Bytová komise

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi bytovou.


Komise bytová

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: Zdeněk Chudárek.
Členové: David Kašpárek, Mgr. Rudolf Seifert, Bc. Magdaléna Kolomazníková, Gabriela Brázdilová, DiS., Eduard Dlhopolček, DiS., Mgr. Milan Jelínek.
Jednatelem určil tajemník Mgr. Bc. et Bc. Irenu Seifertovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022, kdy byl také určen počet členů 7.