Centrum pro seniory

basic_misto.png

Centrum pro seniory, příspěvková organizace
Příční 1475 769 01 Holešov

basic_osoba.png

Bc. Dušan Zapletal (ředitel)

basic_telefon.png

573 397 755 (spojovatelka)

basic_mail.png

podatelna@cpsholesov.cz

basic_odkazy.png

www.cpsholesov.cz

Humanizace Centra pro seniory v Holešově – 2. etapa

 

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích v Centru pro seniory v Holešově a rekonstrukce místností pro prádelenský provoz. Díky projektu došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v budově.

Období realizace: duben 2014 - červen 2015

Financování:

Celkové náklady: 30 380 237,95 Kč

Výše dotace: 24 518 474,39 Kč

Vlastní zdroje: 4 326 789,61 Kč

 

Tento projekt byl realizován s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

Evropská unie