Böhm Jaroslav

Akademik, PhDr., DrSc., archeolog.

Narodil se 8.3.1901 v Holešově. Zemřel 6.12.1962. Pocházel z rodiny berního úředníka, středoškolská studia absolvoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Na Karlově univerzitě studoval prehistorickou archeologii. V roce 1939 se stal ředitelem Státního archeologického ústavu v Praze. V roce 1946 byl jmenován docentem a přednášel na univerzitách v Praze a v Olomouci. K jeho rozsáhlým výzkumným pracím patřil výzkum pohřebiště z doby římské v Třebechovicích nebo slovanského hradiště Libušín. Zvlášť významný byl výzkum keltského opevněného sídliště, oppida Staré Hradisko u Prostějova. Jeho vědecká publikační činnost obsahuje na 200 titulů z nejrůznějších úseků pravěku a časné doby dějinné. V roce 1952 stál u zrodu Československé akademie věd. V roce 1962 byl v Římě zvolen prezidentem Mezinárodní unie prehistorických věd. Kontakty s Holešovem nikdy nepřerušil. Byl dlouholetým přítelem ředitele Hanáckovalašského krajinského muzea v Holešově Bohumila Struhaly.