Čestné hroby a významné hroby

Čestné hroby a významné hroby

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 19 náležitosti Řádu veřejného pohřebiště. Tento řád vydalo město Holešov jako provozovatel veřejného pohřebiště roku 2021 s účinností od 1. 1. 2022. Dle tohoto holešovského řádu veřejného pohřebiště je stanoveno, že na holešovských hřbitovech se také nachází čestné hroby (ty se vztahují k čestným občanům města Holešova), významné hroby (jedná se o významné osobnosti města nebo výjimečné náhrobky) a také válečné hroby (tyto upravuje zákon o válečných hrobech). Další podrobnosti stanoví článek 12 tohoto řádu.

Poslední změny v této oblasti přineslo rozhodnutí Zastupitelstva města Holešova ze dne 18. prosince 2023, které stanovilo 12 čestných hrobů a 34 významných hrobů.