Čestné hroby

Čestné hroby

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 19 náležitosti Řádu veřejného pohřebiště. Tento řád vydalo město Holešov jako provozovatel veřejného pohřebiště roku 2003. Dle tohoto holešovského řádu veřejného pohřebiště je stanoveno, že čestné hroby udržuje celoročně v důstojném stavu provozovatel pohřebiště.

Naposledy byla mezi čestné hroby zařazena hrobka rodiny Pokorných, a to v roce 2007. Předtím byl v roce 2005 zařazen hrob Františka Šrámka.

V současné době je ve městě Holešov celkem 26 čestných hrobů. Z toho 25 se nachází na městském hřbitově a 1 na evangelickém hřbitově.

Pomocně můžeme rozdělit tyto hroby do čtyř věcných skupin: kněží (7), umělci a vědci (5), vojáci (4) a ostatní (10).