.r.o. - č. j. HOL-23546/2021/ŽP/Ve

[PDF, 538 kB]

247/2021 4.8.2021 20.8.2021
Statutární město Olomouc - Oznámení o možnosti převzít písemnost čj. 191741/2021/ODUR/DIMHD/Tot - Kuča František, nar. 1980

[PDF, 300 kB]

246/2021 4.8.2021 20.8.2021
Dražební vyhláška dne 09.09.2021 - Pavel Gaja

[PDF, 149 kB]

245/2021 4.8.2021 10.9.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Dobrotice, zahr. kolonie, 160 M, kab. NN

[PDF, 442 kB]

244/2021 3.8.2021 19.8.2021
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, k. ú. Všetuly

[PDF, 196 kB]

243/2021 2.8.2021 19.8.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby Holešov, Plačkov, VN, TS a NN, obnova

[PDF, 628 kB]

242/2021 28.7.2021 13.8.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-22940/2021/DS/ZPT/8/DR - Lukáš Rokos, r. 1986

[PDF, 420 kB]

241/2021 28.7.2021 13.8.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p. č. 1916/7, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 95 kB]

240/2021 26.7.2021 11.8.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

239/2021 26.7.2021 11.8.2021
Přerušení dodávky elektrické energie dne 9.8.2021 od 7:30-13:30 h., Kasárna Policie Holešov

[PDF, 97 kB]

238/2021 26.7.2021 10.8.2021
Přerušení dodávky elektrické energie dne 9.8.2020 od 7:30-13:30 h., Kasárna Policie Holešov

[PDF, 97 kB]

238/2021 26.7.2021 10.8.2020
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

237/2021 26.7.2021 11.8.2021
Přerušení dodávky elektr.energie 18.8.2021 od 8:00-12:30 h, Všetuly, Palackého 760/2

[PDF, 98 kB]

236/2021 23.7.2021 19.8.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 555/2, zahrada, k.ú. Všetuly

[PDF, 194 kB]

235/2021 23.7.2021 10.8.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - srpen 2021

[PDF, 663 kB]

234/2021 23.7.2021 1.9.2021
Zveřejnění záměru pronájmu části městských pozemků k zahrádkářskému využití, p.č. 772/6 a 772/26 ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 113 kB]

233/2021 20.7.2021 5.8.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově - HULMEN 2021 dne 24.07. 2021 od 09:00 do 14:00 hod.

[PDF, 189 kB]

232/2021 20.7.2021 5.8.2021
Oznámení o možnosti převzít písemnost:Výzva k odstranění vozidla SMOL/157000/2021/ODUR/DIMHD/Tot: Kuča František, 1980

[PDF, 97 kB]

231/2021 19.7.2021 4.8.2021
Přehled Usnesení z 16. schůze Rady města Holešova, která se konala 12.07.2021

[PDF, 123 kB]

230/2021 19.7.2021 4.8.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 04.08.2021 od 7:30-13, Kuraray Všetuly

[PDF, 97 kB]

229/2021 19.7.2021 5.8.2021
Usnesení o zrušení elektronické dražby nemovitých věcí : Pálka Radomír

[PDF, 712 kB]

228/2021 19.7.2021 22.7.2021
Oznámení Mikroregionu Holešovsko - schválený závěrečný účet DSO pro r. 2021

[PDF, 107 kB]

227/2021 16.7.2021 2.8.2021
VV - Společné povolení - stavba Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště Holešov

[PDF, 369 kB]

226/2021 14.7.2021 30.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/438 - Holešovman 2021

[PDF, 502 kB]

225/2021 14.7.2021 30.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na ulici Slovenská, Holešov v termínu od 19.7. - 31.8.2021

[PDF, 502 kB]

224/2021 14.7.2021 30.7.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 484 kB]

223/2021 14.7.2021 30.7.2021
VV - Opravné rozhodnutí čj. 21216/2021/ŽP/Ve

[PDF, 526 kB]

222/2021 9.7.2021 26.7.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 485 kB]

221/2021 7.7.2021 23.7.2021
Dražební vyhláška Kojetský Lukáš

[PDF, 432 kB]

220/2021 7.7.2021 19.8.2021
Dražební vyhláška Palka

[PDF, 189 kB]

219/2021 7.7.2021 22.7.2021
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 555/2, k. ú. Všetuly

[PDF, 96 kB]

218/2021 2.7.2021 3.8.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1333/2, k. ú. Holešov

[PDF, 203 kB]

217/2021 2.7.2021 3.8.2021
Přehled Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 28.06.2021

[PDF, 173 kB]

216/2021 2.7.2021 19.7.2021
Přehled Usnesení z 15. schůze Rady města Holešova, která se konala 28.06.2021

[PDF, 139 kB]

215/2021 2.7.2021 19.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kurovice od 01.07. 2021 - 30.09.2021

[PDF, 213 kB]

214/2021 30.6.2021 16.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438, III/43828-29 Obnova povrchu vozovky Holešov

[PDF, 215 kB]

213/2021 30.6.2021 16.7.2021
VV - Společné povolení na stavbu "Holešov- revitalizace místních komunikací, 3. etapa - ul. Plačkov SO 104 Parkovací plochy

[PDF, 331 kB]

211/2021 30.6.2021 16.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově "Za oborou" - pokládka kabelu NN od 07.07. 2021 - 09.07.2021

[PDF, 212 kB]

210/2021 30.6.2021 16.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově ul. Grohova -rekonstrukce komunikace a chodníků od 07.07. 2021 - 30.11.2021

[PDF, 211 kB]

209/2021 29.6.2021 15.7.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově ul. Tyršova - oprava vodovodu od 07.07. 2021 - 31.08.2021

[PDF, 212 kB]

208/2021 29.6.2021 15.7.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - červenec 2021

[PDF, 275 kB]

207/2021 29.6.2021 2.8.2021
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Míškovice, Machovská, 10 RD, Obec

[PDF, 255 kB]

206/2021 29.6.2021 15.7.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Dobrotice, zahr.kolonie, 160M, kab.NN

[PDF, 373 kB]

205/2021 28.6.2021 14.7.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kurovice 68

[PDF, 197 kB]

204/2021 25.6.2021 12.7.2021
VV - Společné povolení na stavbu "Holešov- revitalizace místních komunikací, 2. etapa - ul. Očadlíkova"

[PDF, 353 kB]

203/2021 24.6.2021 12.7.2021
Přehled Usnesení z 14. schůze Rady města Holešova, která se konala 14.06.2021

[PDF, 178 kB]

202/2021 24.6.2021 12.7.2021
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač - dne 26.07.2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

[PDF, 416 kB]

201/2021 24.6.2021 3.8.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby movitých věcí dne 13.07.2021, nákladní automobil FIAT DUCATO

[PDF, 4.47 MB]

200/2021 21.6.2021 15.7.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 14.07.2021 od 7:30-15, KOLIČÍN

[PDF, 98 kB]

198/2021 21.6.2021 15.7.2021
Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 28.06.2021 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 138 kB]

197/2021 21.6.2021 29.6.2021
Dražební vyhláška dne 21.7.2021 - Pálka Radomír

[PDF, 785 kB]

197/2021 17.6.2021 22.7.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.07.2021 od 7:30 do 15:00 hod. ul. Holajka, Střelnice, Holešov

[PDF, 98 kB]

196/2021 17.6.2021 13.7.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.07.2021 od 7:30 do 15:00 hod.Holajka,Střelnice, Holešov

[PDF, 98 kB]

196/2021 17.6.2021 13.6.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově Novosady - úprava povrchu vozovky po překopu - objízdná trasa po III/43821

[PDF, 215 kB]

195/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - OOP Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pacetluky

[PDF, 193 kB]

194/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obec Lechotice

[PDF, 205 kB]

193/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpr.provozu silnice II/438 na ul. Partyzánská a Dr. E.Beneše v Holešově dne 25.06. - 27.06.2021 BIKEMARTON DRÁSAL ČS 2021

[PDF, 218 kB]

192/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - OOP stanovení přechodné úpr.provozu BIKEMARATON DRÁSAL ĆESKÉ SPOŘITELNY 2021 DNE 26.6.2021

[PDF, 209 kB]

191/2021 16.6.2021 2.7.2021
Plnění rozpočtu města Holešova za rok 2020

[PDF, 1.32 MB]

189/2021 10.6.2021 30.6.2021
VV - Usnesení - přerušení řízení o návrhu OOP - místní úprava provozu na ul. Jižní v Martinicích

[PDF, 211 kB]

188/2021 10.6.2021 28.6.2021
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 670 kB]

190/2021 10.6.2021 28.6.2021
Sdělení vodoprávního úřadu - Plán pro případ havárie - mobilní čerpací stanice motorové nafty

[PDF, 485 kB]

187/2021 9.6.2021 25.6.2021
KÚ ZL kraje - odbor ŽP - Nestlé Česko - změna v procesu výroby cukrovinek čj. KUZL 36935/2021

[PDF, 245 kB]

186/2021 8.6.2021 24.6.2021
Přehled Usnesení z 13. miořádné schůze Rady města Holešova, která se konala 31.05.2021

[PDF, 162 kB]

185/2021 8.6.2021 24.6.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 11.08.2021, Krutil Zdeněk

[PDF, 618 kB]

184/2021 8.6.2021 12.8.2021
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinice SPU 197500/2021/NED

[PDF, 210 kB]

183/2021 4.6.2021 21.6.2021
Přehled Usnesení z 12. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021, kdy rozhodovala ve věcech hospodaření společnosti Technické služby Holešov, s.r.o.

[PDF, 150 kB]

182/2021 7.6.2021 23.6.2021
Přehled Usnesení z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021, kdy rozhodovala ve věcech hospodaření společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.

[PDF, 108 kB]

181/2021 7.6.2021 23.6.2021
Přehled Usnesení z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021

[PDF, 127 kB]

180/2021 7.6.2021 23.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 25.06.2021 od 8:45-14:00 , Tučapy

[PDF, 97 kB]

178/2021 2.6.2021 28.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 25.06.2021 od 7:30-15:00, Zahradní ul.,Všetuly

[PDF, 98 kB]

177/2021 2.6.2021 26.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 23.06.2021 od 7:30-15:00 , Holešov, Tovární 1221, 1407, 5020

[PDF, 97 kB]

176/2021 2.6.2021 24.6.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - červen 2021

[PDF, 205 kB]

175/2021 1.6.2021 1.7.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 01.07.2021, Kopřiva David

[PDF, 373 kB]

174/2021 1.6.2021 2.7.2021
Ministerstvo dopravy - VV - Vyrozumění účastníků řízení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, čj. MD-15109/2021/210-11

[PDF, 821 kB]

173/2021 31.5.2021 17.6.2021
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 1608/7, k. ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

172/2021 1.6.2021 17.6.2021
Rozhodnutí prominutí z moci úřední všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění přenosných reklamních zařízení úhradu místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 01.01.2021 do 31.12.2021

[PDF, 593 kB]

171/2021 31.5.2021 16.6.2021
Rozhodnutí prominutí z moci úřední všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restauračních předzahrádek úhradu místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 01.01.2021 do 31.12.2021

[PDF, 591 kB]

170/2021 31.5.2021 16.6.2021
VV - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje

[PDF, 449 kB]

169/2021 31.5.2021 16.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - architekt města

[PDF, 138 kB]

168/2021 28.5.2021 16.6.2021
VV - Oznámení o zahájení územ. řízení - Holešov, Plačkov

[PDF, 251 kB]

167/2021 28.5.2021 15.6.2021
Zveřejnění záměru výpůjčky městského pozemku p.č. 1802/2, k.ú. Holešov

[PDF, 113 kB]

166/2021 28.5.2021 14.6.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Jankovice, čištění kanalizace

[PDF, 214 kB]

165/2021 28.5.2021 15.6.2021
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1333/2, k. ú. Holešov

[PDF, 92 kB]

1654/2021 27.5.2021 14.6.2021
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku, p.č. 3706/11, k.ú. Holešov

[PDF, 112 kB]

163/2021 26.5.2021 11.6.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, zahrada, k. ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

162/2021 26.5.2021 11.6.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání - Holešov - Holešov, parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště

[PDF, 191 kB]

161/2021 26.5.2021 11.6.2021
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prosor - bufet v přízemí budovy čp 1841, Holešov, p.č. 462/26, k.ú. Holešov

[PDF, 98 kB]

160/2021 26.5.2021 14.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 14.06.2021 od 7:30-15:00 , Holešov, Tovární 1221, 1407, 5020

[PDF, 94 kB]

159/2021 25.5.2021 15.6.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

158/2021 25.5.2021 10.6.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - Míškovice, Machová, 10 RD, Obec

[PDF, 457 kB]

157/2021 24.5.2021 9.6.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání - Holešov - Holešov, Revitalizace místních komunikací, 3. etapa, ul. Plačkov

[PDF, 179 kB]

156/2021 21.5.2021 7.6.2021
Přehled Usnesení z 9. schůze Rady města Holešova, která se konala 10.05.2021

[PDF, 131 kB]

155/2021 21.5.2021 7.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 09.06.2021 od 7:30-15:00 , Holešv - Všetuly

[PDF, 98 kB]

154/2021 20.5.2021 10.6.2021
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jankovice - dne 21.06.2021 v 18:00 hod. v sále budovy OÚ v Jankovicích

[PDF, 417 kB]

153/2021 19.5.2021 29.6.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 24.06.2021, Robert Caletka

[PDF, 176 kB]

152/2021 18.5.2021 25.6.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání - Holešov - Revitalizace místních komunikací, 2. etapa, ul. Očadlíkova

[PDF, 193 kB]

151/2021 18.5.2021 3.6.2021
VV - OOP Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na ul. Bartošova, Havlíčkova v Holešově

[PDF, 205 kB]

150/2021 18.5.2021 3.6.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -- úprava provozu na místní komunikaci nám. Dr. E. Beneše v Holešově v době od 06:00 do 14:00 hod. akce "Farmářské trhy"

[PDF, 212 kB]

149/2021 18.5.2021 3.6.2021
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1244, zahrada, k. ú. Žopy

[PDF, 94 kB]

148/2021 18.5.2021 7.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.06.2021 od 7:30 do 14:30 hod, Holešov, ul. Střelnice

[PDF, 97 kB]

147/2021 14.5.2021 10.6.2021
Schválený závěrečný účet DS za rok 2019 - Obec Holešov - člen DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 410 kB]

146/2021 14.5.2021 31.5.2021
Vv - Rozhodnutí o umístění stavby - Holešov, veřejné osvětlení - ul. Grohova

[PDF, 519 kB]

145/2021 12.5.2021 28.5.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - správce PC sítě

[PDF, 449 kB]

144/2021 11.5.2021 27.5.2021
Zveřejnění záměru ročního pachtu části zemědělského pozemku p.č.379/1, k.ú. Tučapy

[PDF, 279 kB]

143/2021 11.5.2021 1.6.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

[PDF, 102 kB]

142/2021 10.5.2021 26.5.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-14189/2021/DS/ZTP/5/DR

[PDF, 231 kB]

141/2021 10.5.2021 26.5.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 26.05.2021 od 7:30-09:30, nám F.X. Richtra 182/9, Holešov

[PDF, 99 kB]

140/2021 7.5.2021 27.5.2021
Přehled Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 26.04.2021

[PDF, 165 kB]

139/2021 6.5.2021 24.5.2021
Přehled Usnesení z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 26.04.2021

[PDF, 134 kB]

138/2021 6.5.2021 24.5.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -- úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci , Holešov, ul. Očadlíkova - rekonstrukce administrativní budovy od 10.05. do 30.11.2021

[PDF, 212 kB]

137/2021 5.5.2021 21.5.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, obec Martinice, ul. Jižní

[PDF, 206 kB]

136/2021 5.5.2021 21.5.2021
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015

[PDF, 98 kB]

135/2021 4.5.2021 20.5.2021
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2020

[PDF, 1.76 MB]

134/2021 3.5.2021 19.5.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pachtu části městských pozemků k zahrádkářskému využití, p.č. 2728/1, k. ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

133/2021 30.4.2021 17.5.2021
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova na r. 2022 a 2023 v tis. Kč

[PDF, 85 kB]

132/2021 28.4.2021 28.4.2022
Oznámení Mikroregionu Holešovsko - schválený závěrečný účet DSO za rok 2019

[PDF, 102 kB]

131/2021 23.4.2021 10.5.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 17.05.2021 od 7:30-11:00 lokalita Rybníčky, Holešov - ul. Hankeho, Střelnice, U Rusavy

[PDF, 78 kB]

130/2021 26.4.2021 18.5.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 14.05.2021 od 7:30-14:30 Tučapy

[PDF, 82 kB]

129/2021 26.4.2021 17.5.2021
Přehled Usnesení z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 12.04.2021

[PDF, 231 kB]

128/2021 26.4.2021 12.5.2021
Zveřejnění záměru pronájmu části městských pozemků k zahrádkářskému využití, p.č. 772/6 ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 95 kB]

127/2021 22.4.2021 13.5.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 26.05.2021, Vavruša Jiří

[PDF, 278 kB]

126/2021 22.4.2021 27.5.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -- úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v úseku Količín - Pravčice od 01.05. do 30.09.2021

[PDF, 210 kB]

119 19.4.2021 5.5.2021
VV - Oznámení mimořádných změn úředních hodin Finančního úřadu - splatnost daně z nemovitých věcí na rok 2021

[PDF, 368 kB]

125/2021 21.4.2021 31.5.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - architekt města

[PDF, 137 kB]

124/2021 20.4.2021 11.5.2021
VV - Stavební povolení obnova místní komunikace podél vodního toku Racková v obci Lechotice

[PDF, 294 kB]

123/2021 20.4.2021 6.5.2021
VV - Stavební povolení - obnova místní komunikace od č.p. 54 po č.p. 140 v obci Lechotice

[PDF, 287 kB]

122/2021 20.4.2021 6.5.2021
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí: Petr Bureš, Holešov

[PDF, 292 kB]

121/2021 19.4.2021 5.5.2021
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí: Petr Bureš, Holešov 121/2021 19.4.2021 5.4.2021
VV - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Tučapy u Holešova

[PDF, 250 kB]

120/2021 19.4.2021 5.5.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Vybudování nového sjezdu a protlak pod místní komunikacích, úsek účelové komunikace Količín - Pravčice od 01.05. do 30.09.2021 I. etapa

[PDF, 210 kB]

119/2021 19.4.2021 5.4.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Vybudování nového sjezdu a protlak pod místní komunikací, rekonstrukce napojení chodníku Martinice, ul. Jižní od 24.04. do 07.05.2021

[PDF, 94 kB]

118/2021 19.4.2021 5.5.2021
Zveřejnění prodeje hasičského vozidla

[PDF, 94 kB]

117/2021 16.4.2021 4.5.2021
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 26. 04. 2021 od 16:00 hod. ve velkém sále holešovského zámku

[PDF, 220 kB]

116/2021 16.4.2021 27.4.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Stavební úpravy chodníku ul. Palackého Holešov v termínu od 19.04. do 21.05.2021

[PDF, 504 kB]

115/2021 14.4.2021 30.4.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.05.2021 od 7:30 do 12:00 hod. Dobrotice

[PDF, 52 kB]

114/2021 14.4.2021 6.5.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.05.2021 od 7:30 do 12:00 hod. Dobrotice

[PDF, 52 kB]

114/2021 14.4.2021 6.4.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.05.2021 od 7:30 do 12:00 hod. Dobrotice

[PDF, 52 kB]

114/82021 14.4.2021 6.4.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 485 kB]

113/2021 13.4.2021 29.4.2021
VV - Rozhodnutí č. 38 Dálnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1.35 MB]

112/2021 13.4.2021 29.4.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahradkářskému využití p.č.2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

111/2021 9.4.2021 26.4.2021
Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

[PDF, 207 kB]

110/2021 9.4.2021 12.5.2021
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2023

[PDF, 567 kB]

109/2021 8.4.2021 27.4.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce chodníku Martinice

[PDF, 500 kB]

108/2021 8.4.2021 26.4.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Vybudování nového sjezdu a protlak pod místní komunikací, Tovární ul., Holešov od 07.04. do 13.06.2021

[PDF, 214 kB]

107/2021 6.4.2021 22.4.2021
VV - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZL kraje a oznámení konání veřejného jednání dne 11.05.2021

[PDF, 136 kB]

106/2021 1.4.2021 19.5.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Rekonstrukce chodníku na ul. Samostatnost, Holešov od 12.04. do 31.05.2021

[PDF, 213 kB]

105/2021 1.4.2021 19.4.2021
VV - Rozhodnutí o společném povolení pro stavbu Rymice - prodloužení kanalizace, vodovodu, vodovodní přípojky

[PDF, 363 kB]

104/2021 31.3.2021 16.4.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na ul. Grohova v Holešově od 06.04. do 30.04.2021

[PDF, 226 kB]

103/2021 31.3.2021 16.4.2021
Přehled Usnesení z 6. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.03.2021

[PDF, 129 kB]

102/2021 30.3.2021 15.4.2021
Dražební vyhláška - Miloslav Semela - Usnesení o odročení

[PDF, 68 kB]

101/2021 29.3.2021 14.4.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 772/26, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 69 kB]

100/2021 29.3.2021 19.4.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 26.03.2021 č. 314 - prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

[PDF, 41 kB]

99/2021 29.3.2021 12.4.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/49011, chodník ul. Osvobození, Holešov v termínu od 31.3. - 30.4.2021

[PDF, 508 kB]

98 26.3.2021 12.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 22.03.2021 Změna č. 8, čj. NS/4 - COVID-19/1.9

[PDF, 215 kB]

97/2021 25.3.2021 12.4.2021
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání - obnova místní komunikace podél vodního toku Racková v obci Lechotice

[PDF, 184 kB]

97/2021 23.3.2021 8.4.2021
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání - obnova místní komunikace od č.p. 54 po 140 v obci Lechotice

[PDF, 183 kB]

96/2021 23.3.2021 8.4.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, k. ú. Holešov

[PDF, 348 kB]

95/2021 23.3.2021 8.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 18.03.2021 Změna č. 7, čj. NS/4 - COVID-19/1.8

[PDF, 58 kB]

97/2021 19.3.2021 12.4.2021
VV - Společné povolení na stavbu Holešov - revitalizace místních komunikací 1. etapa - ul. Grohova

[PDF, 390 kB]

93/2021 18.3.2021 6.4.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 21.04.2021, Miloslav Semela

[PDF, 85 kB]

92/2021 17.3.2021 22.4.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bezvýkopová sanace kanalizace v Holešově od 22.3. do 26.03.2021

[PDF, 189 kB]

91/2021 17.3.2021 6.4.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - Holešov, veřejné osvětlení - ul. Grohova

[PDF, 196 kB]

90/2021 17.3.2021 6.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 16.03.2021 Změna č. 6, čj. NS/4 - COVID-19/1.7

[PDF, 208 kB]

89/2021 16.3.2021 5.4.2021
Přehled Usnesení z 5. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.03.2021

[PDF, 143 kB]

88/2021 15.3.2021 31.3.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 24.03.2021, Radim Malák

[PDF, 106 kB]

87/2021 11.3.2021 25.3.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 11.03.2021 Změna č. 5, čj. NS/4 - COVID-19/1.6

[PDF, 139 kB]

86/2021 11.3.2021 12.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 09.03.2021 Změna č. 4, čj. NS/4 - COVID-19/1.5

[PDF, 190 kB]

85/2021 11.3.2021 12.4.2021
VV - Návrh na zadání Územního plánu Bořenovice - veřejné nahlédnutí od 11.03. do 12.04.2021

[PDF, 217 kB]

84/2021 11.3.2021 13.4.2021
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lechotice dne 14.04.2021

[PDF, 418 kB]

83/2021 10.3.2021 22.4.2021
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu Dálnice D49 - Stavba 4901 Hulín - Fryšták čj. 33344/2021/ISU

[PDF, 220 kB]

82/2021 9.3.2021 25.3.2021
VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu Dálnice D49 - Stavba 4901 Hulín - Fryšták čj. 33345/2021/ISU

[PDF, 226 kB]

81/2021 9.3.2021 25.3.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Grohova - výstavba zápustných kontajnerů od 15.03. 2021 do 31. 03. 2021

[PDF, 213 kB]

80/2021 9.3.2021 25.3.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 07.03.2021 Změna č. 3, čj. NS/4 - COVID-19/1.4

[PDF, 53 kB]

79/2021 8.3.2021 12.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 Změna č. 2, čj. NS/4 - COVID-19/1.3

[PDF, 186 kB]

78/2021 8.3.2021 12.4.2021
Přehled Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 22.02.2021

[PDF, 139 kB]

77/2021 8.3.2021 24.3.2021
Přehled Usnesení z 4. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.02.2021

[PDF, 142 kB]

76/2021 8.3.2021 24.3.2021
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 10.03.2021, Michal Galatík

[PDF, 290 kB]

75/2021 3.3.2021 11.3.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 Změna č. 1 čj. NS/4 - COVID-19/1.1.

[PDF, 186 kB]

74/2021 3.3.2021 12.4.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - březen 2021

[PDF, 224 kB]

73/2021 1.3.2021 1.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021

[PDF, 305 kB]

72/2021 1.3.2021 1.4.2021
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Holešov od 01.03.2021

[PDF, 47 kB]

71/2021 1.3.2021 1.4.2021
Oznámení - o uzavření městského úřadu dne 04.3.2021

[PDF, 71 kB]

70/2021 1.3.2021 5.3.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 23.03.2021 od 7:30 -14:30 Žopy

[PDF, 244 kB]

69/2021 1.3.2021 24.3.2021
Usnesení Vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27.02.2021

[PDF, 234 kB]

68/2021 1.3.2021 12.4.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Samostatnost, Holešov "Rekonstrukce chodníku od 02.03. 2021 do 31.03..2021"

[PDF, 503 kB]

67/2021 25.2.2021 15.3.2021
Zveřejnění záměru směny k.ú. Holešov - Božena a Miloslav Šlechta

[PDF, 116 kB]

66/2021 23.2.2021 11.3.2021
Oznámení MUDr. Zelové o zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s účinnosti ke dni 01.04.2021

[PDF, 129 kB]

65/2021 23.2.2021 1.4.2021
Zveřejnění záměru zřízení výpůjčky dvou vyhrazených parkovacích míst, p.č. 45/3 k.ú. Holešov, nám. Sv. Anny

[PDF, 103 kB]

64/2021 23.2.2021 11.3.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, v průjezdním úseku obce Pacetluky

[PDF, 204 kB]

62/2021 19.2.2021 8.3.2021
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 09.02.2021 - O konání sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021 v České republice

[PDF, 207 kB]

61/2021 19.2.2021 12.5.2021
Ministerstvo dopravy - VV - Oznámení o podání rozkladů - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 104 kB]

60/2021 19.2.2021 8.3.2021
Ministerstvo ŽP - Připomínky k oznámení koncepce Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027, Závěr zjišťovacího řízení

[PDF, 302 kB]

59/2021 17.2.2021 5.3.2021
Rozpočtová opatření města Holešova na rok 2021

[PDF, 51 kB]

58/2021 17.2.2021 31.12.2021
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 24.03.2021, Radim Malák

[PDF, 426 kB]

57/2021 17.2.2021 25.3.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 05.03.2021 od 7:30 - 14:00, Všetuly, Holešov

[PDF, 70 kB]

55/2021 17.2.2021 5.3.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 05.03.2021 od 8:30-15:40 Tučapy

[PDF, 198 kB]

54/2021 17.2.2021 8.3.2021
Přehled Usnesení z 3. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.02.2021

[PDF, 134 kB]

56/2021 16.2.2021 4.3.2021
VV - Oznámení o vyměření místního poplatku za r. 2020 čj. MU/03321-3322/2021/OF-MPP1, MěÚ Lipník n. Bečvou

[PDF, 56 kB]

53/2021 15.2.2021 18.3.2021
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne:16.02.2021 Žopy od 07:30 - 15:00 hod.

[PDF, 153 kB]

52/2021 15.2.2021 17.2.2021
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 03.05.2021, Miroslav Bačík

[PDF, 86 kB]

51/2021 12.2.2021 4.5.2021
Oznámení podle § 25 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) návrh Národního plánu povodí Dunaje, Váhu a Dyje

[PDF, 120 kB]

50/2021 12.2.2021 18.6.2021
Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 22. 02. 2021 od 16:00 hod. ve velkém sále holešovského zámku

[PDF, 123 kB]

49/2021 11.2.2021 23.2.2021
VV - oznámení o zahájení řízení o společném povolení bez ústního jednání

[PDF, 229 kB]

48/2021 10.2.2021 25.2.2021
Aukční vyhláška dne 4.3.2021, k.ú. Kostelec u Holešova

[PDF, 305 kB]

47/2021 10.2.2021 5.3.2021
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 16.03.2021, Miloslav Semela

[PDF, 262 kB]

46/2021 9.2.2021 17.3.2021
Usnesení o přerušení řízení - vodoprávní řízení o stavebním povolení stavby "Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

[PDF, 188 kB]

45/2021 8.2.2021 24.2.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání - Holešov, revitalizace místních komunikací, 1. etapa, ul. Grohova

[PDF, 164 kB]

44/2021 8.2.2021 24.2.2021
Přehled Usnesení z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala dne 25.01.2021

[PDF, 170 kB]

43/2021 8.2.2021 24.2.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 193 kB]

42/2021 3.2.2021 19.2.2021
Usnesení - Zrušení elektronické dražby nemovitých věcí konané dne 10.02.2021 čj. 009 EX 1047/18-224

[PDF, 277 kB]

41/2021 3.2.2021 11.2.2021
VV - Oznámení doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova

[PDF, 218 kB]

40/2021 2.2.2021 22.3.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Horní Lapač - výjezd vozidel ze skládky v termínu od 08.02. 2021 do 31. 12. 2021

[PDF, 210 kB]

39/2021 1.2.2021 17.2.2021
Výroční zpráva města Holešov za rok 2020

[PDF, 277 kB]

38/2021 1.2.2021 17.2.2021
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2021

[PDF, 409 kB]

37/2021 1.2.2021 23.2.2021
Návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2021

[PDF, 474 kB]

36/2021 1.2.2021 23.2.2021
5/32021 Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací

[PDF, 168 kB]

35/2021 27.1.2021 12.2.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje - Změna č. 2

[PDF, 31 kB]

34/2021 26.1.2021 15.2.2021
VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - v obci Přílepy na ul. Letná

[PDF, 500 kB]

33/2021 26.1.2021 11.2.2021
Dražební vyhláška - odročení na den 26.02.2021: BRF trans s.r.o., Žopy, čj. 129 EX 4906/19-108

[PDF, 297 kB]

32/2021 25.1.2021 1.3.2021
Dražební vyhláška - odročení na den 22.02.2021: BRF trans s.r.o., Žopy, čj. 129 EX 4906/19-107

[PDF, 74 kB]

31/2021 25.1.2021 23.2.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.02.2021 od 7:30 - 15:00 hod., Žopy

[PDF, 244 kB]

30/2021 25.1.2021 17.2.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.02.2021 od 7:30 - 15:30 hod., Tučapy

[PDF, 85 kB]

29/2021 25.1.2021 16.2.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - únor 2021

[PDF, 187 kB]

28/2021 25.1.2021 1.3.2021
Oznámení o volné pracovní pozici - strážník městské policie

[PDF, 249 kB]

27/2021 22.1.2021 1.2.2021
Rozpočet města Holešova na rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města dne 15.12.2020

[PDF, 83 kB]

26/2021 22.1.2021 31.12.2021
VV - OOP - zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami s účinností od 22.01.2021

[PDF, 210 kB]

25/2021 22.1.2021 31.12.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. 12. 2020 - vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pátek 8.10.2021 a sobota 9. 10. 2021

[PDF, 117 kB]

24/2021 20.1.2021 11.10.2021
Nález psa

[PDF, 61 kB]

23/2021 20.1.2021 22.3.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provádění prací při údržbě sinic II. a III. třídy

[PDF, 217 kB]

22/2021 20.1.2021 5.2.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.02.2021 od 7:30 - 15:00 v Holešově ul. Bezručova, Luhy

[PDF, 141 kB]

21/2021 19.1.2021 19.2.2021
Přehled Usnesení z 29. schůze Rady města Holešova, která se konala 29.12.2020

[PDF, 87 kB]

20/2021 18.1.2021 3.2.2021
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.01.2021

[PDF, 114 kB]

19/2021 18.1.2021 3.2.2021
Přehled usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 15.12.2020

[PDF, 233 kB]

18/2021 13.1.2021 29.1.2021
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Holešov po dobu trvání nouzového stavu

[PDF, 62 kB]

17/2021 13.1.2021 15.2.2021
Dražební vyhláška 10.02.2021 - Antonín Palka

[PDF, 579 kB]

16/2021 13.1.2021 11.2.2021
Dražební vyhláška 10.03.2021 - Michal Galatík

[PDF, 289 kB]

15/2021 13.1.2021 11.3.2021
Dražební vyhláška 05.03.2021 - Josef Šebo

[PDF, 493 kB]

14/2021 13.1.2021 8.3.2021
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2021

[PDF, 24 kB]

13/2021 11.1.2021 21.12.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021

[PDF, 402 kB]

12/2021 11.1.2021 21.12.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 29.12.2020 - Změna č. 1 - prodloužení nouzového stavu do 15.02.2021

[PDF, 39 kB]

11/2021 8.1.2021 15.2.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 520 kB]

10/2021 8.1.2021 10.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 433 kB]

9/2021 8.1.2021 9.4.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 124 kB]

8/2021 7.1.2021 20.4.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 120 kB]

7/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 117 kB]

6/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 134 kB]

5/2021 7.1.2021 1.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 111 kB]

4/2021 7.1.2021 20.4.2021
Ministerstvo ŽP - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027

[PDF, 170 kB]

3/2021 7.1.2021 25.1.2021
Usnesení o zrušení elektronické dražby na den 25.02.2021 - Petr Bureš

[PDF, 192 kB]

2/2021 4.1.2021 26.2.2021
Úřední hodiny Městského úřadu Holešov od 04.01.2021 do 15.01.2021

[PDF, 80 kB]

1/2021 4.1.2021 18.1.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje - Usnesení vlády ČR č. 1378 ze dne 23.12.2020, o přijetí krizových opatření, bodu I./1

[PDF, 140 kB]

445/2020 30.12.2020 2.4.2021
VV - společné rozhodnutí - stavební povolení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 163 kB]

442/2020 23.12.2020 13.1.2021
Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

[PDF, 68 kB]

444/2020 28.12.2020 29.1.2021
Změna úředních hodin Městského úřadu Holešov od 28.12.2020 do 08.01.2021

[PDF, 32 kB]

443/2020 28.12.2020 11.1.2021
VV - oprava zřejmých nesprávností - společné rozhodnutí - stavební povolení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 167 kB]

442/2020 23.12.2020 13.1.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 25.02.2021, Petr Bureš

[PDF, 421 kB]

441/2021 22.12.2020 26.2.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.01.2021 od 7:30 - 15:00 v Količíně

[PDF, 93 kB]

440/2020 22.12.2020 13.1.2021
Přehled usnesení z 28. schůze Rady města Holešova ze dne 15.12.2020

[PDF, 429 kB]

439/2020 21.12.2020 6.1.2021
Dodržování pravidel 3R - Ruce, Roušky, Rozestupy - eliminování šíření nákazy covid 19 ve Zlínském kraji

[PDF, 109 kB]

436/2020 18.12.2020 30.1.2021
Elektronická aukce na prodej majetku státu v období od 13.01.2021 do 14.01.2021

[PDF, 955 kB]

438/2020 21.12.2020 15.1.2021
Úřední hodiny Městského úřadu Holešov od 04.01. - 08. 01. 2021

[PDF, 34 kB]

437/2020 18.12.2020 28.12.2020
Dodržování pravida 3R

[PDF, 107 kB]

436/2020 18.12.2020 30.1.2020
Nařízení č. 06/2020 - užití úseků ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

[PDF, 621 kB]

435/2020 18.12.2020 18.1.2021
VV - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bořenovice - Přípojka vodovodu

[PDF, 426 kB]

434/2020 15.12.2020 4.1.2021
Dražební vyhláška na 27.01.2021 - JUDr. Pavel Sláma

[PDF, 197 kB]

433/2020 10.12.2020 28.1.2021
Oznámení České pošty - otevírací doba balíkovny

[PDF, 37 kB]

432/2020 10.12.2020 31.12.2020
Otevírací doba v době vánočních svátků

[PDF, 89 kB]

431/2020 10.12.2020 1.1.2021
Usnesení vlády ČR ze dne 10.12.2020 č. 1294 - změna úředních hodin MěÚ Holešov z důvodu rizika nákazy koronavirem

[PDF, 39 kB]

430/2020 10.12.2020 21.12.2020
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - OK INTERNEX2000, Lechotice

[PDF, 231 kB]

429/2020 9.12.2020 28.12.2020
Přehled usnesení z 27. schůze Rady města Holešova ze dne 30.11.2020

[PDF, 424 kB]

428/2020 7.12.2020 23.12.2020
Pozvánka na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 15.12.2020 od 16:00 h

[PDF, 230 kB]

427/2020 4.12.2020 16.12.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahradkářskému využití p.č.772/26, k.ú. Holešov

[PDF, 216 kB]

426/2020 4.12.2020 21.12.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - v úseku Třebětice - Holešov

[PDF, 502 kB]

425/2020 2.12.2020 18.12.2020
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Přílepy, ul. Letná

[PDF, 496 kB]

424/2020 2.12.2020 18.12.2020
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2021

[PDF, 143 kB]

423/2020 30.11.2020 16.12.2020
VV - Společné povolení - Holešov - Revitalizace místních komunikací 4. etapa - ul. Samostatnost

[PDF, 655 kB]

422/2020 30.11.2020 16.12.2020
Přehled usnesení z 26. schůze Rady města Holešova ze dne 18.11.2020

[PDF, 248 kB]

421/2020 25.11.2020 11.12.2020
Rozhodnutí Vlády ČR - změna úředních hodin Městského úřadu Holešov

[PDF, 62 kB]

420/2020 25.11.2020 14.12.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2020 o přijetí krizového opatření

[PDF, 40 kB]

419/2020 24.11.2020 14.12.2020
Dražební vyhláška - Miroslav Bačík

[PDF, 45 kB]

418/2020 24.11.2020 16.2.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - z důvodu provedení prací - napojení kanalizace v termínu listopad - prosinec

[PDF, 505 kB]

417/2020 23.11.2020 9.12.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - z důvodu provedení prací - napojení kanalizace v termínu listopad - prosinec

[PDF, 505 kB]

416/2020 23.11.2020 9.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.12.2020 od 07:30 do 11:00 hod., Holešov, Všetuly ul. Krátká, Palackého, Polní

[PDF, 48 kB]

415/2020 23.11.2020 14.12.2020
Dražební vyhláška - BRF trans s.r.o.

[PDF, 131 kB]

414/2020 23.11.2020 1.12.2020
Dražební vyhláška - BRF trans s.r.o.

[PDF, 126 kB]

413/2020 23.11.2020 30.11.2020
Sdělení vodoprávního úřadu - amp build, s.r.o.

[PDF, 486 kB]

412/2020 20.11.2020 8.12.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahradkářskému využití p.č.1857/1, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

411/2020 18.11.2020 9.12.2020
Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2021

[PDF, 907 kB]

410/2020 18.11.2020 4.12.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 16/20200

[PDF, 1.08 MB]

409/2020 13.11.2020 1.12.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 15/20200

[PDF, 1.05 MB]

408/2020 11.11.2020 27.11.2020
Přehled usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 02.11.2020

[PDF, 419 kB]

407/2020 16.11.2020 2.12.2020
Přehled usnesení z 25. schůze Rady města Holešova ze dne 02.11.2020

[PDF, 109 kB]

406/2020 16.11.2020 2.12.2020
VV - Rozhodnutí o prodloužení lhůty společného povolení - Dopravní infrastruktura v obci Horní Lapač

[PDF, 434 kB]

405/2020 16.11.2020 2.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.12.2020 od 07:30 -15:30 hod., Holešov, část obce Tučapy

[PDF, 51 kB]

404/2020 11.11.2020 7.12.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.12.2020 od 07:30 do 11:00 hod., Holešov ul. Tovární 1849

[PDF, 34 kB]

403/2020 11.11.2020 3.12.2020
Usnesení - oznámení o provozovateli osobního vozidla v k.ú. Roštění

[PDF, 493 kB]

402/2020 11.11.2020 27.11.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/490, II/438 v Holešově - termín 26.12.2020 - 01.03.2021

[PDF, 445 kB]

401/2020 11.11.2020 27.11.2020
Dražební vyhláška - Miroslav Bačík

[PDF, 90 kB]

400/2020 9.11.2020 24.11.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent na úseku přestupků proti občanskému soužití

[PDF, 520 kB]

399/2020 4.11.2020 1.12.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/438 v Holešově a silnice II/490 na okružní křižovatce u Martinic

[PDF, 504 kB]

398/2020 4.11.2020 23.11.2020
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských pozemků p.č. 588/10, p.č. 589/5, p.č. 589/6, k.ú. Tučapy

[PDF, 189 kB]

397/2020 4.11.2020 23.11.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2990/49, k.ú. Holešov

[PDF, 197 kB]

396/2020 4.11.2020 23.11.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2989/72, k.ú. Holešov

[PDF, 198 kB]

395/2020 4.11.2020 23.11.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.10.2020 o přijetí krizového opatření

[PDF, 66 kB]

394/2020 3.11.2020 23.11.2020
Rozhodnutí Vlády ČR - změna úředních hodin Městského úřadu Holešov

[PDF, 28 kB]

393/2020 3.11.2020 23.11.2020
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 2728/26, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

392/2020 2.11.2020 19.11.2020
Dražební vyhláška - „Atypická bytová jednotka, ul. Partyzánská 679/20, Holešov“

[PDF, 215 kB]

391/2020 30.10.2020 1.12.2020
Přehled usnesení z 24. schůze Rady města Holešova ze dne 19.10.2020

[PDF, 88 kB]

390/2020 29.10.2020 16.11.2020
VV - Oznámení o odvolání - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 1 a č. 2

[PDF, 179 kB]

389/2020 22.10.2020 9.11.2020
VV - seznámení účastníků řízení s podklady před vydáním rozhodnutím - Dálnice D49 Hulín - Fryšták

[PDF, 443 kB]

388/2020 21.10.2020 6.11.2020
VV - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

[PDF, 173 kB]

387/2020 21.10.2020 6.11.2020
Rozhodnutí Vlády ČR - změna úředních hodin Městského úřadu Holešov

[PDF, 30 kB]

386/2020 21.10.2020 4.11.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 o přijetí krizového opatření

[PDF, 69 kB]

385/2020 21.10.2020 4.11.2020
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční 02.11.2020 od 16:00 hod. ve velkém sále holešovského zámku

[PDF, 128 kB]

384/2020 21.10.2020 3.11.2020
Oznámení o uložení zásilky: Oldřich Závojský

[PDF, 189 kB]

383/2020 21.10.2020 6.11.2020
Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v budově Osadního výboru Tučapy č. p. 68

[PDF, 97 kB]

382/2020 21.10.2020 9.11.2020
Ministerstvo zemědělství - VV - rozhodnutí o odvolání Egeria, z.s. Otrokovice

[PDF, 260 kB]

381/2020 20.10.2020 5.11.2020
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, v úseku Třebětice - Holešov, silnice II/432

[PDF, 204 kB]

380/2020 20.10.2020 5.11.2020
Přehled Usnesení z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 05. 10. 2020

[PDF, 119 kB]

379/2020 20.10.2020 5.11.2020
Ministerstvo ŽP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 - Aktualizace 2020

[PDF, 366 kB]

378/2020 15.10.2020 2.11.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 18.11.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žopy 198

[PDF, 190 kB]

377/2020 15.10.2020 19.11.2020
VV - sdělení KÚ Zlínského kraje, odbor SÚ - odvolání proti rozhodnutí - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 196 kB]

376/2020 15.10.2020 2.11.2020
Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko 2019 - 2021

[PDF, 109 kB]

375/2020 14.10.2020 30.10.2020
VV - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty společného povolení - dopravní infrastruktura v obci Horní Lapač, komunikace

[PDF, 184 kB]

374/2020 14.10.2020 30.10.2020
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vánoční trhy 2020 a rozsvícení vánočního stromu 27.11.2020 - 28.11.2020

[PDF, 182 kB]

373/2020 13.10.2020 29.10.2020
Změna úředních hodin Městského úřadu v Holešově z důvodu rizika nákazy koronavicerem od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

[PDF, 45 kB]

372/2020 13.10.2020 26.10.2020
Vv - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Holešov - Revitalizace místních komunikací 4. etapa - ul. Samostatnost

[PDF, 450 kB]

371/2020 12.10.2020 29.10.2020
Přehled usnesení z 21. schůze Rady města Holešova ze dne 10.09.2020

[PDF, 189 kB]

370/2020 12.10.2020 29.10.2020
Přehled usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 21.09.2020

[PDF, 467 kB]

369/2020 12.10.2020 29.10.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 8.10.2020

[PDF, 50 kB]

368/2020 9.10.2020 26.10.2020
VV - Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém období 2016-2020

[PDF, 503 kB]

367/2020 9.10.2020 10.11.2020
VV - Oznámení zahájení územního řízení - OK INTERNEX2000, Lechotice výstavby HDPE trubek pro optický kabel

[PDF, 447 kB]

366/2020 8.10.2020 26.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent na úseku přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejného pořádku

[PDF, 156 kB]

365/2020 8.10.2020 25.10.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 10/2020

[PDF, 219 kB]

364/2020 8.10.2020 30.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2025 - Svazek obcí pro hospodaření s odpady BpH.

[PDF, 132 kB]

363/2020 8.10.2020 26.10.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Grohova Holešov od 12. 10. 20. do 15. 12. 2020

[PDF, 212 kB]

362/2020 7.10.2020 23.10.2020
Zveřejnění záměru provozování vodovodu pro veřejnou potřebu - Vodovod Količín

[PDF, 93 kB]

361/2020 7.10.2020 23.10.2020
Dodatečné jmenování zapisovatele 02.10. - 04.10. 2020 360/2020 2.10.2020 5.10.2020
Jmenování zapisovatele OVK č. 10

[PDF, 342 kB]

360/2020 2.10.2020 4.10.2020
Mikroregion Holešovsko - Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Holešovsko na r. 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024

[PDF, 135 kB]

359/2020 1.10.2020 19.10.2020
KÚ Zlínského kraje - VV - Rozhodnutí č. 112 o odvolání Egeria, z.s. čj. HOL - 27929/2010/ŽP/Ve

[PDF, 794 kB]

358/2020 1.10.2020 19.10.2020
Přehled Usnesení z 22. schůze Rady města, která se konala 21.09.2020

[PDF, 259 kB]

357/2020 1.10.2020 19.10.2020
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 21.10.2020 od 07:30 do 11:30 hod., Holešov ul. Bezručova, Luhy, Masarykova, Osvobození, Pivovarská, Tyršova

[PDF, 143 kB]

356/2020 30.9.2020 22.10.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici v Dobroticích v měsíci říjnu 2020

[PDF, 189 kB]

355/2020 30.9.2020 2.11.2020
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, k. ú. Žopy,

[PDF, 96 kB]

354/2020 24.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru směny z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Ing. Romana Jániše, p. č. 1712/1, orná půda

[PDF, 173 kB]

353/2020 24.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2989/72, orná půda, k. ú. Holešov

[PDF, 97 kB]

352/2020 24.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru směny pozemků, - p. č. 1828/32, ostatní plocha, k. ú. Dobrotice

[PDF, 94 kB]

351/2020 24.9.2020 13.10.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2990/49, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

350/2020 24.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1424, k. ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

349/2020 24.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a nádvoří, budova s čp. 38 - rodinný dům, p.č. 93, zahrada, k. ú. Holešov

[PDF, 205 kB]

348/2020 23.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku. p. č. 195/1, budova s čp. 97 - stavba občanského vybavení, k.ú. Holešov

[PDF, 200 kB]

347/2020 23.9.2020 14.10.2020
Zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků - stánky - masné krámy - na náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

346/2020 23.9.2020 16.10.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , výstavba vodovodu v Količíně od 01.10.20. do 30.07.2021

[PDF, 213 kB]

345/2020 22.9.2020 8.10.2020
Exekutorský úřad Brno - venkov - vyrozumění o zápisu doložky provedení exekuce

[PDF, 201 kB]

344/2020 21.9.2020 7.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.10.2020 od 07:30 -15:00 hod. , Holešov ul. U Letiště 1227, Tovární 1630,1839, Zlínská 1342 a areál Policejní školy

[PDF, 93 kB]

343/2020 18.9.2020 13.10.2020
VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bořenovice za uplynulé období 2016-2020

[PDF, 212 kB]

342/2020 18.9.2020 20.10.2020
VV - návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Lapač v uplynulém období 2017 - 2020

[PDF, 209 kB]

341/2020 18.9.2020 20.10.2020
VV - Společné povolení - Stavební úpravy chodníků v obci Němčice

[PDF, 605 kB]

340/2020 17.9.2020 5.10.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Količín - Pravčice

[PDF, 503 kB]

339/2020 17.9.2020 5.10.2020
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II., III. třídy dne 19.09.2020 od 10:00 - Rohálovská padesátka

[PDF, 210 kB]

338 15.9.2020 1.10.2020
VV - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, AGRODRUŽSTVO Roštění - na silnici II/490 úseku Holešov - Rymice, silnice III/4906

[PDF, 206 kB]

337 15.9.2020 1.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje

[PDF, 72 kB]

336/2020 15.9.2020 5.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.10.2020 od 07:30 -15:00 hod. , chatová lokalita Rybníčky v Holešově ul. Hankeho, Střelnice 5000, U Rusavy 5000

[PDF, 71 kB]

335/2020 14.9.2020 5.10.2020
Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 21. 09. 2020 od 16:00 hod. ve velkém sále holešovského zámku

[PDF, 239 kB]

335/2020 11.9.2020 22.9.2020
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku za účelem zřízení parkovacích ploch p. č. 122, zahrada, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 193 kB]

334/2020 9.9.2020 25.9.2020
Zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení STL plynovod - Třešňové sady, Holešov

[PDF, 127 kB]

333/2020 9.9.2020 25.9.2020
Přehled Usnesení z 20. schůze Rady města Holešova, která se konala 31. 08. 2020

[PDF, 524 kB]

332/2020 7.9.2020 23.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.09.2020 od 7:30 - 14:30 hod.- Žopy

[PDF, 39 kB]

331/2020 7.9.2020 29.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.09.2020 od 7:30 - 15:00 hod.- Očadlíkova,Plačkov, Palackého ul. Holešov

[PDF, 60 kB]

330/2020 7.9.2020 29.9.2020
VV - čj. MMPr/156639/2020/OE ze dne 02.09.2020 - Magistrát města Přerova - hromadný předpisný seznam č.1/20 o vyměření místního poplatku

[PDF, 68 kB]

328/2020 4.9.2020 6.10.2020
VV - čj. MMPr/156641/2020/OE ze dne 02.09.2020 - Magistrát města Přerova - hromadný předpisný seznam č.2/2020 o vyměření místního poplatku

[PDF, 71 kB]

329/2020 4.9.2020 6.10.2020
Nařízení města Holešova č. 5/2020 - vymezení oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

[PDF, 114 kB]

327/2020 3.9.2020 21.9.2020
Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí ve čtvrtek dne 10.09.2020 v 16:00 hod. v prostorách kina Svět

[PDF, 236 kB]

325/2020 3.9.2020 11.9.2020
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava

[PDF, 132 kB]

326/2020 2.9.2020 30.9.2020
VV - společné povolení kácení stromů - Holešov - revitalizace místních komunikací, 3. etapa - ul. Plačkov

[PDF, 341 kB]

325/2020 1.9.2020 17.9.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , silnice II/438, II/490, III/49011-13, oprava povrchu komunikace v Holešově od 14.09. do 04.10.2020

[PDF, 212 kB]

324/2020 1.9.2020 17.9.2020
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, obec Pacetluky

[PDF, 203 kB]

323/2020 31.8.2020 16.9.2020
VV - návrh Zprávy o uplatňování Úzeního plánu Kurovice v uplynulém období 2016 - 2020

[PDF, 502 kB]

321/2020 27.8.2020 30.9.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci září 2020

[PDF, 47 kB]

320/2020 27.8.2020 1.10.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: - provedení prací: Parkoviště u DPS-Holešov, Novosady od 01.09. do 30.11.2020.

[PDF, 503 kB]

319/2020 26.8.2020 11.9.2020
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách - Egeria, z.s.

[PDF, 195 kB]

318/2020 25.8.2020 10.9.2020
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 05.09.2020 od 08:00 do 16:00 hod. - Dny města Holešova

[PDF, 209 kB]

317/2020 25.8.2020 10.9.2020
Přerušení dodávky pitné vody dne 25.08.2020 od 8:00 hod, Količín, fy Denesa s.r.o.

[PDF, 223 kB]

316/2020 24.8.2020 28.8.2020
VV - stavební povolení Rymice, ZTV lokalita Chytilovo - chodník pro pěší

[PDF, 331 kB]

315/2020 21.8.2020 7.9.2020
Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

[PDF, 50 kB]

314/2020 21.8.2020 5.10.2020
Přerušení dodávky elektrické energie dne 21.9.2020 od 7:30-14:30 h. , ul. Masarykova 1900/3, Holešov

[PDF, 81 kB]

313/2020 21.8.2020 22.9.2020
VV - Usnesení o zastavení řízení - energetická stavba v rámci PZ Holešov - prům. zóna-kab. VN -Kart Zlín

[PDF, 192 kB]

312/2020 20.8.2020 7.9.2020
Přerušení dodávky elektrické energie dne 16.9.2020 od 7:30-15:00 hod. - Lokalita Rybníčky, parcely 3493/1 a 3302/6

[PDF, 80 kB]

311/2020 19.8.2020 17.9.2020
Přerušení dodávky elektrické energie dne 14.9.2020 od 7:30-15:00 h.,VaK Všetuly

[PDF, 78 kB]

310/2020 19.8.2020 15.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.09.2020 od 07:30-15:00 hod.,Havlíčkova ul č.p. 1223 a č.p. 1220., Holešov

[PDF, 83 kB]

309/2020 19.8.2020 14.9.2020
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Nařízení mimořádného opatření č. 3/2020 - účinnost od 19.08.2020 - zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků .dýchacích cest

[PDF, 175 kB]

308/2020 18.8.2020 30.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 09.09.2020 od 07:30-14:45 hod. , Všetuly

[PDF, 37 kB]

307/2020 17.8.2020 10.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.09.2020 od 07:30-14:45 hod. , Žopy

[PDF, 38 kB]

306/2020 17.8.2020 8.9.2020
Volby do zastupitelstev krajů

[PDF, 28 kB]

305/2020 17.8.2020 5.10.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahradkářskému využití p.č. 2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 326 kB]

304/2020 14.8.2020 1.9.2020
Nařízení města Holešova č. 4/2020 - Tržní řád

[PDF, 1.31 MB]

303/2020 13.8.2020 31.8.2020
VV - oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích , silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice

[PDF, 202 kB]

302/2020 13.8.2020 31.8.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , silnice III/43826 Ludslavice od 17.08.2020

[PDF, 211 kB]

301/2020 13.8.2020 31.8.2020
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku - pozemek p. č. 275/1 a p. č. 276/2, k.ú. Všetuly

[PDF, 132 kB]

300/2020 13.8.2020 6.10.2020
Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 03. 08. 2020

[PDF, 137 kB]

299/2020 10.8.2020 26.8.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, k.ú. Holešov, p.č. 2728/1, zahrada

[PDF, 376 kB]

295/2020 29.7.2020 14.8.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.08.2020 od 07:30 do 14:30, Holešov, část ul. Míru, Palackého, Sokolská

[PDF, 45 kB]

298/2020 3.8.2020 27.8.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - vybudování parkoviště

[PDF, 214 kB]

297/2020 3.8.2020 19.8.2020
Přehled usnesení z 18. schůze Rady města Holešova ze dne 23.07.2020

[PDF, 96 kB]

296/2020 3.8.2020 19.8.2020
Zveřejnění záměru pachtu měěstského pozemku k zahrádkářskému využití v k.ú. Holešov, p.č. 2728/1, zahrada

[PDF, 376 kB]

295/2020 29.7.2020 14.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: oprava želez.přejezdu P8170 v Tlumačově, silnice III/43826 a 43828 v Kurovicích, 05.08.2020 v době 04:00- 13:00 hod.

[PDF, 502 kB]

294/2020 29.7.2020 14.8.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 16 kB]

293/2020 28.7.2020 5.10.2020
VV - Příloha č.1 OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 - lesní zákon

[PDF, 78 kB]

292/2020 28.7.2020 28.8.2020
VV - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání - stavební úpravy chodníků v obci Němčice

[PDF, 441 kB]

291/2020 27.7.2020 12.8.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 19.08.2020

[PDF, 428 kB]

290/2020 27.7.2020 21.8.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 08.09.2020 proti povinnému: Radka Součková

[PDF, 393 kB]

289/2020 27.7.2020 9.9.2020
VV - opravné rozhodnutí č. 85, č.j. KUSP 76568-2018 - ŽP

[PDF, 311 kB]

288/2020 22.7.2020 17.8.2020
VV - Seznámení s podaným odvoláním

[PDF, 466 kB]

287/2020 21.7.2020 6.8.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 2663/4, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 232 kB]

286/2020 21.7.2020 6.8.2020
Dražební vyhláška na 3.9.2020 - JUDr. Pavel Sláma

[PDF, 209 kB]

285/2020 20.7.2020 4.9.2020
Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí, k.ú. Tučapy u Holešova

[PDF, 33 kB]

284/2020 20.7.2020 14.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.08.2020 od 21:00 do 22:30 hod., BILLA Holešov

[PDF, 36 kB]

283/2020 20.7.2020 7.8.2020
Zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků v k.ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

282/2020 20.7.2020 1.9.2020
Přehled Usnesení z 17. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.07.2020

[PDF, 142 kB]

281/2020 17.7.2020 3.8.2020
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

280/2020 17.7.2020 3.8.2020
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

279/2020 17.7.2020 3.8.2020
VV - společné povolení stavby - parkovací plochy na ul. Novosady, Holešov

[PDF, 334 kB]

278/2020 16.7.2020 3.8.2020
Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko 2019 - 2021

[PDF, 107 kB]

277/2020 15.7.2020 31.7.2020
VV - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - stavba oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova

[PDF, 297 kB]

276/2020 14.7.2020 30.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.08.2020 od 7:30 - 13:00 Holešov, Masarykova ul. - nová lokalita areálu Pivovar

[PDF, 100 kB]

275/2020 13.7.2020 4.8.2020
VV - o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci - žádost společnosti Industry Servis ZK a.s., Holešov

[PDF, 193 kB]

274/2020 13.7.2020 29.7.2020
VV - opravné usnesení - povolení stavby Holešov - revitalizace místních komunikací, 3. etapa, ul. Plačkov

[PDF, 455 kB]

273/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p.č. 554 v k.ú. Martinice

[PDF, 437 kB]

272/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/4903 a místní komunikaci v průjezdním úseku obce Němčice

[PDF, 490 kB]

271/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu sportovní akce HULMEN 2020 dne 18.07.2020 od 09:00 - 14:00 hod. v Holešově

[PDF, 502 kB]

270/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Rozhodnutí o prodloužení lhůty společného povolení - Roštění - chodník podél silnice III/4905 - prodloužení do 11.07.2020

[PDF, 435 kB]

269/2020 9.7.2020 27.7.2020
Přehled Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 22. 06. 2020

[PDF, 172 kB]

268/2020 8.7.2020 24.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Holešov, ul. na silnici II/438 - sportovní akce HOLEŠOVMAN 2020 dne 25.07.2020

[PDF, 187 kB]

267/2020 7.7.2020 23.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.07.2020 od 7:15 - 14:00 hod. , Holešov, Tovární 1250

[PDF, 78 kB]

266/2020 7.7.2020 28.7.2020
VV- Společné povolení parkoviště u DPS - sídliště Novosady, Holešov

[PDF, 607 kB]

265/2020 3.7.2020 20.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: oprava vodovodu v Holešově, ulice Samostatnost, od 08.07.2020 - 15.09.2020

[PDF, 504 kB]

264/2020 3.7.2020 20.7.2020
Dražební vyhláška - manželé Štoplovi, Holešov - dne 04.08.2020 ve Zlíně

[PDF, 313 kB]

263/2020 3.7.2020 5.8.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: LIDL ČR v.o.s., - Holešov, ul. Osvobození dne 15.08.2020 - 30.09.2020

[PDF, 503 kB]

262/2020 2.7.2020 20.7.2020
Přehled Usnesení z 16. schůze Rady města, která se konala 22.06.2020

[PDF, 259 kB]

261/2020 2.7.2020 20.7.2020
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání: Hoešov - revitalizace místních komunikací, ul. Plačkov - 3.etapa

[PDF, 441 kB]

260/2020 1.7.2020 17.7.2020
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání: Rymice, ZTV v lokalitě Chytilovo, místní komunikace I. třída - chodník pro pěší

[PDF, 442 kB]

259/2020 1.7.2020 17.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.07.2020 od 7:30 - 15:30 hod. - Samostatnost, Tovární, Za Drahou v Holešově

[PDF, 67 kB]

258/2020 1.7.2020 24.7.2020
VV - uložení písemnosti: Richard Pražák, rok narození 1993 - čj. 18079/2020/DS/ZTP/16/DSR

[PDF, 422 kB]

257/2020 30.6.2020 16.7.2020
VV - uložení písemnosti: Marie Pražáková, rok narození 1956 - čj. 18079/2020/DS/ZTP/16/DSR

[PDF, 421 kB]

256/2020 30.6.2020 16.7.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice, části k.ú. Holešov, Přílepy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek do 17.07.2020

[PDF, 295 kB]

242/2020 29.6.2020 20.7.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice, části k.ú. Holešov, Přílepy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

[PDF, 71 kB]

242/2020 29.6.2020 15.6.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci červenci 2020

[PDF, 198 kB]

255/2020 29.6.2020 3.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků a části městských pozemků, k.ú. Všetuly, celkem o výměře cca 240 m čtver.

[PDF, 299 kB]

254/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k.ú. Holešov cca 24 m čtverečních

[PDF, 282 kB]

253/2020 25.6.2020 24.8.2020
Oprava zveřejněného záměru č. 50/2020 - výměry pozemku p.č. 93, budova s čp. 38 - rodinný dům, k.ú. Holešov

[PDF, 292 kB]

252/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 384/1, ostatní ploha, k.ú. Všetuly, 40 m čtverečních

[PDF, 281 kB]

251/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k.ú. Holešov cca 103 m čtverečních

[PDF, 280 kB]

250/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 197 kB]

249/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, p.č. 2706/11, ostatní plocha

[PDF, 197 kB]

248/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

247/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1802/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 197 kB]

246/2020 25.6.2020 13.7.2020
Zveřejnění záměru směny - LUKO, s.r.o., pč. 1390/3, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 213 kB]

245/2020 25.6.2020 13.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bikemaraton Drásal České spořitelny 2020 od 03.07. do 05.07.2020

[PDF, 444 kB]

244/2020 23.6.2020 9.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.7.2020 od 7:30 - 14:15 h., Količín 243/2020 23.6.2020 15.7.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restauračních předzahrádek od 01.01.2020 do 30.06.2020

[PDF, 187 kB]

241/2020 22.6.2020 8.7.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

[PDF, 138 kB]

240/2020 22.6.2020 9.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bikemaraton Drásal České spořitelny 2020 dne 04.07.2020

[PDF, 503 kB]

239/2020 19.6.2020 7.7.2020
Přehled Usnesení z 15 schůze Rady města Holešova ze dne 08.06.2020

[PDF, 186 kB]

238/2020 18.6.2020 7.7.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 2728/1, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 198 kB]

237/2020 18.6.2020 7.7.2020
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie dne 08.07.2020 od 07:30 do 15:30 hod., Bartošova, Družby, Havlíčkova, Palackého v Holešově

[PDF, 65 kB]

236/2020 18.6.2020 9.7.2020
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst 6 zákona o vodách čj. 16796/2020/ŽP/LKA

[PDF, 486 kB]

235/2020 17.6.2020 3.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Napojení vodovodu a kanalizace v Holešově dne 23.06.2020

[PDF, 502 kB]

234/2020 17.6.2020 3.7.2020
VV - Usnesení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 2.74 MB]

233/2020 16.6.2020 2.7.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 28.07.2020 proti povinnému: Radek Aujezdský, Zlín

[PDF, 305 kB]

232/2020 15.6.2020 29.7.2020
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 22.06.2020 od 16.00 hodin ve velkém sále zámku

[PDF, 1.05 MB]

231/2020 12.6.2020 23.6.2020
Rozhodnutí o umístění stavby - Přílepy, Záhumenice, kab. NN

[PDF, 490 kB]

230/2020 12.6.2020 30.6.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 2727/1, k.ú. Holešov

[PDF, 187 kB]

229/2020 11.6.2020 29.6.2020
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání: parkovací plochy na ul. Novosady, Holešov

[PDF, 442 kB]

228/2020 10.6.2020 26.6.2020
Oznámení o provedení elektronické dražby nemovité věci dne 05.08.2020: Nicholas Kurz

[PDF, 250 kB]

227/2020 8.6.2020 5.8.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.06.2020 od 7:30 do 15:00 hodin, Všetuly - Ovocná, Míru, Sokolská, Za Cukrovarem, Zahradní

[PDF, 309 kB]

226/2020 8.6.2020 30.6.2020
VV - oznámení zahájení změny stavby před dokončení bez ústního jednání - oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova

[PDF, 190 kB]

225/2020 5.6.2020 22.6.2020
Závěrečný účet města Holešova za rok 2019

[PDF, 955 kB]

224/2020 4.6.2020 23.6.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, k.ú. Holešov, p.č. 1362/3, zahrada

[PDF, 195 kB]

223/2020 4.6.2020 22.6.2020
VV - oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty společného povolení - Roštění - chodník podél silnice III/4905

[PDF, 184 kB]

222/2020 3.6.2020 19.6.2020
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 405, ostatní plocha, k. ú. Holešov

[PDF, 397 kB]

221/2020 2.6.2020 18.6.2020
Návrh závěrečného účtu za r. 2019 Mikroregion Holešovsko

[PDF, 53 kB]

220/2020 2.6.2020 18.6.2020
Přehled Usnesení z 14. schůze Rady města, která se konala 27.05.2020

[PDF, 202 kB]

219/2020 2.6.2020 18.6.2020
Přehled Usnesení z 13. schůze Rady města, která se konala 26.05.2020

[PDF, 206 kB]

218/2020 2.6.2020 18.6.2020
Přehled Usnesení z 12. schůze Rady města, která se konala 25.05.2020

[PDF, 427 kB]

217/2020 2.6.2020 18.6.2020
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2019

[PDF, 1.84 MB]

216/2020 2.6.2020 18.6.2020
Zveřejnění záměru pronájmu části městkého pozemku, ostatní plocha, p.č. 1451/1, k. ú. Holešov

[PDF, 131 kB]

215/2020 1.6.2020 17.6.2020
VV oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: obec Němčice

[PDF, 490 kB]

214/2020 29.5.2020 15.6.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaích: Obec Němčice, silnice III/4903

[PDF, 501 kB]

213/2020 29.5.2020 15.6.2020
Elektronická komunikace - zřízení datové schránky na poště, OÚ

[PDF, 122 kB]

212/2020 29.5.2020 31.12.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci červnu 2020

[PDF, 68 kB]

211/2020 28.5.2020 1.7.2020
Seznámení s odvoláním fy Egeria, z.s. proti rozhodnutí o povolení dálnice D49, stavba Hulín - Fryšták

[PDF, 223 kB]

210/2020 27.5.2020 12.6.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu nám. Dr. E. Beneše dne 20.06.2020 od 14:00 do 18:00 hod. - Netradiční charitativní běh

[PDF, 208 kB]

209/2020 27.5.2020 12.6.2020
VV - Oznámení o zahájení správního řízení v k. ú. Všetuly p.č. 2626/5

[PDF, 196 kB]

208/2020 27.5.2020 12.6.2020
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání: parkoviště u DPS - sídliště Novosady, Holešov

[PDF, 187 kB]

207/2020 26.5.2020 11.6.2020
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 427/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 103 kB]

206/2020 26.5.2020 11.6.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

[PDF, 101 kB]

205/2020 26.5.2020 11.6.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

[PDF, 95 kB]

204/2020 26.5.2020 11.6.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

[PDF, 94 kB]

203/2020 26.5.2020 11.6.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 2728/1, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 271 kB]

202/2020 25.5.2020 10.6.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.06.2020 od 7:30 do 14:30 hod., Holešov, Komenského ulice

[PDF, 102 kB]

201/2020 25.5.2020 18.6.2020
Upozornění na přerušení dodávek elektrické energie - Zámecká 188, Holešov dne 05.06.2020 - upřesnění

[PDF, 61 kB]

200/2020 25.5.2020 8.6.2020
VV - Oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : obec Martinice

[PDF, 490 kB]

199/2020 25.5.2020 10.6.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/49013 v Holešově na ul. Zlínská dne 05.06. a 08.06.2020 od 07:00 - 15:00 hod. - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově z důvodu konání přijímacího řízení

[PDF, 502 kB]

198/2020 25.5.2020 10.6.2020
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

[PDF, 510 kB]

197/2020 22.5.2020 31.12.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

[PDF, 448 kB]

196/2020 21.5.2020 8.6.2020
Přehled Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 11. 05. 2020

[PDF, 145 kB]

195/2020 20.5.2020 5.6.2020
Přehled Usnesení z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 11. 05. 2020

[PDF, 126 kB]

194/2020 20.5.2020 5.6.2020
VV - Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D49 , stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1.03 MB]

193/2020 19.5.2020 4.6.2020
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Holešově v sobotu dne 06.06.2020 od 4:00 do 16:00 hodin

[PDF, 212 kB]

192/2020 19.5.2020 8.6.2020
Oznámení o provádění vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN, k.ú. Žopy - květen, červen 2020

[PDF, 182 kB]

191/2020 19.5.2020 1.7.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 11.05.2020 do 17.05.2020

[PDF, 166 kB]

190/2020 18.5.2020 2.6.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, k.ú. Holešov, p.č. 1857/1

[PDF, 202 kB]

189/2020 18.5.2020 3.6.2020
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla

[PDF, 408 kB]

188/2020 15.5.2020 1.6.2020
Provozní doba úřadu v době od 17.05.2020 do 25.05.2020

[PDF, 112 kB]

187/2020 15.5.2020 26.5.2020
Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022

[PDF, 176 kB]

186/2020 15.5.2020 30.4.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Holešov, ul. Zlínská, B.Němcové, Skopalíkova, Osvobození, Sadová, Bezručova od 18.05.2020 - 28.08.2020

[PDF, 190 kB]

185/2020 14.5.2020 1.6.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městských pozemků pro budoucí výstavbu RD nebo dvojdomu p. č.901, 897, 896/4, 896/6, p.č. 772/19 a p.č. 907/8 zahrada v k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

184/2020 13.5.2020 1.6.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.907/8, zahrada v k.ú. Holešov

[PDF, 97 kB]

183/2020 13.5.2020 1.6.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.195/1, budova čp. 97 - stavba občans.vybavení, k.ú. Holešov

[PDF, 99 kB]

182/2020 13.5.2020 24.7.2020
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastav.plocha a nádvoří, budova čp. 38 RD, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

181/2020 13.5.2020 24.8.2020
Oznámení o zrušení zubní ordinace s účinností od 30.06.2020 - MUDr. Jiří Mlčák, Sušilova 478, Holešov

[PDF, 101 kB]

180/2020 13.5.2020 3.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.06.2020 od 07:30 do 14:45 hod, Dobrotice, Holešov, ul. Zámecká 188

[PDF, 99 kB]

179/2020 12.5.2020 8.6.2020
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Patrik Topič - Školní ul. Holešov: dne 12.05. - 15.05.2020 - napojení kanalizace

[PDF, 211 kB]

178/2020 11.5.2020 27.5.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.5.2020 od 07:30 - 14:00 hod. , Žopy

[PDF, 108 kB]

177/2020 11.5.2020 1.6.2020
Informace pro veřejnost k průběhu zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 11.05.2020 od 16:00 hodin

[PDF, 240 kB]

176/2020 7.5.2020 12.5.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, Holešov - Tovární 1839, od 08:30 do 13:00 hod.

[PDF, 91 kB]

175/2020 7.5.2020 1.6.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.05.2020 Holešov - Novosady od 07:30 do 14:00 hod.

[PDF, 102 kB]

174/2020 7.5.2020 1.6.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice dne 30.05.2020 od 8:00 do 13:00 hod.

[PDF, 126 kB]

173/2020 7.5.2020 1.6.2020
VV - stavební povolení v Kostelci u Holešova - rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení

[PDF, 309 kB]

172/2020 6.5.2020 22.5.2020
Rozhodnutí - prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 27.04.2020 do 10.05.2020

[PDF, 166 kB]

171/2020 6.5.2020 22.5.2020
Přehled usnesení z 10.schůze Rady města Holešova, která se konala 27.04.2020

[PDF, 155 kB]

170/2020 4.5.2020 20.5.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Ludslavice a Zahnašovice- silnice III/49010, 49013 v termínu od 11.05.2020 - 31.08.2020

[PDF, 190 kB]

169/2020 4.5.2020 20.5.2020
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu TALPA-RPF s.r.o. na pozemních komunikacích - silnice III/49010, 49013 v termínu od 11.05.2020 - 02.09.2020

[PDF, 213 kB]

168/2020 4.5.2020 20.5.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 01.07.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žop 198

[PDF, 282 kB]

167/2020 4.5.2020 2.7.2020
Úřední hodiny Městského úřadu Holešov v době nouzového stavu od 04.05.2020 do 17.05.2020

[PDF, 79 kB]

166/2020 4.5.2020 18.5.2020
Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 11.05.2020 od 16.00 hodin v sále holešovského zámku

[PDF, 161 kB]

165/2020 30.4.2020 12.5.2020
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - STRABAG

[PDF, 496 kB]

164/2020 30.4.2020 18.5.2020
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Zednictví Krejza

[PDF, 497 kB]

163/2020 30.4.2020 18.5.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Holešova pro rok 2020-2022

[PDF, 891 kB]

162/2020 29.4.2020 15.5.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky - vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů na pátek 2.října a sobotu 3. října 2020

[PDF, 31 kB]

161/2020 29.4.2020 5.10.2020
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie dne 19.05.2020 od 07:30 do 11:30 hod., Količín 25

[PDF, 116 kB]

160/2020 27.4.2020 20.5.2020
Usnesení o určení data smrti - Marcela Svobodníková

[PDF, 212 kB]

159/2020 23.4.2020 25.5.2020
Rozhodnutí - prominutí úhrady poplatku všem poplatníkům poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 20.04.2020 do 26.04.2020

[PDF, 334 kB]

158/2020 22.4.2020 11.5.2020
VV - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020

[PDF, 96 kB]

157/2020 21.4.2020 28.5.2020
Přehled Usnesení z 9. schůze Rady města Holešova ze dne 14.04.2020

[PDF, 185 kB]

156/2020 21.4.2020 7.5.2020
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie dne 18.05.2020 od 07:30 do 12:30 hod., U Letiště, Holešov

[PDF, 41 kB]

155/2020 21.4.2020 19.5.2020
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení - Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 435 kB]

154/2020 17.4.2020 5.5.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.5.2020 od 7:30 do 13:30 hodin, Holešov, část obce Tučapy

[PDF, 112 kB]

153/2020 16.4.2020 7.5.2020
Omezení úředních hodin Městského úřadu Holešov v době od 20.4.2020 do 30.4.2020

[PDF, 112 kB]

152/2020 16.4.2020 4.5.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.05.2020 od 07:30 do 16:45 hod., Tovární 1839, Holešov

[PDF, 115 kB]

151/2020 15.4.2020 6.5.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 12.04.2020 do 19.04.2020

[PDF, 167 kB]

150/2020 14.4.2020 30.4.2020
Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob po dobu nouzového stavu od 11.04.2020 čj. MZČR 15190/2020

[PDF, 182 kB]

149/2020 14.4.2020 20.4.2020
Úřední hodiny MěÚ v Holešově v době nouzového stavu od 11.04.2020 do 19.04.2020 - Mimořádné opatření MZČR 15757

[PDF, 60 kB]

148/2020 14.4.2020 20.4.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 15.05.2020: Eva Holdošová

[PDF, 238 kB]

147/2020 9.4.2020 15.5.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 13.05.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žop 198

[PDF, 294 kB]

146/2020 9.4.2020 4.5.2020
VV - Rozhodnutí č. 43 - o odvolání Egeria, z..s. , čj. 32348/2017/ŽP

[PDF, 496 kB]

145/2020 9.4.2020 27.4.2020
VV - oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání - stavba Přílepy, Záhumenice, kab. NN

[PDF, 196 kB]

144/2020 8.4.2020 24.4.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 20.05.2020 proti povinnému: Lenka Šebová, Praha

[PDF, 148 kB]

143/2020 8.4.2020 21.5.2020
Přehled Usnesení z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 30. 03. 2020

[PDF, 132 kB]

142/2020 8.4.2020 24.4.2020
VV - OOP - Ministerstvo zemědělství čj. 17110/2020- MZE-16212

[PDF, 291 kB]

141/2020 7.4.2020 23.4.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 10.06.2020

[PDF, 153 kB]

140/2020 7.4.2020 11.6.2020
VV - oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání - rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení - místní část Karlovice

[PDF, 189 kB]

139/2020 7.4.2020 23.4.2020
Zveřejnění rozpočtových změn roku 2020 Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 153 kB]

138/2020 7.4.2020 23.4.2020
Oznámení odstávek elektrické energie v omezeném režimu od 30.03.2020 do 17.04.2020

[PDF, 80 kB]

137/2020 6.4.2020 20.4.2020
VV - Stavební povolení - Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 349 kB]

135/2020 3.4.2020 21.4.2020
Opravné usnesení KU ZL čj. 23793-2020

[PDF, 135 kB]

136/2020 1.4.2020 14.4.2020
Uzavření městského úřadu v době nouzového stavu - mimořádné opatření MZ ČR ze dne 30.03.2020 - úřední dny pondělí 08:00 - 11:00 hodin, středa 14:00 - 17:00 hodin

[PDF, 110 kB]

134/2020 1.4.2020 14.4.2020
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D49

[PDF, 624 kB]

133/2020 1.4.2020 17.4.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 02.04.2020 do 11.04.2020

[PDF, 181 kB]

132/2020 1.4.2020 14.4.2020
Zveřejnění záměru pronájmu v objektu občan.vybavení, ul. Pivovarská, Holešov p.č. 1851/2, místnost č. 301, 302 za účelem vyučování a poskytování školských služeb

[PDF, 90 kB]

131/2020 1.4.2020 20.4.2020
Program podpory malých podniků postižených šířením onemocnění COVID-19 -

[PDF, 138 kB]

130/2020 1.4.2020 1.6.2020
Mimořádné opatření zákaz volného pohybu a pobytu osob bez ochran.prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky), s výjimkou dětí do dvou let věku a řidičů motor.vozidel s účinností od 31.03.2020

[PDF, 98 kB]

129/2020 1.4.2020 14.4.2020
Mimořádné opatření MZDR 13361 výjimky z uzavření prodejen od 01.04. do 11.04.2020

[PDF, 196 kB]

128/2020 1.4.2020 8.4.2020
Mimořádné opatření MZDR čj. 12745-2020, zákaz volného pohybu osob na území ČR od 01.04. do 11.04.2020

[PDF, 135 kB]

127/2020 1.4.2020 8.4.2020
Nález psa

[PDF, 91 kB]

126/2020 1.4.2020 1.6.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, orná půda, k.ú. Holešov, p.č. 3302/2

[PDF, 219 kB]

92/2020 12.3.2020 9.4.2020
VV - stavební povolení - Ludslavice - stavební úprava stávajících chodníků

[PDF, 291 kB]

125/2020 30.3.2020 15.4.2020
VV - rozhodnutí Zlínského kraje čj. 13457/2020 - zrušení železničního přejezdu Třebětice k čj. HOL-34452/2019/DS/AR

[PDF, 723 kB]