logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Ceník inzerce

(platný od 1. 1. 2017)

Plošná inzerce

Základní cena: 26 Kč/cm2
Strana první: příplatek 100 % (omezená velikost)
Barevné strany (strany druhá, předposlední a poslední): příplatek 50 %
Částky jsou zaokrouhlovány matematicky na celé desetikoruny

Základní ceny inzerce při zveřejnění v tištěném Holešovsku

  • 1 strana: 7 000 Kč
  • ½ strany: 4 500 Kč
  • ¼ strany: 2 500 Kč

Slevy

  • 2 až 5 opakování: 10 % sleva na jedno vydání
  • 6 až 12 opakování: 15 % sleva na jedno vydání
  • 13 a více opakování - 20 % sleva na jedno vydání

Řádková inzerce

Řádková inzerce komerčního charakteru (včetně inzertních článků): 60 Kč/řádek
Fotografie ke komerčnímu článku: 10 Kč/cm2

Inzerce zdarma

Společenská rubrika
Řádková i plošná inzerce nekomerčního charakteru a řádková i plošná inzerce příspěvkových organizací města Holešova a holešovských neziskových organizací pro akce v mikroregionu Holešovska; redakce Holešovska si vyhrazuje právo úpravy této inzerce

Uzávěrka

Uzávěrka veškeré inzerce je vždy 12. příslušného měsíce (redakční uzávěrka mimo příjem inzerce - příspěvky dopisovatelů - 5. den příslušného měsíce)

K cenám inzerce je účtována DPH v platné výši.